Tohtoročné predsavzatie pre naše mesto

Už to tak býva, že na začiatku každého roka si mnohí ľudia dávajú novoročné predsavzatia. Niekoľkých známych Ružomberčanov sme sa opýtali, aké predsavzatie by si do roku 2019 malo dať naše mesto.

Nie tak dávno sme všade počúvali o tom, aké je dôležité byť sám sebou a myslieť len na seba. Heslom bolo: Záleží iba na Tebe a tom, čo chceš Ty.

Neprešlo možno ani desaťročie a z médií, v kultúre či z úst politikov často počujeme už opačné vyjadrenia: Treba sa spájať. Nemyslime len na seba. Nie je dobré, že spoločnosť je atomizovaná. Budujme komunitné centrá. Posilňujme susedské vzťahy. Najlepšie je, keď dieťa vychováva dedina (v zmysle blízkosti, susedských a rodinných vzťahov).

Je to celkom zaujímavé, nemyslíte?

Určite je správne, keď poznáme svoju výnimočnosť a nehanbíme sa prejaviť svoju individualitu. Ale tiež je správne, aby sme fungovali v sieti vzťahov a pracovali aj pre dobro spoločnosti. Aby sme si dôverovali a naučili sa spolupracovať.

Bezbrehý a egoistický individualizmus sa vyčerpal. Hrať na vlastné tričko je slepá ulička. Preto novoročným predsavzatím, ktoré odovzdávam Ružomberku a Ružomberčanom, je, aby sme aj naše mesto vnímali ako sieť vzťahov, ako organický ekosystém, v ktorom poznáme svoje korene,  žijeme  tu  naplno,  ale  zodpovedne,  a napokon  mesto  nechávame v lepšom stave aj pre ďalšie generácie.

Navyše želám mestu, jeho predstaviteľom a samotným Ružomberčanom, aby sme si vážili aj to, že Katolícka univerzita dáva Ružomberku charakter univerzitného mesta. Prajem si, aby sme tu aj vďaka univerzite zažívali lepšiu kvalitu vzájomných vzťahov. Pracujme na tom. A to nielen v roku 2019!

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity

 

Myslím si, že veľa nových predsavzatí a výziev sa naskytne aj počas samostatného roka, čiže som toho názoru, že ciele je dôležité nastavovať aj v priebehu roka.

Veľmi by som želala nášmu mestu, aby malo na magistráte schopných ľudí, ktorí budú prijímať múdre rozhodnutia. Nemyslím iba na vedenie mesta a zamestnancov úradu, ale hlavne na spoluprácu zástupcov občanov v poslaneckom zbore.

Úprimne si želám, aby sa v našom meste čím skôr  začala individuálna bytová výstavba, nakoľko každým rokom klesá počet obyvateľov Ružomberka a tým začíname byť pomaly najmenším okresným mestom v Žilinskom kraji.

Keďže na Slovensku máme tri kategórie okresov, obávam sa, aby okres Ružomberok neklesol v budúcnosti z kategórie dva na kategóriu tri. Verím, že pokles obyvateľov sa v blízkej budúcnosti zastaví a že nové začaté projekty prinesú občanom kvalitnejší život.

Prajem všetkým spoluobčanom, aby zdravie pri nich stálo 365 dní v roku!

Anna Paráková, prednostka Okresného úradu v Ružomberku

 

Podľa môjho názoru je potrebné urýchlene realizovať majetkové usporiadanie územia medzi ulicou Podhora a štátnou cestou (pre pôvodne plánovanú výstavbu Auparku) do vlastníctva mesta. Následne je možné pripravovať predprojektovú a projektovú dokumentáciu na riešenie tohto územia. Na územie je spracovaný a schválený nový územný plán centrálnej mestskej zóny, podľa ktorého tam má byť nové námestie s podzemným parkoviskom a okolo námestia polyfunkčná zástavba a občianska vybavenosť.

Ak by sa toto podarilo, mohlo by dôjsť k obnoveniu života v centre aj po 17. hodine. Súčasne by sa odstránil vred na tvári centra mesta.

A ešte by mohlo byť jedno predsavzatie, a to v oblasti poriadku a čistoty mesta. Po tejto stránke je potrebné venovať zvýšenú pozornosť vstupom do mesta z každej strany (zábradlia, krajnice) a najmä dôkladnému čisteniu mesta. Na takúto činnosť nie sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, žiada si to len zdokonalenie systému na základe harmonogramu a dôslednú kontrolu.

Vladimír Lajčiak, riaditeľ CZT Ružomberok, a. s.

Titulná fotografia – Ružomberok z Mnícha. Zdroj: orava-liptov.sk

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 1/2019.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.