Týždeň mestskej polície: požívanie alkoholických nápojov na verejnosti či nedovolené spaľovanie odpadu

Mestskí policajti vykonávali pešiu hliadku počas nočnej zmeny v sobotu 7. novembra. Počas kontroly Námestia Andreja Hlinku a blízkeho okolia na ulici Majere našli dvoch mladíkov. Na verejnom priestranstve požívali alkohol, mali pri sebe fľašu vodky a pivo. Hliadka zistila ich totožnosť, išlo o dvoch 18-ročných Ružomberčanov. Za priestupok proti verejnému poriadku im obidvom boli uložené blokové pokuty.

Operačný príslušník mestskej polície na základe oznámenia vyslal hliadku v nedeľu 8. novembra preveriť založenie skládky do mestskej časti Polík. Ku kontajnerom tu mal niekto uložiť posteľné matrace a rôzny odpad z domácnosti. Hliadka zistila, že podozrivou zo založenia skládky je 33-ročná žena. Ukladať veľkoobjemový odpad ku stanovištiam kontajnerov je v rozpore so zákonom.

V ten istý deň hliadka preverovala aj ďalšie oznámenie súvisiace s nerešpektovaním všeobecne záväzného mesta o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrane verejnej zelene. Tento krát spaľoval záhradný odpad – konáre a lístie 56-ročný muž. Spaľovať akýkoľvek odpad vrátane odpadu z poľnohospodárskej a záhradkárskej činnosti v záhradkárskych osadách a taktiež ukladať veľkoobjemový odpad ku stanovištiam kontajnerov je v rozpore so zákonom, preto boli obidva priestupky vyriešené v zmysle zákona o priestupkoch.

Obyvatelia ulice Veterná na sídlisku Klačno si v pondelok všimli zaparkované vozidlo, ktoré malo otvorené zadné dvere a nikto sa pri vozidle nenachádzal. Vyslaná motohliadka zistila, že vodič pravdepodobne pri odchode zabudol dvere zabuchnúť. Nič nenasvedčovalo, že by sa do vozidla niekto dostal násilím. Hliadka dvere na vozidle zavrela. Medzitým podľa evidenčného čísla operačný príslušník zistil majiteľa vozidla, toho telefonicky kontaktoval a upozornil ho na povinnosť zabezpečiť si vozidlo.

Z Kľačna smerovala hliadka preveriť oznámenie, že vo vestibule úrade práce spí nejaký podnapitý človek. Hliadka muža zobudila a vyzvala, aby priestory úradu opustil. Išlo o 36-ročného Ružomberčana.

Hliadka mestskej polície prechádzala vo štvrtok 12. novembra ulicou Scota Viatora, keď pod prístreškom mestskej autobusovej dopravy videla tri ženy, jedna z nich však fajčila. Toto je v rozpore so zákonom na ochranu nefajčiarov a okrem ďalších  miest je fajčenie zakázané aj v prístreškoch a na zastávkach. Z tohto dôvodu po zistení totožnosti uložili mestskí policajti 25-ročnej Ružomberčanke blokovú pokutu.

Zdroj – Mestská polícia Ružomberok

Titulná fotografia: Auto mestskej polície. Foto – Juraj Brezáni

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.