V dolnoliptovskej obci rozšírili cestu a vytvorili parkovacie miesta za viac ako 20-tisíc eur

Rozšírená cesta v Hubovej. Foto: MAS Dolný Liptov

Vďaka projektu s MAS Dolný Liptov sa podarilo cestu v Hubovej rozšíriť a vytvoriť okolo nej niekoľko parkovacích miest.

Miestne komunikácie v obci Hubová sú pomerne úzke. Cesta v časti Kostolíky je pomerne rušná, nakoľko ide miesto v blízkosti kostola, domu smútku a cintorína. Prechod po tejto ceste bol jednak sťažený pre smútočné vozidlo, ktoré nedokázalo zaparkovať priamo pri dome smútku. To zároveň spôsobovalo nedôstojné situácie. Okrem toho tu nebol priestor ani pre parkovanie ostatných vozidiel.

K zmene k lepšiemu stačilo naozaj málo. Cesta sa rozšírila o jeden meter. Zapracovali sa odvodňovacie žľaby. V priestore v blízkosti cintorína sa celkovo vytvorilo šesť parkovacích miest a v okolí domu smútku sa priestor upravil tak, aby bolo umožnené zaparkovať dvom vozidlám. Tieto jednoduché úpravy obec realizovala v rámci výzvy na predkladanie projektov zameranej na úpravy infraštruktúry.

Zmeny čakajú aj iné veci v obci

S ďalšími zmenami sa v Hubovej počíta už v blízkom období. Obec sa plánuje zapojiť do ďalšej výzvy cez MAS Dolný Liptov. V rámci nej by sa mali realizovať viaceré stavebné úpravy na dome smútku. Okrem toho má obec v pláne vynoviť interiér kultúrneho domu, rekonštruovať budovu školy a nainštalovať v nej fotovoltické panely. V pláne sú aj menšie projekty, týkajúce sa opravy miestnych chodníkov.

Projekt bol podporený vo výške 22 855,18 eur, pričom príspevok bol poskytnutý zo zdrojov Európskej únie v rámci iniciatívy LEADER a štátneho rozpočtu.

Zdroj: TS MAS Dolný Liptov

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.