Výzva na záchranu Kalvárie nateraz zabrala

Vznikne pracovná skupina, ktorá bude rokovať s investorom o možnej zámene pozemkov alebo o inom riešení, ktorým by sa ochránilo územie Kalvárie. Jednohlasne to schválili mestskí poslanci na februárovom zasadnutí.

Na to, aby investor mohol v blízkosti Kalvárie stavať apartmánové domy už chýba iba platné stavebné povolenie. V poslednej chvíli sa snažila plánovanú výstavbu zvrátiť občianska výzva na záchranu ružomberskej Kalvárie.

Signatári požadovali, aby sa výstavba apartmánov realizovala vo väčšej vzdialenosti od kaplniek, prípadne na inej vhodnej ploche. Riešenie videli v zámene pozemkov medzi mestom a investorom. Zatiaľ dosiahli, že mesto začne rokovať so spoločnosťou CPI Slovakia o možnom riešení.

Rozhodli o tom poslanci na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Aj na návrh mestskej rady schválili, aby sa do týždňa vytvorila pracovná skupina. Tvoriť ju budú primátor mesta, mestskí poslanci, zástupcovia výzvy na záchranu ružomberskej Kalvárie a Cechu ružomberských architektov. Ich úlohou bude rokovať s investorom – spoločnosťou CPI Slovakia – s cieľom snažiť sa pripraviť návrh zámeny alebo odsunu pozemkov alebo iné vhodné riešenie tak, aby sa vytvorilo ochranné pásmo Kalvárie a jeho územia. Rokovania majú prebiehať do 15. marca.

Na starosti tiež budú mať prípravu podkladov pre urbanistickú štúdiu územia Kalvárie. Výstupy z pracovnej skupiny majú byť predložené na rokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu v júni. Poslanci sa zároveň dohodli, aby sa realizovala tohtoročná investičná akcia Revitalizácia územia kalvárie, a to na základe vydaného stavebného povolenia.

Ružomberskej Kalvárii hádžu záchranné koleso. Mestu, investorovi aj poslancom smeruje verejná výzva

Tejto téme sa podrobnejšie venujeme v pripravovanom februárovom čísle.

Titulná fotografia: Záber z rokovania. Foto: Viktor Mydlo

Autorky: Nikola Marhefková, Anna Zábojníková

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.