Zamdlievanie

Ľahko-vážny postreh Antona Laučeka.

Ak si všímate konverzáciu spolucestujúcich, cesta vlakom z Ružomberka do Žiliny (a nielen na tejto trase) často poskytne veľa príležitostí na uvažovanie, zdesenie, no najčastejšie na pohoršenie.

Občas si niečo zaznačím, no väčšina z vypočutého sa zapísať nedá. Normálny papier by toľko vulgárnych výrazov, ktorých zdrojom je hlavne študujúca mládež, asi nezniesol a zrejme by sa sám od hanby vznietil. Dievčatá pritom ani trochu nezaostávajú za chlapcami. A tak len počúvam a porovnávam.

Pred mnohými desiatkami rokov bývalo pravidlom, že zámožné slečny z „lepších“ rodín absolvovali aj nejaký pobyt v kláštornej škole, kde ich priúčali zbožnosti, hre na hudobný nástroj, cudzím jazykom, pravidlám spoločenského správania sa.

Dobre vychovaná slečna šľachtického pôvodu, prípadne pani omdlela zakaždým, keď ju niečo šokovalo. Mohla to byť zlá správa, nával citov alebo oplzlý výraz. Ak dievčina pri takýchto príležitostiach odpadávala, pokladali ju za nevinnú pannu, slušne vychovanú. Prejavovala tým aj svoju útlocitnosť a mravnosť a obyčajne si získavala dobrú povesť a rešpekt.

Vulgárne výrazy, jednoduché zvýšenie hlasu alebo prejav rozhorčenia nepripadal u dámy do úvahy. Také niečo sa tolerovali iba žene pochádzajúcej z „nižších“ vrstiev.

Vtedajším mužom sa prejavy ženskej útlocitnosti páčili, a najmä hľadajúcim budúcu manželku, od ktorej očakávali počestnosť a vernosť. Biela pleť a ustavičné klopenie očí jej príťažlivosť ešte znásobovali a mládenci takú veľmi ochotne zachytávali do náručia. Čím drsnejší výraz uvrhol dievčinu do mdlôb, tým dlhšie ju preberali.

V súčasnosti by slušne vychovanej dáme cestovanie vlakom asi nesvedčilo. Stačí jej absolvovať cestu povedzme z Vrútok do Strečna. Vulgárnosti, ktoré si tam vypočuje, by chuderu okamžite dostali do kómy a darmo by ju kriesili. Ešte pred prvým tunelom by bola mŕtva.

Vyšlo v zbierke Iba tak V. (2014).

Ilustračná fotografia – archív pluska.sk

Známy ružomberský spisovateľ a vysokoškolský predagóg, pochádza z Černovej. Je autorom desiatok románov, poviedok a noviel, ako aj divadelných a rozhlasových scenárov.