Školy sa deliť nebudú. Dončova nateraz zostáva súčasťou Bystrickej

Pôvodnú ambíciu a želanie zamestnancov školy rozdeliť stroskotal na financiách. Prevádzkovanie dvoch samostatných škôl by bolo ekonomicky nerentabilné.

S požiadavkou rozdeliť v roku 2012 zlúčené školy, prišli samotní zamestnanci ešte vlani v decembri.

„Historickú budovu a aj samotnú školu, ktorej hrozil zánik, sa nám za päť rokov podarilo zachrániť. Dnes máme opäť 254 detí. Lenže Dončova je jeden kolektív, Bystrická druhý. Oba majú pocit, že na ten druhý doplácajú,“ vysvetľovala problémy v spolužití dvoch škôl ešte v decembri riaditeľka Elena Volanská.

„Rivalita je aj medzi žiakmi. Keď idú deti z Dončovej na súťaž s vedomím, že aj tak nevyhrajú, lebo akýkoľvek výsledok bude napísaný na Bystrickú, tak to nie je dobrá motivácia,“ pridala vtedy ďalší pohľad zástupkyňa Eliška Pavlíková.

Škola si vtedy pozvala poslancov, mesto aj zástupcov rodičov, aby predostrela svoje požiadavky. Šiesti prítomní poslanci skonštatovali, že najdôležitejšia bude pre nich ekonomika ˗ aký dopad by malo rozdelenie na mestskú pokladnicu, keďže zriaďovateľom je práve mesto. O vtedajšej situácií sme vás informovali.

Finančne to nevyjde

Aj keď riaditeľka Volanská oficiálne požiadala o rozdelenie Bystrickej a Dončovej opäť na dva samostatné subjekty, po stretnutí zástupcov oddelenia školstva mestského úradu a riaditeľov ostatných základných škôl v meste žiadosť stiahla.

„Keď sme si podrobne prešli rozpočet na rok 2018, vyplynulo z neho, že školy budú v strate,“ informoval poslancov ešte na februárovom zastupiteľstve vedúci oddelenia školstva Jozef Pažítka.

 

Predpokladaná ekonomická situácia v školách pre rok 2018

Pracovisko

Bystrická cesta

Elokované pracovisko –  Dončova

S p o l u

Skutočné náklady

754 076 597 764 1 351 840

Normatívny príspevok

738 834

535 382

1 274 216

R o z d i e l -15 242 -62 382

-77 624

 Zdroj – MsÚ

Školu na Dončovej sa vďaka zlúčeniu podarilo zachrániť, rovnako tak budovu, ktorá nezostala prázdna. Pomohla nová rajonizácia, ktorá pridelila niektoré ulice v meste, kde žije rómske etnikum, aj na Klačno a Zarevúcu.

Navyše, na Dončovu radnica presunula aj mimoriadne nadané deti z tzv. „školičky“, čo taktiež pomohlo situáciu s počtom žiakov počas piatich rokov zlúčenia stabilizovať.

A hoci škola spravila aj niektoré úsporné opatrenia, vrátane prepúšťania zamestnancov, ekonomicky to napriek tomu stále nestačí.

„Školy sú v tejto chvíli stratové. Normatív, ktorý dostanú na rok zo štátu, im nestačí a my im musíme peniaze pridať, napríklad presunutím zo Zarevúcej. Treba počkať dva roky, kým sa výpadok dvoch ročníkov na Dončovej vyrovná a potom uvidíme, aká bude ekonomická situácia,“ vysvetľoval poslancom situáciu Pažítka.

Tí napokon, aj s vedomím, že škola sama stiahla žiadosť, o rozdelení škôl ani nehlasovali.

Škola nedávno oslávila 35. výročie

Dončovu zlúčili s Bystrickou práve pre zlú finančnú situáciu v spomínanom roku 2012. Tá nastala v dôsledku desaťročie trvajúceho poklesu žiakov. Naopak, čoraz viac bolo v škole detí rómskej národnosti.

V rokoch 2011 a 2012 neotvorili pre nízky záujem prvý ročník, a aby školu zachránili, spoločne s historickou budovou v ktorej sídli, mesto ju zlúčilo s Bystrickou. Malo to byť dočasné riešenie, ktoré však potrvá minimálne ešte dva roky, kým sa na Dončovej nezaplnia všetky ročníky.

V tomto roku oslavuje Základná škola na Bystrickej ceste 35. výročie vzniku. Prvé deti sa v nej začali učiť 1. septembra 1983. Dvadsať rokov funguje v Ružomberku aj projekt alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných detí. Dnes ho zastrešuje práve ZŠ Bystrická cesta na svojom elokovanom pracovisku na Dončovej ulici.

Škola si obe jubileá pripomenula koncom apríla slávnostnou akadémiou vo Veľkej dvorane.

Fotografia – Vľavo ZŠ na Bystrickej ceste, vpravo budova elokovaného pracoviska na Dončovej ulici. Foto – autor

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.