Spolupracovali na bratislavskej Eurovei. Nakreslili aj ružomberskú plaváreň

Do piatku, 9. novembra, je na mestskom úrade dostupná výstava architektonických návrhov zo súťaže na novú plaváreň. Na otvorenie prišli aj autori víťazného návrhu.

Pavol Zibrin a Ľubomír Kružel mladší vyhrali nedávno ukončenú architektonickú súťaž návrhov na novú ružomberskú plaváreň. Na vernisáž výstavy, ktorá v týchto dňoch prebieha na radnici sa prišli osobne pozrieť.

Miesto si vopred obzrieť neboli

Bolo to zároveň prvýkrát, keď mali možnosť ísť sa pozrieť na Laziny, kde by malo ich spoločné dielo stáť (spoluautor bol aj architekt Peter Zibrin).

„V teréne sme veru neboli. Dnešné technológie umožňujú dozvedieť sa všetko o okolí a získať tak informácie, ktoré potrebujete. Súťažné podmienky navyše obsahovali všetko dôležité, vrátane výškopisu, polohopisu či geodetického zamerania,“ približuje mladší z dvojice, 31-ročný Pavol Zibrin.

Keď sa dozvedeli o súťaži, okamžite sa pustili do riešenia úlohy. Svoj návrh odovzdali ako prví.

„Doteraz sme robili iba wellness centrá, ale vždy zostalo len pri štúdiách. K realizačnému projektu sme sa nikdy nedostali. Urobiť plaváreň bola preto výzva,“ zdôvodňuje rozhodnutie zapojiť sa do ružomberskej verejnej súťaže jeho kolega Ľubomír Kružel.

Do súťaže ich prilákala garancia Slovenskej komory architektov, teda profesionálne vyhlásená a zabezpečená súťaž, ku ktorej mesto a poslanci po dlhých rokovaniach pristúpili.

„Bol to príjemný šok, keď sme sa dozvedeli, že sme vyhrali. Prišlo sem 31 návrhov, a práve náš ocenili ako najlepší. To teda poteší,“ hovorí Kružel.

„Dali sme do popredia vonkajšie verejné priestory na úkor parkovania. To sme čiastočne zakopali pod zem, využili sme sklon terénu. Pridali praktickú využiteľnosť strechy na športovanie. Vonku je pláž, tráva, lehátka, možnosť bazéna,“ zamýšľa sa nad pozitívami, ktoré mohli očariť porotu, ktorá vyberala najlepší návrh. Písali sme o tom tu.

Interiér víťazného návrhu plavárne nájdete aj na výstave na mestskom úrade. Zdroj – archinfo.sk

Eurovea, Rezidencia Blumentál, Ružičkov dom

Obaja vítajú, že mesto pripravilo architektonickú súťaž. Doteraz sa na Slovensku zapojili do dvoch verejných projektov a zhodou okolností oba vyhrali.

„Myslím, že toto je dobrá forma urbanizácie priestoru, vždy by to tak malo byť. Sú tam garanti realizácie a odbornosti, napríklad mesto a Slovenská komora architektov. V Čechách robia takéto verejné súťaže častejšie. Doma sme to veľakrát teda ešte neskúšali, ale zatiaľ máme dobrú úspešnosť,“ smeje Ľubomír Kružel.

Pred dvomi rokmi vyhrali v Žiline súťaž na rekonštrukciu Ružičkovho domu, ktorá sa teraz rozbieha.

Obaja tridsiatnici pracujú spoločne s otcami v rodinných ateliéroch. Popritom pôsobia aj v Bratislave u známeho architekta Braňa Kaliského. S ním spolupracovali na projekte komplexu Eurovea, ale aj Rezidencie Blumentál.

„Ružomberská plaváreň tak isto nebude našim najväčším projektom,“ úprimne odpovedá Pavol Zibrin.

Exteriér víťazného návrhu. Zdroj – archinfo.sk

Zmestia sa do limitu?

Poslanci si do súťažných podmienok presadili, že rekonštrukcia plavárne, plánovaná zatiaľ len z verejných zdrojov, by nemala presiahnuť 3,6 milióna eur s DPH. Väčšina návrhov, vrátane toho víťazného, túto sumu prekročila.

„Toto bol návrh, štúdia, kde sme sa mohli realizovať. Pokiaľ budú pripomienky na úpravy, zmenšenie, odstránenie niektorých častí a začne sa šetriť, vždy sa dá dopracovať k požadovanej ponuke. Ale treba tiež brať do úvahy, že napríklad úspory v bazénovej časti nemusia ísť ruka v ruke so zachovaním užívateľnosti. Tam je to pevne dané,“ avizuje pripravenosť na nadchádzajúce jednania o konečnom vzhľade plavárne Zibrin.

Po voľbách by sa medzi úspešnými architektmi a vedením mesta malo začať dohodovacie konanie. V ňom sa definitívne určí vzhľad, funkčnosť, a teda aj náklady plavárne. Dvojica architektov pripúšťa, že zrejme prídu aj návrhy na prevzatie niektorých zaujímavých nápadov z iných súťažných projektov.

„Je to vždy vec na diskusiu. Nie sme egoisti. Všetko, čo je vecné, odborné a prinesie vylepšenie daného návrhu, tak by sme s tým nemali mať žiadny problém,“ zastrája sa Kružel.

Výstava návrhov potrvá v priestoroch mestského úradu do piatka, 9. novembra. Verejnosti je prístupná zadarmo.

Titulná fotografia – Ľubomír Kružel (vľavo) a Pavol Zibrin, autori víťazného návrhu novej ružomberskej plavárne. Foto – autor.

Vernisáž výstavy architektonických návrhov. Zľava Pavol Zibrin, Pavol Šrankota z Útvaru hlavného architekta, predseda poroty Martin Bišťan a hlavný architekt mesta Jozef Jurčo. Foto – autor.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.