Hlavné témy

Postavia parkovisko na druhý pokus?

Opätovný zámer vybudovať podzemné parkovisko na Medveckého ulici je stále v procese riešenia. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s pôvodným investorom má byť doplnený o záväzný harmonogram, podmienky odstúpenia od zmluvy a kúpnu cenu.