Nový primátor a poslanci mesta Ružomberok sa ujali funkcií

Nový primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň sa ujal funkcie. Foto: Viktor Mydlo
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ružomberku sa konalo v pondelok 28. novembra v zasadačke mestského úradu. Sľub zložil nový primátor Ľubomír Kubáň a 25 novozvolených poslancov mesta. Zástupcom primátora je Róbert Kolár.

Na úvod rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ) si vypočuli Správu o výsledkoch komunálnych volieb. Potom JUDr. Ľubomír Kubáň zložil sľub primátora mesta, prevzal mestské insígnie a ujal sa funkcie a i vedenia zasadnutia.

Zákonom predpísaný sľub zložili zvolení poslanci MsZ: Ing. Juraj Burgan, Mgr. art. Róbert Dúbravec, Mgr. Martin Hromada, PhD., MUDr. Karol Javorka, PhD., Stanislav Javorka, Miroslav Kerdík, Ing. Slavomír Klačko, Mgr. Vladimír Klimek, JUDr. Tomáš Klopta, Ing. Róbert Kolár, Bc. Michal Kubačka, Mgr. art. Ján Kuráň, Michaela Kútniková, Mgr. Michal Lazár, Vojtech Macko, Ing. arch. Marianna Medvecká, Doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD., Štefan Puška, Ing. Vendelín Ružička, Ing. Milan Šlávka, Juraj Šrámek, Peter Štupák, Ladislav Valent, Ing. Roman Zach, Mgr. Ing. Miroslav Zuberec.

V poslaneckom zbore bude pôsobiť až 17 nezávislých poslancov (NEKA). Politické strany si mandáty rozdelili nasledovne: po 2 mandáty majú Sloboda a solidarita (SaS), Sme rodina a Smer – sociálna demokracia (SD), po jednom poslancovi má Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) i koalícia Dobrá voľba a Umiernení.

Ľubomír Kubáň vyhral voľby primátora mesta Ružomberok

Ľ. Kubáň: Chcem byť primátorom všetkých občanov Ružomberka

Novozvolený primátor Ľubomír Kubáň v úvode svojho príhovoru poďakoval všetkým obyvateľom mesta, rodine a všetkým spolupracovníkom. Zagratuloval aj všetkým zvoleným poslancom. Nový šéf ružomberskej radnice uviedol, že najbližšie roky sa chce venovať zanedbanej infraštruktúre aj výstavbe nájomných bytov. Rokovať chce aj o úprave projektu mestskej plavárne.

„Mandát beriem s pokorou ako pokračovanie vo verejnej službe, ktorú som doteraz vykonával. Mojou snahou je spájať ľudí a pripraviť rozvoj v meste. Chcem zmeniť náladu v meste a pozitívnu energiu využiť na vytvorenie rozvojového plán mesta najmenej na 12 rokov. Plánujem do neho zakomponovať aj dobré nápady z programov ostatných kandidátov,“ povedal Kubáň.

Vyriešiť by chcel aj problematiku okolo Technických služieb, reklamný smog v meste či parkovaciu politiku. Zároveň chce dať viac do popredia cyklodopravu. Z chátrajúcej budovy “školičky” plánuje urobiť denný stacionár pre dôchodcov a zdravotne znevýhodnených ľudí, čím by sa podľa jeho slov zlepšila kvalita sociálnych služieb. Kubáň podotkol, že svoje vízie by chcel naplniť napríklad aj z grantov a výziev.

„Navrhnem zníženie počtu poslancov a volebných obvodov. Chceme dobre spravovať mestský majetok. Pripravíme personálny audit na MsÚ a vytvoríme nové projektové oddelenie. Na vedúce funkcie na MsÚ a mestských organizáciách vypíšeme nové výberové konania. Chcem byť primátorom všetkých občanov mesta Ružomberok, lebo oni sú pridanou hodnotou nášho mesta,“ zdôraznil na záver nový primátor Ružomberka.

Zástupca primátora je Róber Kolár

V pracovnej časti rokovania Ľ. Kubáň poveril výkonom funkcie zástupcu primátora Róberta Kolára. „Na prácu sa teším, spolu s Ľubom Kubáňom a celým naším tímom sme urobili veľa preto, aby sme získali väčšinu v mestskom zastupiteľstve. Tento silný mandát nám umožní realizovať náš program rozvoja mesta,“ povedal pre RK Magazín nový viceprimátor.

Poslanci zriadili mestskú radu (MsR), ktorá bude mať 7 členov: R. Kolár, J. Burgan, R. Dúbravec, M. Hromada, S. Javorka, T. Klopta a M. Zuberec. V novom volebnom období bude mať MsZ 8 komusií, o jednu viac ako v predchádzajúcom. Poslanci zvolili predsedov komisií, ktorí majú do februárového zasadnutia predložiť návrhy na ich zloženie.

Prelink na 👉  materiál MsZ.

Zastupiteľstvo zriadilo aj výbory mestských častí: Biely Potok, Černová, Hrboltová a Rybárpole. Ich zloženie predložia tamojší poslanci na prvé riadne MsZ v roku 2023. Za poslanca oprávneného zvolať a viesť zasadnutie MsZ poverilo Michala Lazára.

Plat primátora mesta je určený zákonom (3 887,31 eur), poslanci schválili navýšenie jeho odmeny o 20 percent (777,46 €), čo tvorí spolu 4 665 eur mesačne. Súhlasili s preplatením nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora mesta Igora Čombora – 20 dní za roky 2021 a 2022.

Termín konania riadneho zasadnutia MsZ v roku 2022 stanovili na 21. december o 14.00 h, MsR sa zíde 19. decembra o 14:00 h.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.