Tréger a Weber podpredsedami kraja

Poslanci zastupiteľstva ŽSK. Zdroj: ŽSK

V pondelok 30. januára sa uskutočnilo 3. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Krajskí poslanci schválili personálne otázky aj spolufinancovanie.

V schválenom programe rokovania bol aj návrh na voľbu podpredsedov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Novými podpredsedami ŽSK sú poslanci Branislav Tréger (poslanecký klub Spravodlivý kraj) a Peter Weber (KDH a nezávislí).

Zastupiteľstvo rokovalo aj o návrhu na odmeňovanie poslancov ŽSK.Uvítala som, že poslanci vyslovili vôľu na šetrenie, pričom už na poslaneckom grémiu sme sa spoločne dohodli, že nájdeme možnosti ako ušetrené financie vhodne využiť. K šetreniu zaväzovali, samozrejme, aj Úrad ŽSK. Riaditeľ Úradu ŽSK Ondrej Buzala poslancom predstavil opatrenia, ktoré sú na Úrade ŽSK zavedené už od jesene minulého roku,“ dodala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Odvolali riaditeľov organizácií

Poslanci v rámci zasadnutia schválili návrh na odvolanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK po ukončení ich funkčného obdobia: Petra Ničíka – riaditeľa Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Richarda Gregora – riaditeľa Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Janku Bírovú – riaditeľky Kysuckej knižnici v Čadci, Jozefa Bukového – riaditeľa Centra sociálnych služieb (CSS) Straník v Žiline, Jozefa Kazárika – riaditeľa CSS Prameň v Dolnom Kubíne, Andreu Šišilovú – riaditeľky CSS Eden v Liptovskom Hrádku a Mariána Tholta, riaditeľa Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.

Akčný plán aj spolufinancovanie projektov

Poslanci schválili návrh na spolufinancovanie projektov v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovania žiadostí o Nenávratné finančné prostriedky (NFP) v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Súčasťou programu bola Správa o pripravovaných projektových zámeroch a žiadostiach v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR, Správa o stave prípravy Územného plánu regiónu Žilinského kraja a tiež informatívna Správa o nakladaní s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

Poslanci boli tiež oboznámení s Plánom kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na 1. polrok 2023. Súčasťou rokovania bolo aj predstavenie Akčného plánu Úradu ŽSK na roky 2023 – 2025, ktorý obsahuje prehľad prioritných rozvojových aktivít a projektov Úradu ŽSK a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Pripomienky poslancov

V bodoch Interpelácie a Rôzne zazneli pripomienky poslancov k zmene železničného grafikonu. „V najbližšom období sa uskutoční stretnutie dopravnej sekcie samosprávnych krajov SK 8, kde zosumarizujeme naše pripomienky. Ak nebudú naše pripomienky akceptované, vyvoláme priame rokovanie na Ministerstvo dopravy SR,“ reagovala riaditeľka odboru dopravy Gabriela Tisoňová.

Poslanci taktiež reagovali na zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši do najnižšej kategorizácie v rámci pripravovanej optimalizácie siete nemocníc. „Nevzdávame sa. Aj keď je momentálne nemocnica zaradená do kategórie jedna, bude poskytovať aj naďalej všetky programy tak, ako boli pacienti zvyknutí. Nemocnice v tejto chvíli pokračujú v príprave plánov, verím, že sa nám podarí docieliť zmenu v spomínanej kategorizácii,“ potvrdila Jurinová.

Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční v pondelok 27. marca 2023.

Kraj bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Zdroj: ŽSK

Redakcia

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.