Diaľničná spoločnosť začala s realizáciou zelenej vlny v meste

Prvým krokom je vybudovanie svetelnej signalizácie na priechode pre chodcov medzi Mostovou ulicou a lávkou do Likavky. Nastal však problém v križovatke pri Mondi SCP.

Tento týždeň začala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s prácami na realizácii zelenej vlny v meste. Jej vybudovanie vyplýva z požiadaviek, ktoré si v rámci štúdie (EIA) o vplyvoch diaľnice na životné prostredie v okolí Ružomberka vymohlo mesto a okolité obce. Realizovanie týchto požiadaviek má za cieľ zlepšiť dopravnú situáciu, kým nebude diaľnica.

Robotníci pri stavbe svetelnej signalizácie na priechode pre chodcov na konci Mostovej ulice. Foto – autor.

Svetelná signalizácia na priechode pre chodcov

Štúdia EIA nadobudla právoplatnosť už vlani v lete. Práce na opatreniach sa však začali až teraz.

Od pondelka prebiehajú práce na konci Mostovej ulice, kde na jestvujúcom priechode pre chodcov smerom do Likavky vyrastú semafory. Nasledovať budú križovatky pri Lidli a pri Mondi SCP.

„Práce budú prebiehať vždy len na jednej križovatke. Je to požiadavka polície. Realizácia každej križovatky potrvá v prípade bezproblémového priebehu od jedného do dvoch týždňov,“ povedala pre Ružomberský magazín hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.

Tým sa skončí I. etapa vybudovania zelenej vlny. Nasledovať bude etapa číslo II., ktorá zatiaľ nemá platné všetky povolenia.

„Rovnako v rozsahu prác v dĺžke od týždňa do dvoch bude prebiehať v poradí križovatka pri Kauflande, Katolíckej univerzite, nemocnici na Považskej ulici a napokon pri niekdajšom supermarkete Hobbi. Táto etapa začne ihneď po dokončení prvej za predpokladu získania všetkých povolení od Okresného úradu Žilina a stavebného úradu,“ spresnila Michalová II. etapu budovania zelenej vlny.

Do konca roka potom prebehne realizácia III. etapy, čo znamená nastavenie a optimalizovanie zelenej vlny. Diaľničná spoločnosť osadí na vjazde do mesta snímače dopravy, ktoré zaznamenajú množstvo vozidiel, vďaka čomu bude softvér zelenú vlnu regulovať.

Aj ďalšie opatrenia

NDS musí podľa štúdie EIA zrealizovať aj ďalšie opatrenia. Spolu vznikne trinásť inteligentných priechodov pre chodcov v Ružomberku, Hubovej a Likavke. Tie by mali byť osvetlené, bezbariérové a s reflexnou úpravou. V Hubovej a Likavke zároveň NDS vybuduje popri hlavných cestných ťahoch chýbajúce chodníky pre chodcov a cyklistov.

Pribudnú tiež protihlukové steny, merač hluku a v Hrboltovej, Likavke a Liskovej vymenia v niektorých domoch okná.

Podrobnejšie sme o všetkých opatreniach už písali.

Diaľničná spoločnosť sľubuje pomoc ružomberskej doprave

Problém s križovatkou pri Mondi SCP

Jedným z hlavných opatrení má byť aj rozšírenie cesty a vybudovanie odbočovacieho pruhu v smere z Liptovského Mikuláša na Banskú Bystricu v dĺžke 950 metrov. Teda presne od nákladnej vrátnice do areálu Mondi SCP. NDS tak predpokladá zrýchlenie dopravy na križovatke. Narazila tu však na problém s vodou.

„Rozšírenie komplikuje predbežné záporné stanovisko Vodárenskej spoločnosti Ružomberok (VSR) ohľadom napojenia odvodnenia komunikácie na verejnú kanalizáciu, ktorá je v ich správe a majetku,“ priblížila Michalová aktuálny problém.

Vodárne naozaj vydali negatívne stanovisko k územnému rozhodnutiu. Nesúhlasia, aby povrchová voda z rozšírenej cesty stekala do kanalizácie, ktorú prevádzkujú.

„Dažďová voda nepatrí do biologickej čističky odpadových vôd. Dimenzia kanála je nedostatočná. Vidno to pri väčších zrážkach. Napríklad koncom júla na tejto križovatke pre nedostatočný odvod vody bola obmedzená premávka. Rozšírením križovatky sa oproti súčasnému stavu zväčší plocha, a tým aj množstvo odvedenej vody na trojnásobok,“ vysvetlil zamietavé stanovisko riaditeľ VSR Milan Mojš.

Vodárne čiastočne ustúpili

Vodárne navrhli diaľničiarom, aby povrchovú vodu zviedli do potoka, ktorý ide popod križovatku. NDS však projekt neupravila a o takéto povolenia podľa Mojša nepožiadala. Nechce počuť ani o budovaní novej kanalizačnej vetvy.

„Prípadné vybudovanie novej kanalizačnej vetvy vyžaduje ďalšiu projektovú, inžiniersku a stavebnú činnosť vrátane potreby majetko-právneho vysporiadania, čo môže výrazne skomplikovať uvedený stavebný zámer nielen v čase ale aj vecne,“ uviedla Michalová na margo iného riešenia problému zo strany NDS.

Vodárne v prípade územného konania napokon ustúpili. Pre stavebné povolenie však súhlas nedajú, pokiaľ NDS nevymyslí inú, prijateľnú alternatívu zvedenia povrchovej vody do jestvujúcej kanalizácie.

„Po dohode s mestom, v záujme nebrzdenia povoľovacích procesov, sme pre v územnom konaní so zvedením vôd súhlasili. Ale v riešení pre stavebné povolenie bude odvodnenie riešené podľa nášho návrhu. Teda povrchové vody budú zaústené do potoka pod križovatkou,“ uzavrel postoj vodární Mojš.

Titulná fotografia – Stavba svetelnej signalizácie na priechode pre chodcov medzi lávkou do Likavky a Mostovou ulicou. Foto – autor.

Záhrady, autá, ale aj bytovky. Krupobitie zanechalo spúšť

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.