Spoločnosť

Kto sa staral o ružomberské lesy

V prvej polovici 19. storočia malo hospodárenie v mestských lesoch na starosti viacero ľudí. Severné hornaté regióny Uhorska nemohli v kvalite poľnohospodárskej pôdy konkurovať južnejším krajom. Ich bohatstvo sa ale ukrývalo v horách a lesoch. Tie poskytovali prevažne kvalitné drevo,