Spílené stromy na Žilinskej ceste prilákali samozvaných majiteľov

Polícia počas uplynulého týždňa uložila niekoľko blokových pokút. Okrem zlodeja či voľne pobehujúcich psov riešili ružomberskí policajti aj dvoch mužov, ktorí nakladali spílené stromy na svoje autá bez povolenia. Viac tu.

V stredu 18. marca si počas nočnej služby na ulici Scota Viatora všimli policajti dve dievčatá, ktoré sedeli na zastávke MAD a fajčili. Dievčatá na upozornenie, že pod prístreškom zastávky je zakázané fajčiť reagovali arogantne. Nakoľko sa dopustili priestupku podľa zákona na ochranu nefajčiarov, skontrolovali ich totožnosť. Na ich prekvapenie išlo o maloleté dievčatá, svoj skutočný vek skrývali pod vrstvou mejkapu. Doklady totožnosti nemali a až po použití výstrahy, že budú predvedené na útvar mestskej polície uviedli adresy trvalého bydliska. Staršie 14- ročné dievča bývalo v blízkosti zastávky, preto bolo odovzdané matke s poučením, že budú predvolané na mestskú políciu za účelom podania vysvetlenia k priestupku.

Druhé dievča tvrdilo, že býva v Liptovskom Mikuláši. Bolo predvedené na mestskú políciu, pretože v evidencii sa takáto osoba nenachádzala. Ani na číslo, ktoré uviedla na rodičov sa nedalo dovolať. Až po čase bolo zistené, že v skutočnosti ide o 13 ročnú Ružomberčanku. Telefonicky bola kontaktovaná matka, ktorá si po dcéru prišla. Aj v tomto prípade boli poučené, že poverený príslušník mestskej polície vec spracuje a odstúpi na ďalšie riešenie príslušným orgánom.

Spílené stromy prilákali zlodejov 

Počas uplynulého týždňa začalo mesto s výrubom stromov na Žilinskej ceste. Spílené topole si mohli všimnúť vodiči, ktorí prechádzali hlavnou cestou popri Váhu.

Topole na Žilinskej ceste vyrúbu do konca marca

V nedeľu 15. marca si obyvatelia neďalekých bytoviek všimli niekoľko minút po pol desiatej dopoludnia muža, ktorý prišiel nakladať spílené stromy na pristavené nákladné vozidlo. Na toto však nemal nijaké povolenie a preto musel drevo zase vyložiť. Za priestupok proti majetku bola 45-ročnému Ružomberčanovi uložená bloková pokuta.

O polhodinu neskôr sa situácia zopakovala, tento krát 36 ročný muž nakladal drevo do prívesného vozíka. Takisto jemu bola uložená bloková pokuta.

Zlodej proteínových tyčiniek aj voľne pobehujúce psy 

Obsluha čerpacej stanice telefonicky kontaktovala mestskú políciu v piatok 13. marca v nočných hodinách. Do predajne im vošiel neznámy muž, ktorý sa chvíľu pohyboval medzi regálmi. Všimli si, že pod bundu si vložil nejaký tovar a chce odísť. Vtedy ho predavačky zastavili a zavolali na tiesňovú linku 159.

Vyslaná hliadka zistila, že ide o 28 ročného Bratislavčana. Ten mal u seba tri proteínové tyčinky, s ktorými chcel odísť bez zaplatenia. Hliadka muža prelustrovala v centrálnej evidencii priestupkov a pretože za posedných 12 mesiacov nemal záznam o krádeži, bol priestupok proti majetku vyriešený na mieste uložením pokuty v hornej hranici sadzby.

Vo štvrtok 19. marca prijal operačný príslušník mestskej polície oznámenie, že po ulici Bystrická cesta sa pohybuje muž s dvoma veľkými psami, ktoré behajú na voľno. Pretože takýchto oznámení bolo podaných na mestskej polícii viacero, začali miesto jeho pohybu monitorovať aj kamerovým systémom.

O pohybe muža so psami operačný príslušník informoval hliadku prostredníctvom rádiostanice. Tá ho našla v mieste trvalého bydliska. Mesto Ružomberok na základe zákona číslo 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov prijalo všeobecne záväzné nariadenie. To v súlade s uvedeným zákonom zakazuje voľný pohyb psa na verejných priestranstvách a preto bola 32 ročnému držiteľovi psov uložená bloková pokuta.

V blokovom konaní vyriešila mestská polícia aj ďalšieho majiteľa psa. Tomu pes utiekol v pondelok 16. marca v raňajších hodinách a vošiel do vestibulu železničnej stanice. Išlo o bojové plemeno psa. Keďže bol označený mikročipom mestskí policajti zistili majiteľa. Pri prevzatí zvieraťa bola držiteľovi uložená bloková pokuta.

Zdroj: Tlačová správa Mestskej polície v Ružomberku.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.