Topole na Žilinskej ceste vyrúbu do konca marca

Takmer tri desiatky stromov už nevydržia silný vietor a mnohé z nich sú choré. Okrem nich mesto vyrúbalo v týchto dňoch aj stromy na ružomberskom cintoríne a Plavisku.

Topole na Žilinskej ceste boli nasadené ako vetrolamy pred 50 rokmi. Približne 170 stromov, ktoré tvoria alej medzi hlavnou cestou a Váhom patrí mestu a Povodiu Váhu. Hraničným bodom je pešia lávka ponad Váh, ktorým si krátia cestu obyvatelia Rybárpola. Od mosta smerom do mesta, pozdĺž Považskej ulice, sú stromy v správe Povodia Váhu. Opačným smerom, od lávky popri Žilinskej ceste smerom k rybárpoľskému mostu je vlastníkom topoľov mesto.

Výrub zhodnotili odborníci

Po minuloročnom vyvrátení dvoch topoľov, ktoré počas víchrice padli priamo na cestu a na niekoľko desiatok minút zablokovali premávku, radnica rozhodla, že dá urobiť expertízu stromoradia. Vlani v novembri ju zrealizoval ústav patriaci pod Slovenskú akadémiu vied (SAV). Akustickou tomografiou a následným vyhodnotením stability skontrolovali 25 mestských stromov.

„Z výsledkov merania vyplynula nevyhovujúca stabilita kmeňov u 10 topoľov, avšak z iných závažných dôvodov na základe vizuálneho hodnotenia sme odporúčali na výrub všetky hodnotené topole,“ potvrdil pre Ružomberský magazín Radovan Ostrovský z Ústavu ekológie lesa SAV. Mesto preto zo svojich bezmála 100 stromov vyrúbe čoskoro 26.

Bezpečnostné riziko pri všetkých hodnotených drevinách predstavuje výskyt preschnutých konárov a rozsiahlej časti korún a visiace suché konáre zakliesnené v korune.

„V korunách stromov je výskyt suchých konárov spôsobený infekciou huby Cryptodiaporthe populea, ktorá spôsobuje pukanie kôry a odumieranie napadnutých častí konárov. Topole čierne sú v pokročilom štádiu dospelosti, kde začína degradácia. Dreviny sa stávajú životu ohrozujúce, predovšetkým z dôvodu, že topole čierne pri degradácii zhadzujú konáre, pričom môže dôjsť k ohrozeniu majetku alebo ľudského zdravia,“ vyplýva z výsledkov dendrologického posudku.

Nebezpečenstvo podľa SAV predstavuje aj poloha stromov a náklon nad frekventovanú cestnú komunikáciu, ako aj chodník vedúci pod korunami stromov.

„Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame výrub všetkých hodnotených drevín, či už z dôvodu nestabilného kmeňa ako aj z dôvodu preschnutej koruny,“ píše sa v expertíznom posudku, ktorý vypracovali dendrológovia zo SAV.

Topole už nevydržia silný vietor, mnohé sú choré a na sklonku svojho života. (Foto: Viktor Mydlo, MsÚ)

Vypília ich v marci

Výrub stromov môžu vykonať kvôli prichádzajúcemu vegetačnému obdobiu buď do konca marca alebo až od začiatku novembra.

„Vzhľadom na nestabilitu mnohých topoľov sme sa rozhodli konať hneď a neriskovať možné nebezpečenstvo počas leta, kedy je chodníček pri Žilinskej ceste viac využívaný ako inokedy v roku. Výrub začne podľa poveternostných podmienok a stavu povoľovania do konca marca,“ potvrdil hovorca mesta a primátora Viktor Mydlo.

Po odstránení stromov začne mesto s čistením a zaháji aj náhradnú výsadbu. Topole nahradia po konzultácií s odborníkmi hraby. „Dorastajú do menších rozmerov, sú nízko alergéne a zároveň sú aj dobré vetrolamy,“ doplnil Viktor Mydlo.

Mesto má však na výrub stromov aj ďalší dôvod. Trasu chodníka pri Žilinskej ceste bude kopírovať cyklotrasa.  „Na tomto území plánujeme urobiť v horizonte piatich rokov cyklochodník. Aj toto je dôvod, prečo je lepšie postarať sa o topole teraz, aby sme potom nemuseli riskovať zničenie cyklochodníčka. V čase, keď cyklochodník vznikne, bude už lemovaný peknými hrabmi a zvyšnými topoľmi a pagaštanmi,“ spresnil hovorca Viktor Mydlo.

Dokopy vyrúbu 35 topoľov

Rovnako ako radnica, aj Správa povodia horného Váhu si nechala v novembri vypracovať dendrologický posudok na všetky topole v tejto lokalite. Expertízu 74 stromov robila firma Baobab.

Koncom januára zároveň požiadali mesto o výrub 9 topoľov na Považskej ulici. Dôvodom žiadosti na výrub je skutočnosť, že dreviny sú v zlom zdravotnom stave, prestarnuté a vysychajú. Dreviny sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti frekventovanej cestnej komunikácie I/18 a môžu podľa vedenia Povodia horného Váhu ohroziť zdravie a majetok obyvateľov.

„V dendrologickom posudku sú výrub a ošetrenie stromov rozdelené do nasledujúcich piatich rokov. Tento rok musíme vyrúbať deväť problémových stromoch,“ potvrdil nám riaditeľ Správy povodia horného Váhu Štefan Repa. Zároveň potvrdil, že výrub stromov, ktoré sú v ich správe budú rúbať v rovnakom čase, ako mestské stromy. Najmä kvôli nevyhnutným dopravným obmedzeniam. Aj v tomto prípade ich nahradia hrabmi.

Dendrologický posudok rozdelil stromy nielen podľa biologického veku, perspektívy, ale aj podľa stability či zdravotného stavu. Zo 74 topoľov je len osem zdravých. Viac ako polovica má zhoršený zdravotný stav a dva topole sú úplne vyschnuté.

Výsledok expertízy stanovil harmonogram prác na ošetrenie, ale aj výrub. Do konca budúceho roka musia vyrúbať ďalších 36 topoľov, ktoré sú v kritickom stave. Zvyšné budú do konca roka 2024 ošetrovať.

Rúbali aj na cintoríne a Plavisku 

Počas uplynulého týždňa mesto odstránilo aj topole z ružomberského cintorína.

Pílenie stromov na ružomberskom cintoríne. (Foto: Viktor Mydlo, MsÚ)

„Spílili sme 15 suchých topoľov. Hneď ako bude očistené miesto ich výrezu, nahradíme ich tujami,“ potvrdil hovorca primátora mesta Viktor Mydlo.

Mesto vypílilo aj 14 stromov na Plavisku. Dôvodom bol ich zlý zdravotný stav, vysychanie a následne ohrozovanie bezpečnosti na miestnej komunikácii a chodníku. Pne budú frézovať v jarných mesiacoch a namiesto nich nasadia najneskôr do konca septembra javory.

Titulná fotografia: Topole, ktoré kopírujú breh Váhu na Žilinskej ceste. Zdroj: Nikola Marhefková.

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.