Kraj začína s opravou cestných komunikácií v Liptove

Žilinský kraj začiatkom leta zosilnil úseky ciest v obciach Liptovská Osada, Liptovské Revúce a Liptovská Lúžna. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii pod textom. Foto: ŽSK
V Žilinskom kraji sa v auguste začína s obnovou a zosilnením povrchu ciest II. a III. triedy v regiónoch Liptova, Oravy a Horného Považia.

Začiatkom augusta boli odovzdané viaceré staveniská v Žilinskom kraji. Realizácia prác je financovaná zo schváleného rozpočtu  kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Médiá o tom informovala Eva Lacová z oddelenie komunikácie ŽSK.

V regióne Liptov sa bude realizovať obnova a zosilnenie povrchu vozovky na cestách okresu Ružomberok v katastrálnom území (k.ú.) obcí Likavka, Liptovská Štiavnica a Liptovský Michal. V okrese Liptovský Mikuláš to bude v k.ú. Vavrišovo, Uhorská Ves – Liptovský Ján, Partizánska Ľupča, Liptovská Kokava, Žiar a komplexnou rekonštrukciou prejde aj mostný objekt cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke – Kvačany.

Rekonštrukcia sa týka mostného zvršku, vozovky, nosnej konštrukcie mosta a spodnej stavby. Zároveň budú osadené nové záchytné bezpečnostné zariadenia. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Súčasťou prác bude aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahajúcej dosky a sanácia ostávajúcich konštrukcií,“ informuje Gabriela Tisoňová, riaditeľa odboru dopravy ŽSK.

Kraj do opráv ciest investoval viac ako 29 miliónov eur

Správa ciest ŽSK počas nasledujúcich týždňov pristúpi  k obnove a rekonštrukcii povrchu ciest aj v regióne Orava, v k.ú. týchto miest: Oravská Poruba – Gäceľ, Jasenová, Novoť, Zuberec, Vitanová a Dolný Kubín, kde budú práce vykonané v dvoch úsekoch, pričom jeden sa nachádza v mestskej časti Mokraď.

Realizáciou spomínaných prác predĺžime životnosť konštrukcie vozovky a vďaka zlepšeniu stavebno-technického stavu v daných úsekoch sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,“ dodáva Tisoňová.

Leto v znamení opravy ciest

V regióne Horné Považie sa budú práce realizovať v k.ú. Stráža, Rajecké Teplice, Čičmany a Hôrky. V obci Stráža sa bude tiež kompletne rekonštruovať priepust na ceste II. triedy II/583.

Do opravy cestnej infraštruktúry sme od roku 2018 investovali viac ako 29 miliónov eur. Je potrebné mať na zreteli, že Žilinský kraj je dôležitou križovatkou celoeurópskeho významu. Cesty ako aj mostné objekty opravujeme priebežne a pravidelne naprieč všetkými regiónmi. Verím, že opravy vozoviek II. a III. triedy, ktoré nás čakajú v najbližšom čase prispejú k bezproblémovej doprave, ale aj k hospodárskemu rastu a spokojnosti obyvateľov a návštevníkov nášho kraja,“ tvrdí Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Fotogaléria

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.