V lokalite Malinô Brdo vyhlásia stavebnú uzáveru, mesto chystá územný plán zóny

Stavebnú činnosť pozastavia do doby schválenia územného plánu zóny, maximálne na päť rokov. 

Na území Malina Brda bude dočasne pozastavená stavebná činnosť. Radnica totiž bude obstarávať územný plán zóny  tejto lokality. Vyplýva to z dokumentu hlavného architekta mesta, ktorý má redakcia k dispozícii.

,,Vzhľadom k potrebe získania podrobnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude predovšetkým ustanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dočasného a technického vybavenia, umiestnenia stavieb, na jednotlivých pozemkoch a ich začlenenia do okolitej zástavby, vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a určovať pozemky pre verejnoprospešné stavby na území mesta Ružomberok v lokalite Malinô Brdo, mesto pripravuje obstaranie územného plánu zóny spojovník Ružomberok – Malinô Brdo,” píše sa v upovedomení o stavebnej uzávere, ktoré mesto doručilo vlastníkom chát.

Aby sa predišlo zásahom do územia, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť budúce využívania územia alebo jeho organizáciu podľa územného plánu pripravuje vyhlásenie stavebnej uzávery.

,,Obdobie vyhlásenia stavebnej uzávery je do doby schválenia územného plánu zóny alebo do maximálne piatich rokov od vyhlásenia stavebnej uzávery,” uvádza sa v spomínanom dokumente.

Počas tejto doby bude stavebná činnosť dočasne zakázaná alebo obmedzená. Uzávera sa nevzťahuje na udržiavacie práce v danom území.

Titulná fotografia: Malino Brdo. Foto: Malinô Brdo Ružomberok/Facebook

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.