Ako chce mesto riešiť hroziaci nedostatok hrobových miest?

Urnový háj je takmer zaplnený. Riešenie nedostatku miest na ukladanie urien s popolom vidí radnica vo výstavbe kolumbária. Na hlavnom cintoríne čoskoro pribudnú netradičné betónové hrobky. 

Na ružomberskom cintoríne je podľa radnice ešte dostatok hrobových miest. Ale len na pochovávanie pozostatkov do zeme. Kapacita urnového hája je takmer vyčerpaná a postačí maximálne na dva roky. Mesto bude musieť konať, až polovicu zosnulých totiž nechávajú spopolniť. 

Informatívnu správu o stave cintorína si vypočuli mestskí poslanci na aprílovom zastupiteľstve. 

Betónové hrobky kvôli náročnému terénu 

Rozširovať hrobové miesta chcela radnica už vlani. Akciu schválili aj v tohtoročnom investičnom pláne a aktuálne sa pripravuje prvá zo štyroch naprojektovaných etáp. 

Nové hroby však budú oproti terajším netradičné. „Je to nóvum pre mesto. Budú to dvojhrobky z betónových prefabrikátov. Nad sebou budú uložené dve telá,“ oboznámil prítomných v rokovacej sále prednosta Mestského úradu Vladimír Trnovský. 

Prakticky pôjde o vykopanú jamu, do ktorej sa dajú prefabrikáty pripomínajúce hrobku. Rodina si bude môcť takéto predpripravené hrobové miesto kúpiť a vložiť do neho ostatky zosnulého. Tento spôsob praktizujú napríklad niektoré samosprávy na Orave. 

Dôvodom tohto riešenia je náročný terén na území cintorína. Je kamenistý a komplikuje výkopy hrobov. 

 „Je možné ich zrealizovať len za pomoci hydraulického zbíjacieho kladiva. Veľakrát sa stalo, že rodina pozostalého si sama doviezla zeminu na zasypanie truhly, lebo pôvodná výkopová bola z väčšej časti len polámaný kameň spolu s hrubou frakciou zeminy,“ odznelo na zastupiteľstve už pred dvomi rokmi.  

Do stavebných úprav na hlavnom cintoríne investuje samospráva 80-tisíc eur. V rámci štyroch etáp vybuduje vysúťažená spoločnosť Morava Construct LM 69 dvojhrobiek.  

Na hlavnom cintoríne má pribudnúť 69 netradičných dvojhrobiek. Zdroj: Anna Zábojníková

V urnovom háji priestor na menej než sto miest 

To sme hovorili o pochovávaní tiel do zeme. Akútnejšia situácia nastáva pre občanov, ktorí nechajú svojich zosnulých príbuzných spopolniť. Ak radnica nič nespraví, v Ružomberku do roka až dvoch nebudú mať kde uložiť urny s popolom.  

„Situácia v urnovom háji je už dosť vážna. Hrobové miesta sú vyčerpané skoro na sto percent,“ uviedol Trnovský. Voľných ostáva približne 40 miest. Podľa prednostu postačia na rok. 

„Po konzultácii so správcom cintorína a Útvarom hlavného architekta (UHA) sme vypytovali ešte približne 40 voľných hrobových miest na južnej strane chodníka, ktorý oddeľuje urnový háj od cintorína,“ konkretizoval Trnovský. 

Možnosť ešte vidí vo vybudovaní nového chodníka, vďaka ktorému by v urnovom háji pribudlo ďalších 55 miest na posledný odpočinok. Jeho výstavbu bude nutné zaradiť budúcoročného investičného plánu. Kapacitne by tak vykryli ďalší rok. 

Po týchto úpravách však urnový háj úplne zaplnený. 

Riešením kolumbárium 

Kde teda budú ukladať pozostatky zosnulých, ktorých nechali spopolniť? Radnica sa chce vybrať cestou kolumbária. Steny, do ktorej sa budú ukladať urny s popolom. 

„Kolumbáriá sa začínajú budovať už vo viacerých mestách a dedinách,“ povedal Trnovský. Po tomto riešení siahajú aj iné samosprávy, ktoré bojujú s nedostatkom hrobových miest, resp. chcú takejto situácii predísť. S argumentom, že ide o efektívne využitie plochy, urnové steny totiž zaberajú menej miesta. 

„Kolumbáriá by boli smerom k juhu, tam by sa už nerealizovalo pochovávanie do pôdy,“ priblížil Pavol Šrankota z Útvaru hlavného architekta, ktorú časť cintorína plánujú vyčleniť pre urnové steny. 

Ešte predtým, než ich začnú stavať, však bude potrebná zmena územného plánu. „Plocha, ktorá je navrhnutá na kolumbárium, nie je podľa územného plánu v území pohrebiska. Pri najbližšej zmene doplnkov územného plánu bude potrebné doplniť toto územie,“ informoval o nutnom kroku prednosta.

Podľa Šrankotu už doplnok ÚP pripravujú, vyhlásiť by ho chceli v lete. Po jeho schválení bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu. A postupne rozbehnúť prvú etapu kolumbária. 

Vizualizácia kolumbária. Zdroj: MsÚ RK

Dokedy cintorín vydrží? 

„Vieme približne, na ako dlho nám tento cintorín vydrží?“ zaujímal sa poslanec Pavol Šípoš (KDH). 

„Túto ambíciu sme v tomto materiáli nemali. Rátali sme miesta, ktoré vedia vydržať v urnovom háji bez nejakého väčšieho zásahu,“ reagoval Vladimír Trnovský. „Budovanie hrobkových miest výrazne zvýši kapacitu,“ dodal. Aktuálne sa robí prvá naprojektovaná etapa, naplánované sú ďalšie tri. Celkovo by malo vzniknúť 201 dvojhrobov. 

Samospráva sa však bude musieť poponáhľať s výstavbou urnovej steny. O miesta, ktoré sa míňajú, bude záujem, až polovica zosnulých putuje na kremáciu. 

„Podľa informácií od správcu cintorína ide v súčasnosti 50 percent na spálenie a 50 percent do hrobov. Väčší tlak je na urnové plochy, preto bude potrebné venovať väčšiu časť pozornosti kolumbáriu,“ upozorňuje Trnovský. Týmto krokom by vedeli potiahnuť kapacitu na dobrých pár rokov, voľne odhadol. 

Mesto má ešte priestor na rozšírenie pohrebiska. „Čo sa týka celkovej kapacity cintorína, v zmysle územného plánu máme pomerne dobrú kapacitu západným smerom, kde je momentálne zalesnená plocha. Tam máme rezervu, že sa môže cintorín v budúcnosti rozširovať,“ doplnil architekt Šrankota. 

Miesto, kde sa prítomnosť dotýka s minulosťou

Článok bol publikovaný v májovom čísle RK Magazínu. 

Titulná fotografia: záber ružomberského cintorína. Zdroj: Anna Zábojníková 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.