Ružomberským maturantom začali ústne skúšky dospelosti

Za zeleným stolom sa budú striedať študenti deviatich stredných škôl až do 8. júna.

Štúdium na strednej škole ukončia maturanti záverečnými skúškami, ktoré potrvajú tri týždne. Pred komisiu zasadnú študenti gymnázií, ale aj stredných odborných škôl. ,,V Ružomberku je v tomto školskom roku spolu prihlásených 525 maturantov,“ informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Martina Remencová.

Niektorí maturujú, iní sa ešte môžu učiť

Posledný týždeň pred maturitami, tzv. akademický, majú študenti Obchodnej akadémie, Školy úžitkového výtvarníctva, Strednej odbornej školy polytechnickej, ale aj študenti Gymnázia sv. Andreja. Od pondelka však maturujú študenti Spojenej školy, ale aj štátneho gymnázia.

Väčšina študentov absolvuje skúšku dospelosti zo štyroch predmetov. Výnimku tvoria tí, ktorí si k nim pridajú ešte jeden dobrovoľne voliteľný predmet. Študenti Spojenej školy si najčastejšie vyberajú matematiku a ďalší cudzí jazyk. Túto možnosť tento rok využili dvaja študenti.

Gymnazisti maturujú z povinného cudzieho jazyka, slovenského jazyka a literatúry. K nim si ešte vyberajú jeden prírodovedný, spoločenskovedný a jeden voliteľný predmet.

Pred maturitnou miestnosťou. Foto – Peter Kravčák

,,Maturujem z občianskej náuky a dejepisu, slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka. Za moju prípravu považujem celé moje osemročné štúdium. Pilnejšie prípravy začali po prvom polroku, kedy som si začal opakovať okruhy maturitných tém a takisto učivo potrebné na prijímacie skúšky na vysokú školu,“ prezradil študent Gymnázia sv. Andreja Juraj Plaza.

Maturita na stredných odborných školách pozostáva zo skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, a teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. ,,Teoretickú časť na Obchodnej akadémií tvorí ekonomika a právo a technológia služieb cestovného ruchu. Súčasťou praktickej skúšky je účtovníctvo, ekonomické cvičenia, informatika, administratíva a korešpondencia,“ vysvetľuje riaditeľka Obchodnej akadémie Ľudmila Kerndlová.

Praktické maturity majú už za sebou

Aj napriek tomu, že oficiálny termín ústnych maturít začal až v pondelok, praktické skúšky majú už mnohí za sebou. ,,Žiaci obhajovali svoje praktické maturitné práce ešte začiatkom mája. Výstavu najlepších maturitných prác je možné vidieť v Synagóge,“ informovala riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva Danica Školníková.

Praktické skúšky v piatich odboroch absolvovalo aj 58 študentov Strednej odbornej školy polytechnickej. ,,Praktická časť skončila minulý týždeň . Pozostávala buď z obhajoby projektov, resp. podnikateľských zámerov v danom zameraní štúdia, alebo v zhotovení určených výrobkov podľa jednotlivých zameraní,“ vysvetlil riaditeľ Vladimír Pančík.

Anna Zábojníková

Titulná fotografia – Maturity v ružomberskom gymnáziu. Foto – Peter Kravčák

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.