Ružomberskej Kalvárii hádžu záchranné koleso. Mestu, investorovi aj poslancom smeruje verejná výzva

Iniciátori vo výzve núkajú riešenie, ktorým chcú zachovať vzhľad Kalvárie a zároveň vyhovieť investorovi, ktorý plánuje stavať apartmánové domy.

Požiadavka o zachovanie rázu najstaršej kalvárie na Liptove sa zo sociálnych sietí napokon dostane do pléna. Vo formálnej podobe, aj s konkrétnym návrhom riešenia. Radnici aj poslancom smeruje občianska výzva na záchranu Kalvárie.

Tá sa v závere minulého roka stala jednou z najdiskutovanejších tém v Ružomberku. Pozornosť vzbudili bagre pomedzi kaplnky ako aj investičný zámer v lokalite. Na pozemkoch v tesnom susedstve pútnického miesta plánujú výstavbu apartmánových domov. Developer CPI Slovakia, ktorý spomínané parcely vlastní, už k novému bývaniu buduje inžinierske siete i prístupovú cestu.

„Investičný zámer sýty aj Kalvária celá“

Plánovaná výstavba bytových domov podľa signatárov výzvy nezvratne poškodí územie Kalvárie.

„Sme presvedčení, že projekt zástavby okolia ružomberskej Kalvárie spoločnosti CPI Slovakia nenávratne devastuje kultúrnu, spoločenskú, mestotvornú, sakrálnu a prírodno-krajinnú hodnotu tejto výnimočnej lokality, voči ktorej je protihodnota pár stavieb na bývanie pre niekoľko obyvateľov zanedbateľná a nie je ani zlomkom spoločenskej hodnoty tejto dominanty mesta,“ zdôrazňujú význam obľúbeného miesta.

Žiadajú preto, aby sa výstavba apartmánov realizovala vo väčšej vzdialenosti od kaplniek, prípadne na inej vhodnej ploche. Riešenie vidia v zámene pozemkov medzi mestom a investorom.

„Žiadame, aby sa najprv odborne zadefinovalo územie Kalvárie a aby predstavitelia mesta bezodkladne vstúpili do rokovania so spoločnosťou CPI Slovakia a dohodli obojstranne akceptovateľnú zámenu časti pozemkov medzi mestom a CPI Slovakia, na základe ktorej vznikne dostatočne široké ochranné pásmo Kalvárie vo výlučnom vlastníctve mesta Ružomberok,“ uvádza sa vo výzve, ktorú budú preberať poslanci s vedením mesta na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu 10. februára.

K výzve sa pripojili desiatky

Za výzvou stoja architekti Richard Kalmár a Vavrinec Kendera z Cechu ružomberských architektov, spolu s poslancom Patrikom Habom a Miroslavom Zubercom. Podľa našich informácií už výzvu podpísali desiatky osobností Ružomberka, z radov poslancov i predstaviteľov spoločenského a kultúrneho života.

Projekt, ktorý podľa signatárov navždy poškodí Kalváriu, dostal zelenú nie odbornými rozhodnutiami, ale politickými. „Či už to bolo socialistické vybudovanie komunikácie vedenej naprieč krížovou cestou a následná zástavba IBV v jej spodnej časti alebo prevod vlastníctva mestských pozemkov, vedľa ktorých stoja kaplnky Kalvárie, súkromnej osobe v roku 2005, či nedávne zriadenie vecných bremien na mestských pozemkoch umožňujúce dopravné napojenie v mieste krížovej cesty alebo zmeny územného plánu v minulom roku, ktorými sa zabúda na jej ochranné pásmo.“

Aktuálnej výzve predchádzala iniciatíva Rozlúčka s ružomberskou Kalváriou, za ktorou stáli Patrik Habo, Karol Javorka, Ján Kuráň, Imrich Gazda, Peter Kravčák, Ľuboš Kútnik a Martin Bišťan. Iniciatíva v ich zastúpení podala podnety vo veci vydania územného rozhodnutia z decembra 2019, ktoré bolo vydané pre firmu Monero, s. r. o. Jej konateľom je Juraj Čech, syn bývalého primátora Juraja Čecha.

Napádajú deň jeho nadobudnutia platnosti, ktorý je 20. december 2019, čo je rovnaký deň, kedy aj bolo vydané. Znamená to, že teda nezostala žiadna lehota na vyjadrenia dotknutých orgánov.

Pýtajú sa tiež, prečo bolo ružomberským stavebným úradom vydané rozhodnutie pre bytové domy, keď územný plán hovorí v tejto lokalite o rodinných domoch.

Pochybenia mohli nastať podľa aktivistov a poslancov stojacich za iniciatívou Rozlúčka s ružomberskou Kalváriou už v roku 2017, kedy celý projekt získal územné rozhodnutie na stavbu vodovodu a kanalizácie. Vtedy o ne žiadala ešte Adriána Trangošová. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť taktiež v ten istý deň ako bolo vydané. Na prešetrenie smeroval aj podnet, či nedošlo v prípade vydania územného rozhodnutiu k porušeniu ochranného pásma kaplniek Kalvárie, ktoré bolo vtedy určené na 10 metrov.

O podnetoch aktivistov majú rozhodnúť stavebná inšpekcia a stavebný úrad v Žiline, ktorý je nadriadeným orgánom ružomberského stavebného úradu.

Autorky: Anna Zábojníková, Nikola Marhefková 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.