Žiaci si hravou formou priblížili kultúrnu rozmanitosť európskych krajín

Základná škola Bystrická/Dončova zorganizovala náučno-kreatívne podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

„Pripravili sme program pre prvý stupeň a následne pre druhý. Do výzdoby telocvične sa zapojili aj žiaci – každá trieda prvého stupňa vyrábala vlajky zadaného štátu,“ vysvetlila učiteľka Mariana Hanková.

Žiaci s pedagógmi pripravili sedem stanovíšť, na ktorých prezentovali informácie o Grécku, Švédsku, Česku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku a Írsku. Rozprávali o histórii štátu či jeho významných osobnostiach. Zároveň povedali niekoľko viet v jazyku danej krajiny a ponúkli ochutnávku typických jedál. V sprievodnom programe predviedli poľské, maďarské, české či ruské piesne a tradičné tance.

Po prezentáciách zhotovovali v triedach plagáty a obrázky, riešili hlavolamy, čítali recepty alebo počúvali cudzojazyčné piesne.

„Celý deň sa niesol v duchu Európskeho dňa jazykov. Aj týmto spôsobom sa snažíme vštepovať našim žiakom heslo ,koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom´,“ dodala Hanková.

Foto – archív ZŠ Bystrická/Dončova

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.