Zelenou vlnou budeme jazdiť až na budúci rok

Aj keď je križovatka pri starej nemocnici hotová, ďalšie tri musia ešte stavebne pripraviť. Pre nepriazeň počasia to NDS v tomto roku nemusí stihnúť.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s realizáciou takzvanej zelenej vlny v meste v auguste tohto roka. Musí ju vybudovať, pretože to vyplynulo z podmienok dotknutých obcí a mesta Ružomberok, ktoré si dali v rámci posudzovania vplyvoch diaľnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová na životné prostredie (EIA). Opatrenie má pomôcť urýchliť prejazd mestom a znížiť tak environmentálnu, ale aj dopravnú záťaž.

Samotná štúdia EIA nadobudla platnosť už v júli 2018, no trvalo rok, kým boli vybavené všetky povolenia a nutné prípravy na realizovanie zelenej vlny.

Diaľničná spoločnosť začala s realizáciou zelenej vlny v meste

Na Mostovej chýba elektrika

Budovanie zelenej vlny zahŕňa technologické prerobenie všetkých križovatiek na hlavných ťahoch v meste, teda na cestách I/18 a I/59. Museli vymeniť stožiare, semafory, káblovanie, aby boli svetelné signalizácie schopné prijímať zložitejšie informácie z počítača. Súčasťou je aj umiestnenie kamier na tri z križovatiek a inštalovanie snímačov dopravy, okrem iného aj do vozoviek, kde budú monitorovať autá v križovatkách. Na základe týchto dát budú naprogramované algoritmy riadiť ružomberské križovatky.

Nová križovatka pre chodcov na konci Mostovej ulice zatiaľ nie je pripojená na elektriku. Nové osvetlenie priechodu tak zatiaľ nesvieti a semafory tiež nefungujú. Foto – Anna Zábojníková

V 1. fáze NDS zrekonštruovala križovatky pri Lidli, Mondi SCP a vybudovala novú medzi Mostovou a lávkou do Likavky. Kým ostatné už svietia a funguje na nich odpočítavanie, semafory pri Mostovej zatiaľ nie sú spustené. Ani len v režime blikajúcej oranžovej, či osvetlenia priechodu pre chodcov, čo by v tomto úseku pomohlo chodcom aj vodičom ako prvky aktívnej bezpečnosti.

„Križovatka Mostová sa pripravuje na spustenie. Je naviazaná na výmenu svetelnej križovatky pri Nemocnici smer Dolný Kubín, aby ich signálne plány boli nastavené spoločne. Preto sa aj elektrická prípojka rieši v štandardnom režime,“ odpovedal Tomáš Mišovič, poradca primátora pre dopravu, bez bližšieho spresnenia, čo znamená štandardný režim.

Z vyjadrenia ale vyplýva, že dôvodom vypnutého priechodu Mostová je zatiaľ nevybavená elektrická prípojka na semafory. Mesto, ako správca semaforov, a čoskoro aj celej zelenej vlny zároveň tvrdí, že semafory rozsvietia, až keď bude hotová križovatka v smere na Dolný Kubín.

Etapu číslo II do zimy zrejme nestihnú

Etapu číslo dva zahájili pred tromi týždňami rekonštrukciou spomínanej križovatky pri starej nemocnici, kde sa odbočuje na Oravu. Cestu podľa NDS spustia tento týždeň. Pravdepodobne už v utorok.

„Spustenie križovatky pri nemocnici je plánované v prvom decembrovom týždni,“ potvrdila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Nových priechod pre chodcov medzi Mostovou a Likavkou. Foto – Anna Zábojníková.

Svietiť by tak mali začať aj dva mesiace hotové semafory na Mostovej, ktoré budú podľa Mišoviča naviazané práve na oravskú križovatku. Či sa tak stane je ale v tejto chvíli veľmi otázne, keďže na Mostovej chýba semaforom elektrika.

Nasledovať by mali v poradí križovatky pri Kauflande, niekdajšej Hypernove a následne aj pri Katolíckej univerzite, ktorá bude na zelenú vlnu ako najvzdialenejšia križovatka najmenej napojená. Bude však napríklad dočasne zadržiavať autá pred mestom v smere od Žiliny, ak budú ostatné križovatky preplnené.

Nakoľko však začína zima a majú sa zhoršiť poveternostné podmienky, práce sa na ostatných križovatkách tento rok už zrejme nezačnú, a teda určite ani nedokončia. Dôvodom sú aj Vianoce. Rekonštrukcia každej z križovatiek si vyžiadala doteraz dva až tri týždne. Do konca roka zostávajú štyri.

Diaľničiari však malú nádej na pokračovanie prác ešte dávajú.

„Pokiaľ to poveternostné podmienky dovolia, práce budú pokračovať aj ďalej. V prípade nepriaznivého počasia budú práce prerušené a budú pokračovať začiatkom roka 2020,“ odvetila Michaela Michalová na otázku, či je možné v súčasnosti ešte pokračovať v rekonštrukciách križovatiek.

NDS realizuje rekonštrukcie postupne, vždy len po jednej križovatke. Dôvodom je požiadavka polície, ktorá tak chce zabezpečiť, aby bola doprava v meste čo najviac plynulá.

Rekonštrukcia križovatky pri starej nemocnici. Foto – Juraj Brezáni.

Etapa číslo III. – vyladenie

Stále je však reč len o stavebných úpravách. Až po nich začnú úpravy samotnej technológie. Nové systémy budú musieť zozbierať dopravné dáta z križovatiek a dopravní inžinieri budú následne hľadať optimálne varianty pre naprogramovanie celého systému zelenej vlny. Napriek tomu, že v lete bola ambícia dokončiť všetko do konca roka 2019, dnes je celkom jasné, že to tak nebude.

„Po realizácii výmeny svetelnej signalizácie na všetkých križovatkách bude nasledovať posledná fáza – optimalizácia zelenej vlny,“ odpovedá NDS na konkrétnu otázku, kedy presne bude zelená vlna fungovať.

Kedy teda zelená vlna naozaj bude hotová môžeme dnes len hádať. Rekonštrukcia jednej križovatky trvá dva až tri týždne a do jarných mesiacov, keď nastanú lepšie poveternostné podmienky zostanú ešte tri, a k tomu treba prirátať nejaký čas nutný na naprogramovanie a vyladenie zelenej vlny o ktorom hovorí NDS.

Ilustračná snímka. Foto – Anna Zábojníková.

Zelená vlna už funguje

Zelená vlna však v meste už čiastočne funguje. Od jesene 2016. Ako zákazku mesta ju vtedy naprogramoval v dvoch základných intervaloch Svetozár Hegyi zo spoločnosti Heldis. Projekt mal pokračovať aj ďalším sledovaním premávky a prispôsobovaním zelenej vlny vždy aktuálnemu stavu dopravy. Na to však bolo potrebné vyčleniť viacej peňazí z rozpočtu mesta. To poslanci pred tromi rokmi neodsúhlasili. Systém tak funguje bez aktualizácie.

Túto zelenú vlnu budú využívať aj nové semafory, kým ich dodávateľ NDS nenaprogramuje na novú, takzvanú dynamickú zelenú vlnu. Ružomberskému magazínu to potvrdila Michaela Michalová z NDS.

Jej dokonalejšie fungovanie však bude vyžadovať aj aktívnu účasť vodičov či chodcov. Tak napríklad vodiči budú musieť zastavovať svoje autá v križovatkách až tesne pred čiarami namaľovanými na vozovke. Tam sú totiž snímače dopravy. Ak nebudú vidieť auto, so zelenou sa systém ponáhľať nebude.

Rovnako tak chodci budú musieť pri priechodoch stlačením na stĺpe upozorňovať systém, že chcú prejsť. Ak to neurobia, zelenú vôbec nemusia dostať. Počítač riadiaci dopravu o nich nebude vedieť.

Zelená vlna bude znamenať, že chodci sa o zelenú na priechode budú musieť prihlásiť stlačením tlačidla na stĺpe. Foto – Juraj Brezáni.

Ďalšie opatrenia

Tomáš Mišovič pre Ružomberský hlas uviedol, že investícia NDS do zelenej vlny v Ružomberku dosahuje približne dva milióny eur. Diaľničiari túto sumu nepotvrdili. „Výsledná cena bude známa po ukončení všetkých stavebných prác,“ povedala Michalová.

Súčasťou budovania zelenej vlny sú aj ďalšie opatrenia na cestách, chodníkoch, ale aj u individuálnych obyvateľov. NDS vybuduje na viacedrých miestach chýbajúce chodniky, či osvetlené priechody pre chodcov. V Likavke, Liskovej a Hrboltovej na niektorých domoch vymieňajú protihlukové okná. V budúcom roku vznikne dlhší, 950 metrový odbočovací pruh v smere z Liptovského Mikuláša na Banskú Bystricu. Vodárne tu musia najskôr vybudovať nový spôsob odvodnenia rozšírenej časti cesty. Celkom nové odbočovacie pruhy by mali vzniknúť na križovatkách do Štiavničky a Liptovských Sliačov.

Viac o opatreniach ako kompenzácií za zlú dopravnú situáciu v meste, ktoré vyplývajú zo štúdie EIA na ružomberský úsek diaľnice, sme písali nedávno.

Diaľničná spoločnosť sľubuje pomoc ružomberskej doprave

Titulná fotografia – Zatiaľ stále nefungujúci semafor na konci Mostovej ulice. Dôvodom je nevybavená prípojka na elektrinu. Foto – Anna Zábojníková.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.