Headline

Premeny ružomberského farského kostola

Tak ako sa s ľudskými osudmi viažu zaujímavé životné príbehy, podobne aj rôzne budovy i predmety majú svoj vlastný a častokrát tiež veľmi zaujímavý osud. Ovplyvňuje ich konanie nás ľudí, ale postihne ich aj vyššia moc, rôzne katastrofy, ako požiare, či zemetrasenia.

Headline

O jednom vykázaní z mesta

V dejinách miest sú zlatými písmenami zapísané návštevy vzácnych hostí, predovšetkým panovníkov a prezidentov. Aj do Ružomberka v minulosti zavítali a so všetkými poctami tu boli uvítané významné osobnosti. Napríklad v roku 1900 to bol arcivojvoda Jozef Karol Habsburkso-Lotrínsky,

Headline

Marketingový úspech liptovskej bryndze

Rodina Makovickovcov patrí bezpochyby medzi tie najznámejšie z Ružomberka. Viacero jej osobností sa vo svojich profesiách presadilo. Stali sa z nich úspešní bankári, lekári, no najvychýrenejšími sú moderní a úspešní obchodníci Peter a Daniel. Starší Peter, spoločne so