Radnica zriadila k ovzdušiu špeciálnu komisiu

Primátor spochybňuje štatistiku trendu úmrtnosti v okrese zverejnenú v otvorenom liste aktivistov. Od novozaloženej komisie chce vlastnú správu. (Aktualizované o vyjadrenie iniciatívy Za zdravý Ružomberok). 

Primátor mesta Igor Čombor reagoval na otvorený list aktivistov, ktorí zatiaľ tromi protestmi dali najavo svoju nespokojnosť so stavom ovzdušia v meste, únikmi zapáchajúcich látok z Mondi SCP, a tiež z neustále sa zvyšujúcou výrobou celulózy v papierňach. Argumentujú aj číslami štatistického úradu, ktoré podľa nich naznačujú dvadsaťročný trend zvyšujúcej sa úmrtnosti na rizikové choroby v meste.

Podľa Čombora sa na záležitosť s ovzduším treba dívať komplexne. Za 140 rokov priemyselnej výroby papiera bolo podľa neho životné prostredie v meste zaťažené viac, ako je to v súčasnosti.

„Bola tu drastickejšia chemická výroba drevného liehu, acetónu a iných chemických produktov, kedy bolo životné prostredie zaťažené oveľa viac, ako dnes. To je jeden z paradoxov, že hoci výroba nebola v takých kvantách ako v súčasnosti, dopad na životné prostredie bol oveľa horší. Netreba asi pripomínať, že zápach bol permanentný a ako spenené boli vody Váhu,“ porovnával minulosť so súčasnosťou primátor.

Nebezpečnejší je prach

Primátor tvrdí, že hoci zapáchajúce látky spôsobujú diskomfort, nie sú tak zdraviu nebezpečné, ako je prach.

„Zdravie obyvateľov ohrozujú prachové častice, ktorých je tu neúrekom. To je dominantný faktor škodlivosti na životné prostredie. Preto nám treba urýchlene dostavať diaľnicu D1, aby sme nemali tak frekventovanú dopravu cez mesto,“ vyhlásil.

Nepriamo v tejto súvislosti označil aj poslankyňu za Hrboltovú Annu Šanobovú.  Spoločne s časťou obyvateľov a občianskymi združeniami z mestskej časti žiada prehodnotenie súčasného variantu diaľnice a predĺženie tunela pri Hrboltovej. Zároveň je aj jednou zo signatárok otvoreného listu a vystupuje v občianskych požiadavkách Za zdravý Ružomberok.

„Tí istí aktivisti, ktorí bojujú proti diaľnici, bojujú aj proti zápachu, čím predlžujú čas, kým tu tie prachové častice máme, lebo spomaľujú výstavbu diaľnice D1 a doprava chodí stále cez mesto,“ povedal na tlačovej konferencii primátor.

Chce vlastnú štatistiku

Igor Čombor (vpravo) na tlačovej konferencii. Foto – autor.

Igor Čombor nesúhlasí s číslami zvyšujúcej sa úmrtnosti na rizikové choroby, ktoré prezentovali aktivisti v otvorenom liste.

„Použitie takýchto čísel a štatistík je vytrhnuté z kontextu a v mnohých prípadoch sporné a nepochopiteľné. Ružomberok, čo sa týka ohrozenia v rámci znečistenia životného prostredia, v súvislosti s úmrtnosťou a chorobnosťou sa nenachádza medzi najviac ohrozenými okresmi Slovenska,“ povedal primátor, pričom sa odvolal na hlavného hygienika Slovenska.

Aj preto zriadil Komisiu na riešenie problematiky zápachu a prašnosti v meste Ružomberok. Má ísť o permanentnú komisiu, ktorá bude pôsobiť dovtedy, kým neposkytne podľa neho relevantné a overiteľné výsledky.

„Komisia sa bude zodpovedne zaoberať aj štatistickými údajmi, ktoré budú aktuálne s cieľom pomôcť vytvoriť správne predpoklady ako bojovať za kvalitné životné prostredie, predovšetkým ovzdušie, ktoré je v Ružomberku dlhodobo zhoršené,“ povedal Čombor.

Vzorom je Ostrava, kde niečo podobné pri problémoch s ovzduším urobila tamojšia radnica. Primátor chce, aby vznikla najaktuálnejšia lekárska štúdia, ktorá sa bude zaoberať vplyvom znečisteného životného prostredia na obyvateľov Ružomberka a okolitých obcí. Presne na tejto požiadavke sa zhodol aj s aktivistami z protestov Za zdravý Ružomberok, ktorí prijali pozvanie za členov komisie.

Kto sú členovia komisie

Za mesto Ružomberok

Ján Bednárik – zástupca primátora (KDH)

Michal Matis – referent ochrany životného prostredia na mestskom úrade

Ľubomír Schmida – predseda Zväzu slovenských fotografov

Za Mondi SCP

Vladimír Krajči – výrobný riaditeľ v Mondi SCP

Marianna Matajová – riaditeľka životného prostredia v Mondi SCP

Za štátnu správu

Dušan Mataj – vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Ružomberku

Vladimír Macko – Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Ružomberku – ovzdušie

Milan Filo – Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Ružomberku – odpady

Lekári

Jozef Domenik – prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN Ružomberok

Pavol Zákuťanský – hygienik z Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie

Aktivisti

Rastislav Šaravský – predseda rady OZ Ochrana ovzdušia dolný Liptov

Eva Svozilová – lekárka, podpredsedníčka rady OZ Ochrana ovzdušia dolný Liptov

Komisia sa po prvý raz stretne už v pondelok 25. februára.

„Spojíme sa v Ružomberku a docielime, že Mondi SCP zainvestuje do zlepšenia svojich technológii na odstraňovanie zapáchajúcich látok, zlepší sa informovanosť ľudí pracujúcich na inkriminovaných systémoch v Mondi SCP, aby vedeli včas zasiahnuť, ale zlepší sa aj informovanosť verejnosti. Budeme chcieť, aby vynaložili prostriedky a realizovali opatrenia,“ povedal v tejto súvislosti primátor, pričom zdôraznil, že v celej veci chce a musí byť nestranný.

Nejde o prvú podobnú komisiu

V minulosti už podobné komisie v meste existovali. Posledný príklad je z roku 2011, kedy primátor Ján Pavlík zriadil Pracovnú skupinu na riešenie problematiky prašnosti. Aj vtedy v nej boli okrem iných Michal Matis, Vladimír Krajči, Vladimír Macko, Milan Filo či Ľubomír Schmida. Naposledy sa podľa zverejnených zápisníc stretli v roku 2013.

Vtedy sa podarilo vynútiť zmenu asfaltového povrchu na časti cesty I/18 a Slovenská správa ciest bola tiež požiadaná o pravidelné zametanie medzinárodných ťahov cez mesto – teda ciest I/18 a I/59, čo však k úplnej spokojnosti neraz muselo riešiť práve mesto. Na Klačne a Žilinskej ceste vysadili 1200 kusov stromov a kúpených bolo päť kusov polievacích a zametacích áut na údržbu miestnych komunikácii. Súčasťou opatrení bolo aj spomínané polievanie ulíc či ambícia pravidelne udržiavať a čistiť cesty v intraviláne mesta. V roku 2015 bola vykonaná v súčinnosti mesta a Mondi SCP analýza prachu v meste, ktorá tvrdí, že za prašnosťou je najmä doprava a lokálne kúreniská.

Reakcia občianskej iniciatívy Za zdravý Ružomberok

Občianska iniciatíva Za zdravý Ružomberok reagovala v priebehu piatka na ohlásený vznik špeciálnej komisie.

„Vznik komisie kvitujeme a zároveň veríme a sme presvedčení, že jej vznik prinesie riešenie situácie a zabezpečenie najmä funkčného meracieho a výstražného systému aj pre iné látky (poznámka redakcie – organosírne zlúčeniny) ako PM. Nesúhlasíme však s aktuálnym zložením komisie, ktorá vznikla bez predchádzajúcej diskusie a možnosti pripomienkovania. Podľa nášho názoru by mal byť jej členom napríklad aj zástupca pre civilnú ochranu. Preto navrhujeme, aby základným bodom prvého rokovania bolo prehodnotenie jej finálneho zloženia s možnosťou úpravy a doplnenia. Inak budeme nútení zvážiť účasť. Veríme, že našej požiadavke bude vyhovené,” píše sa v liste podpísanom občianskou iniciatívou Za zdravý Ružomberok.

Aktivisti zároveň žiadajú, aby termíny zasadnutí mesto oznámilo vopred aspoň päť pracovných dní spolu s programom rokovania.

 

Titulná fotografia – Igor Čombor počas tlačovej konferencie k stavu ovzdušia v meste. Foto – autor

 

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.