Z predvolebných sľubov splnil Igor Čombor len máločo

Tvorba pracovných miest, výstavba domov a bytov, presadzovanie vybudovania R1 či lepšie riadenie radnice. Pozreli sme sa na to, čo sa primátorovi počas jeho volebného obdobia podarilo a v čom bol neúspešný. 

Pred štyrmi rokmi predstavil primátorský kandidát Igor Čombor bohatý volebný program. Vymenoval v ňom azda všetko, na čo si dokážete spomenúť. Bez štipky irónie.

Na konci funkčného obdobia však sám priznáva, že to so sľubmi prehnal a k ich naplneniu by potreboval ešte jedno funkčné obdobie. Aj preto sa usiluje o znovuzvolenie.

Redakcia Ružomberského magazínu sa pokúsila zhodnotiť sedem sľubov, ktoré Igor Čombor pred štyrmi rokmi označil za svoje najdôležitejšie priority.

Vychádzali sme z volebného programu Igora Čombora z roku 2014. Foto – reprofoto, redakcia.

Tvorba pracovných miest a výstavba nájomných bytov

Sľub: Zabezpečím, aby do Ružomberka prišli významní domáci aj zahraniční investori a vznikli tak nové pracovné príležitosti, minimálne v počte 800 až 1 000 pracovných miest. Presadím vykúpenie strategických pozemkov, priestorov, kde bude mať verejný záujem mesto tak, aby sa naozaj mohol začať jeho rozvoj.

Z plných síl podporím rozvoj bytovej výstavby s osobitným zreteľom na štartovacie byty pre mladé rodiny, ale i seniorské byty. Stavby moderného typu, ktoré vylepšia vzhľad nášho mesta v podobe nájomných bytov, musia byť optimálne cenovo dostupné.

Skutočnosť: Do Ružomberka počas uplynulých štyroch rokov neprišiel žiadny významnejší investor. Počet nezamestnaných v meste síce klesol, zásluhu na tom však nemá radnica, ale výkonnosť slovenskej ekonomiky.

Stavať sa nezačali ani nové byty, dokonca žiadne neboli ani naplánované. Ak teda nerátame rozbiehajúci sa komerčný projekt spoločnosti Real Focus na Námestí SNP na Rovni a opravu starej neobývanej bytovky v Políku.

Vedenie mesta síce prišlo s viacerými nápadmi, kde a kto by mohol začať stavať, ale mestskí poslanci ich odmietli, keďže sa im zdali byť nedomyslené alebo boli priamo v rozpore s územným plánom.

Dokončenia sa dočkali aspoň dva projekty, ktoré rozbehlo ešte predchádzajúce vedenie. Ide o mestskú nájomnú bytovku pri plavárni a bytovku na ulici Karola Sidora. Tá mala byť pôvodne tiež nájomná, ale radnica napokon v zastupiteľstva presadila, že mesto pre občanov byty neodkúpi. Súkromný investor ich tak predáva ako komerčné.

Lepšie ako s bytovou výstavbou to dopadlo s výkupom pozemkov – mesto skúpilo cesty v areáli bývalého Texicomu (130-tisíc eur), ako aj pozemky pod cyklochodník, ktorý by mal viesť od železničnej stanice k bývalej Zápalkárni (40-tisíc eur).

***

Výstavba rodinných domov

Sľub: Zastavím trend odchodu Ružomberčanov za bývaním do okolitých obcí a pripravím územné a stavebné podmienky pre podporu výstavby rodinných domov v Ružomberku tak, aby sa postavili najmenej dve až tri nové ulice z rodinných domov a viliek.

Skutočnosť: Počet obyvateľov Ružomberka naďalej klesal. Kým v roku 2014 v ňom žilo 29 019 obyvateľov, v roku 2018 ich už bolo len 27 939. Naopak, rástol počet obyvateľov susedných obcí. Nevznikli ani žiadne nové ulice s rodinnými domami a vilkami.

Zámer výkupu pozemkov za účelom zástavby v lokalite Nad Dielcom schválilo ešte predchádzajúce vedenie mesta. Súčasné vedenie spolu s mestským zastupiteľstvom išlo ešte ďalej a prijalo zámer vypracovať územný plán rovno troch zón – Nad Dielcom, Černová-Hríby a Biely Potok-Luhy.

Museli však uplynúť takmer štyri roky, aby sa koncom volebného obdobia rozbehol aspoň výkup pozemkov v Černovej-Hríboch. Naopak, situácia v lokalitách Nad Dielcom a Biely Potok-Luhy stagnuje.

***

Výstavba R1

Sľub: Prioritne vo vláde budem nástojčivo presadzovať vybudovanie rýchlostnej komunikácie R1, aby sa nestratila historická výhoda Ružomberka ako významnej križovatky v dnešnej dobe už moderných ciest. To umožní Ružomberku ďalej žiť a rozvíjať sa. Nám Ružomberčanom to pomôže rýchlo sa dostať na všetky smery i vrátiť sa naspäť domov – k našim rodinám.

Budem zlepšovať kvalitu životného prostredia, ktorá je znehodnotená aj tým, že Ružomberok nemá ani vnútorný ani vonkajší obchvat, čo netreba ani zdôrazňovať. Preto sa zameriam i na skvalitnenie mestských komunikácií (ulíc Poľná, K. Sidora, Plavisko, Obvodová, Scotta Viatora a ďalších).

Skutočnosť: Primátorovi nemožno uprieť enormné úsilie rozhýbať výstavbu R1, kde Ružomberku dokonca hrozilo, že sa ocitne mimo tejto trasy. Keď kvôli tunelu Čebrať začala stagnovať výstavba D1, s plnou vervou sa pustil aj do riešenia tohto problému. V boji s ministerstvom dopravy a diaľničnou spoločnosťou ale, prirodzene, ťahal za kratší kompetenčný koniec. Energia a čas, ktoré investoval do tejto oblasti, mu však potom chýbali pri iných.

Z vnútorných komunikácií sa výraznej obnovy dočkali ulice Veterná, Horská, Obvodová aj cesta od Liptovského múzea na Námestie Andreja Hlinku. Naopak, ulice Poľná, Makovického a Scotta Viatora sú na tom rovnako ako predtým – teda veľmi zle.

***

Nové značkové obchody

Sľub: Využijem nové možnosti rozvoja služieb o také nákupné subjekty ako je napríklad sieť METRO, Baumax či rôzne módne značky, predovšetkým milované mladou generáciou (H&M…).

Skutočnosť: Ani jedna zo spomenutých spoločností do Ružomberka neprišla. Mesto však predalo pozemky, na ktorých vyrástlo nové nákupné centrum City Market. Otázne je, či Ružomberčania potrebovali po stále nedokončenom Stop Shope ďalšie rovnaké nákupné centrum.

***

Stavebné zveľadenie mesta

Sľub: Zabránim chaotickým rozhodnutiam, i keď sa skrývajú za územný plán a pri nových stavebných aktivitách budem dbať na skutočné zveľadenie Ružomberka, či už sa to týka jeho centra, ale aj nábrežia rieky Revúcej a ostatných mestských častí.

Skutočnosť: Chaotických rozhodnutí, ktoré primátor nedokázal eliminovať alebo má na nich priamo svoj podiel, nebolo počas uplynulých štyroch rokov málo – unáhlené zrušenie zmluvy s nájomcom pozemku pod kontroverznou benzínovou pumpou pri bývalej Hypernove, výstavba autoumyvárne na Klačne, ktorá je v rozpore s územným plánom mesta, čierna stavba v lokalite Nad Dielcom… Pokračovať by sa dalo ďalej.

Na druhej strane, podarila sa výstavba Domu UNESCO vo Vlkolínci, ktorý otvorili tesne pred voľbami. Nová reštaurácie, ktorú tu tiež postavili, však stále nefunguje.

Realizovaná bola aj súťaž na novú plaváreň. Teraz už len všetci netrpezlivo čakajú, či sa naozaj postaví. V prípade výstavby Klientskeho centra na Bystrickej ceste sa nič nedeje – v tomto prípade je však loptička na strane ministerstva vnútra. Tak skoro to však nebude. V Bratislave stále nespustili ani len súťaž na projektovú dokumentáciu.

No a z diery po Auparku sa medzičasom stal mestský lesopark s parkoviskom.

***

Vrátenie dôležitých služieb späť do mesta

Sľub: Vyviniem úsilie na vrátenie dôležitých služieb späť do Ružomberka (hygiena, veterinári a energetika).

Skutočnosť: Veterinárna klinika vznikla v meste ešte pred nástupom Igora Čombora a žiadny iný úrad sa počas uplynulých štyroch rokov do Ružomberka nevrátil.

***

Lepšie riadenie radnice

Sľub: Do riadenia mestského úradu presadím viac odborníkov, posúdim ich výkonnosť a výsledky efektívnym auditom, ktorý zohľadní nielen personálne záležitosti, finančno-hospodárske výsledky, ale najmä funkčnosť administratívneho aparátu.

Skutočnosť: Organizačná štruktúra radnice prešla viacerými zmenami, k výraznejšej úprave počtu a zloženia osadenstva však nedošlo. Jedinou zásadnou zmenou bolo zrušenie mestskej rady ako poradného orgánu mestského zastupiteľstva. Podľa primátorovho predvolebného zámeru ju mali nahradiť iné poradné orgány (rozvojová rada mesta, podnikateľská rada, zbor poradcov primátora…), k čomu však nedošlo.

Pozornosť upútal aj nie celkom dobrovoľný odchod vedúceho oddelenia regionálnej politiky, ktorý sa následne stal riaditeľom odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja, či dvojnásobne dokázané pochybenie oddelenia investícií pri narábaní s mestskými peniazmi.

Titulná fotografia – Igor Čombor číta počas rokovania zastupiteľstva Ružomberský magazín. Foto – Marek Hasák

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 10/2018.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.