Ako vyzerali tablá tohtoročných maturantov

Krátko pred letom opustilo brány stredných škôl v meste viac ako 400 študentov. Pozrite sa, ako vyzerali maturitné tablá niektorých tried.

V Ružomberku je deväť stredných škôl. Päticu z nich spravuje Žilinský samosprávny kraj. Štyri sú súkromné. Dve z toho cirkevné.

V priebehu mája a júna si v nich prevzalo najvyššiu formu stredoškolského vzdelania – maturitné vysvedčenia, minimálne 375 študentov. Údaje zo Súkromného bilingválneho gymnázia a Súkromnej obchodnej školy podnikania sa nám nepodarilo získať.

Najviac je gymnazistov. V Gymnáziu svätého Andreja skončilo 87 a na štátnom na Moyzesovej ulici 77 študentov. Viac ako 50 študentov skončilo Školu úžitkového výtvarníctva, takmer 50 Obchodnú akadémiu a Strednú zdravotnícku školu (SZŠ) Márie Terézie Schererovej, Strednú odbornú školu (SOŠ) polytechnickú takmer 40 a Spojenú školu necelých 30 maturantov.

Ďalších 55 študentov ukončilo strednú školu takzvanou záverečnou skúškou. Tú poskytuje Stredná odborná škola polytechnická a Spojená škola. Na nej, ale aj v Škole úžitkového výtvarníctva a na Obchodnej akadémií bolo možné ukončiť aj nadstavbové štúdium. Tento rok ho úspešne absolvovalo 22 študentov.

Niektoré školy pripúšťajú aj externú formu štúdia, napríklad SZŠ M. T. Schererovej. Ďalšie desiatky absolventov vychovali ružomberské umelecké školy. Tieto údaje sme do prehľadu nepočítali.

Počet študentov, ktorí v školskom roku 2018/2019 ukončili v Ružomberku strednú školu

školy Ružomberok

počet absolventov – maturitná skúška počet absolventov – záverečná skúška počet absolventov – nadstavbové štúdium

Gymnázium

77 x

x

Škola úžitkového výtvarníctva

52 x

12

Spojená škola

26 30

8

Stredná odborná škola polytechnická

36 25

x

Obchodná akadémia

49 x

2

SZŠ M. T. Schererovej

48 x

x

Gymnáziu sv. Andreja

87 x

x

Súkr. Bilingválne gymnázium

SOŠ podnikania

spolu 375 55

22

X- vzdelávanie v tejto forme neukončil žiaden študent alebo ho škola neposkytuje

– nezistený údaj

Pozrite si niektoré tablá tohtoročných maturitných tried ružomberských škôl.

Gymnázium svätého Andreja – IV.B, Foto – Fedor Polóni

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb – 5. A, Foto – Fedor Polóni.

 

Spojená škola Ružomberok, 4. A, Foto – Fedor Polóni.

 

Škola úžitkového výtvarníctva – 4. B, Foto – Fedor Polóni.

 

Súkromná umelecká škola Jánoš. Foto – Fedor Polóni.

 

Gymnázium svätého Andreja – 4. A, Foto – Fedor Polóni (Titulná fotografia)

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.