Ružomberská väznica funguje už 85 rokov

SAMSUNG

V Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite si pripomenuli 85. výročie založenia ružomberského Ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

Na chode väznice sa v súčasnosti podieľa 178 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a 34 civilných zamestnancov, ktorých vekový priemer je 38 rokov.

V ústave sú umiestňovaní odsúdení zaradení do stredného a maximálneho stupňa stráženia. Aktuálna kapacita je 375 odsúdených mužov.

Cez viaceré vzdelávacie aktivity sa snažia pripravovať väzňov aj na opätovný návrat do zamestnania. Umožňujú im zúčastňovať sa kuchárskych či jazykových kurzov, ponúkajú možnosť zdokonalenia v práci s informačnými technológiami.

Zamestnanosť odsúdených dosahuje úroveň 60 %. Vykonávajú pomocné práce v stavebníctve, poľnohospodárstve či lesníctve.

Telesná, duševná aj duchovná starostlivosť

Väzni sa môžu venovať aj voľnočasovým aktivitám prostredníctvom záujmových krúžkov či účasti na kultúrnych a športových akciách. K dispozícii majú knižnicu s 8500 titulmi. Okrem toho majú možnosť odoberať tlač, v určenom čase môžu počúvať rozhlas a sledovať televíziu.

Ústav pravidelne navštevujú kňazi a zástupcovia viacerých cirkví. V priestoroch je pre príslušníkov, zamestnancov aj odsúdených zriadená všeobecná a stomatologická ambulancia. Odborné vyšetrenia realizujú v spolupráci so zmluvnými lekármi. Väzňom tiež pomáhajú riešiť ich sociálne a psychické problémy.

Dôležité historické medzníky

Ružomberský justičný komplex začali budovať v roku 1930. O dva roky bola moderne vybavená budova s kapacitou sto väzňov slávnostne otvorená.

Už vtedy odsúdených zapájali do rôznych pomocných prác – opravovali nábytok, čistili miestnosti na krajskom súde, dokonca sa venovali aj košíkarstvu.

Na prelome vojnových rokov 1944 a 1945 nemecké Sonderkomando zavraždilo desiatky väzňov, čím sa pomstilo za partizánsky prepad väznice a oslobodenie politických väzňov z augusta 1944.

V roku 1955 bola väznica zrušená a slúžila ako sklad, až dokým v nej ministerstvo spravodlivosti v roku 1972 nezriadilo nápravnovýchovný ústav.

Odsúdení sa podieľali aj na budovaní vodného diela Liptovská Mara. Zameranie väznice sa v priebehu ďalšieho vývoja menilo, až v roku 2010 sa z nej opäť stal Ústav na výkon trestu odňatia slobody.

V minulosti boli v Ružomberku väznení aj nepriatelia komunistického režimu, napríklad kňazi, účastníci protikomunistického odboja a mnohí ďalší.  V roku 2013 bola v budove väznice odhalená pamätná tabuľa venovaná týmto obetiam.

Foto – zvjs.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.