Zrekonštruujú dielne a nakúpia nové učebné pomôcky

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyčlenil z tohtoročného rozpočtu viac ako pol milióna eur pre Strednú odbornú školu (SOŠ) polytechnickú v Ružomberku. Peniaze použijú na rekonštrukciu budovy dielní v areáli školy a nákup výukových panelov pre odbor mechanik – mechatronik.

Časť odbornej praxe musia žiaci absolvovať v zastaranej budove dielní v Mondi SCP, ktorú rovnako ako areál SOŠ vlastní ŽSK.

Riaditeľ školy Vladimír Pančík už v roku 2012, po tom, ako kvôli poklesu žiakov centrovali výučbu len do areálu na Sládkovičovej ulici, navrhoval, aby v ňom vytvorili komplexné podmienky pre teoretické aj praktické vyučovanie.

„Poukázal som na možnosť, že predmetné dielne by sa z papierní mohli presídliť k nám. Najskôr však treba zrekonštruovať starú schátranú manufaktúrnu dielničku v strede objektu SOŠ, ktorú Ružomberčania poznajú pod názvom Dekora, kam by sa mohli presťahovať,“ priblížil zámer riaditeľ Pančík.

Navrhovaná rekonštrukcia bola napokon odsúhlasená v roku 2016, kedy sa podarilo opraviť časť havarijného stavu strechy. V roku 2017 boli na nasledujúce etapy vyčlenené ďalšie peniaze z krajského rozpočtu, no napokon z plánovanej investície zišlo, aj napriek tomu, že prebehlo verejné obstarávanie a stanovil sa dodávateľ stavby. Dôvodom boli zmeny vo vedení ŽSK.

Definitívne rozhodnutie padlo až začiatkom tohto roka, kedy návrh schválilo aj novozvolené krajské zastupiteľstvo. Na rekonštrukciu vyčlenili 500-tisíc eur.

Pred niekoľkými týždňami bola stavba odovzdaná zástupcom vysúťaženej firmy, ktorá najneskôr do 15. septembra opraví strechu, zateplí a oplášti budovu a zrekonštruuje aj interiér prízemia. Od začiatku nového školského roka by tak praktickú výučbu mohli rozbehnúť v nových priestoroch.

Do Vianoc plánujú zrekonštruovať aj medziposchodie. Vrchné podlažie sa len uzavrie, keďže jeho oprava, vzhľadom na aktuálny počet žiakov, nie je nutná.

„Celková hodnota diela bola predbežne vyčíslená na približne 605-tisíc eur. Zvyšných 105-tisíc eur prisľúbil ŽSK po prehodnotení rozpočtu, ktoré sa obvykle realizuje v máji,“ vysvetlil riaditeľ Pančík.

Dôležitou investičnou akciou je aj nákup výukových panelov z pneumatiky a elektropneumatiky pre perspektívny odbor mechanik – mechatronik, ktorý na škole otvorili pred necelými dvoma rokmi. Na nové učebné pomôcky získali z krajského rozpočtu ďalších takmer 43-tisíc eur.

Titulná fotografia – facebooková stránka SOŠ polytechnickej Ružomberok

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.