Škôlky v Ružomberku vyžadujú investície

Ilustračná fotografia. Zdroj: TS mesta Ružomberok

Materské školy by potrebovali najmä zatepliť, opraviť strechy a elektrické rozvody.

Približne 1,1 milióna eur sú predpokladané investičné náklady na zateplenie obvodových plášťov, opravu striech a rekonštrukciu elektrických rozvodov vo vybraných materských školách v Ružomberku. Vyplýva to z analýzy technického stavu desiatich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, s ktorou sa v stredu 8. novembra zoznámili mestskí poslanci počas rokovania Mestského zastupiteľstva v Ružomberku.

Analýza, ktorú vypracovalo oddelenie údržby a správy majetku/budov Mestského úradu v Ružomberku, popisuje technické problémy v materských školách v Ružomberku. Najčastejšími problémami sú úniky tepla, zatekanie do interiéru, popraskané omietky, nezaizolované podlahy a múry, zastaralé elektrické rozvody, staré liatinové radiátory bez možnosti regulácie, upchaté vodovodné potrubia, poškodený mobiliár a detské hracie prvky a staré kanalizačné potrubia.

Predložený materiál poukazuje aj na rezervy pri úspornejšom osvetlení a napojení škôlok na efektívnejšie vykurovanie prostredníctvom mestskej spoločnosti CZT (Centrálny zdroj tepla) Ružomberok.

Mesto zriaďuje desať materských škôl

Podľa ružomberského primátora Ľubomíra Kubáňa analýza poukazuje na najvypuklejšie problémy, no vo všeobecnosti sú školy v dobrom technickom stave. „Najvyššie predpokladané investičné náklady na odstránenie nedostatkov v materských školách súvisia so zateplením obvodového plášťa, opravou striech či komplexnou rekonštrukciou elektrických rozvodov, ktorú je potrebné vykonať takmer vo všetkých materských školách.“

„Čaká nás ešte veľa práce a od tejto vstupnej správy, ktorá je vlastne akýmsi pasportom technických nedostatkov, by sme sa radi posunuli k hľadaniu možností, aj prostredníctvom externých finančných zdrojov, na realizáciu potrebných rekonštrukcií a opráv,“ dodal primátor Ružomberka.

Mesto Ružomberok je zriaďovateľom desiatich materských škôl, ktoré v aktuálnom školskom roku navštevuje 741 detí. Najviac (132) ich chodí do Materskej školy na Hrabovskej ceste. Brány ružomberských škôlok v septembri prvýkrát prekročilo 190 detí.

MŠ Biely Potok:

– nutné zatepliť obvodové múry budovy

– popraskané omietky

– oprava, resp. výmena osvetľovacích telies

– nutná oprava časti strechy, zatekanie do interiéru, únik tepla

– nutná rekonštrukcia elektrických rozvodov

MŠ Hrboltová:

– nezaizolované podlahy a múry

– v nezrekonštruovanej časti škôlky sú poškodené omietky v interiéri

– v nezrekonštruovanej časti je nutná výmena elektrických rozvodov

– poškodené sieťky na štaupláte

– nutná oprava dažďových zvodov

– zo zle odvodnenej MC tečie voda až k budove MŠ

MŠ Bernolákova:

–  strecha je zakrytá lepenkou, pri väčších zrážkach zateká na viacerých miestach

– poškodené schodisko, sokel budovy

– staré elektrické rozvody, nutná výmena káblov

– v celej budove sú staré liatinové radiátory bez možnosti regulácie

– staré poruchové WC

– staré umývadlá poškodené od čistiacich prostriedkov

– v práčovni tečie voda minimálne. Je nutná oprava, resp. výmena rozvodov vody, upchaté vodovodné potrubie

– plot od strany penziónu Alžbetka je poškodený

MŠ Klačno:

– budova nie je zateplená

– poškodené schodisko na terasu, parapety a žalúzie na oknách

– dvere na hlavnom vchode netesnia, dochádza k úniku tepla a roseniu

– zavlhnuté obvodové múry

– zatečené múry vo WC, v kúpeľni

– poškodené WC misy, najmä poklopy

– chýbajúce oplotenie

MŠ Za dráhou:

– pri rekonštrukcii sa nevymenili inžinierske siete – odpad aj voda sú staré a elektrina je vedená hliníkovými káblami

– hospodárska budova nebola zrekonštruovaná

– kuchyňa – vzduchotechnika zastaralá nefunkčná a hlučná

– obklady a dlažby staré v kuchyni

– chodby odpadáva sokel, omietky

– časté poruchy na vedení rozvodov tepla

– betón na plote opadáva

– potreba natrieť detské prvky

– potreba opraviť výdrevu na detskom kolotoči

– poškodený detský mobiliár

– rozpadáva sa asfalt na asfaltových plochách pri vstupe a aj v areáli, kde bývajú podujatia a súťaže pre deti

– nutná rekonštrukcia dverí a nakladacej rampy pre zásobovanie

MŠ Riadok

– v celom objekte sú nevyhovujúce elektrické rozvody

– v celom objekte by bolo vhodné vymeniť osvetľovacie telesá

MŠ Černová

– strecha nezateplená, úniky tepla

– v časti budovy sú vymenené radiátory, v ďalšej časti sú staré, pôvodné

– budova má staré elektrické rozvody

– zastarané svietidlá, dokonca niektoré upevnené na azbestových pásoch

– pivničné priestory nevyužívajú, sú zatuchnuté a zavlhnuté

– bočné dvere na donášku stravy sú pôvodné drevené, veľké úniky tepla

MŠ Š. Moyzesa

– v budove A a B sú staré, pôvodné elektrické rozvody

– v budovách A a B sú ešte pôvodné dlažby, omietky, drevené okná

– v niektorých častiach budovy je zatečený strop

– strecha je na niektorých miestach poškodená a preto zateká do interiéru

– niektoré časti, najmä skladovacie priestory, sú z hľadiska hygieny v nevyhovujúcom stave

– potrebné vymeniť umývačku

MŠ Bystrická cesta

– rozvody vody sú v havarijnom stave

– kanalizačné potrubie je pôvodné, liatinové, v zlom stave

– strecha je pôvodná, lepenková. Viditeľne cez ňu zateká, najviac v priestoroch spojovacej chodby medzi hlavnou a technickou budovou. Zateká cez strop a voda tečie cez osvetlenie, hrozí úraz elektrickým prúdom

– v spojovacej chodbe sú pôvodné drevené okná, veľký únik tepla

– dva kusy detského mobiliáru sú poškodené

– rodičia nemajú kde zaparkovať auto

MŠ Hrabovská cesta

– v budove sú štyri sprchové kúty v pôvodnom stave, potrebná rekonštrukcia

– staré, pôvodné rozvody vody

– v jednej triede je potrebná rekonštrukcia kuchynky

– v šatniach sú staré, pôvodné drevené okná

– staré rozvody elektriny, staré pôvodné dažďové zvody zatekajú

Fotogaléria

Zdroj: Tlačová správa mesta Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.