Ako je to s Čomborovými 13 miliónmi

Suma 13 miliónov eur je počas týchto týždňov neprehliadnuteľná. Primátor Igor Čombor na bilbordoch tvrdí, že práve toľko peňazí bolo v meste preinvestovaných počas uplynulých štyroch rokov. Je to naozaj tak?

Čomborom uvádzaný balík peňazí je potrebné rozdeliť na dve kôpky. Menšiu (približne 5,3 milióna eur) tvoria bežné investičné prostriedky mestského rozpočtu. Veľká časť z nich išla do školských zariadení, ihrísk, športu, kultúry či do budovania a rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk. Mnohé z týchto investícií však možno označiť len za nevyhnutnú údržbu.

Väčšiu kôpku (približne 8 miliónov eur) tvoria prostriedky, ktoré sa primátorovi a zamestnancom mestskému úradu podarilo získať z eurofondov (4,9 miliónov eur) či vďaka výjazdovému zasadnutiu vlády (2 milióny eur).

Eurofondy sedia, výjazdové rokovanie nie

Najväčšia časť prostriedkov získaných cez eurofondové výzvy (približne 2 milióny eur) je určená na vybudovanie kompostárne. V súčasnosti prebieha jej montáž.

Tri štvrte milióna eur získalo mesto na rekonštrukciu športovej haly T18, ktorá by sa mala začať na budúci rok. Rovnaká suma bola použitá na výmenu tisícky žiaroviek v pouličnom verejnom osvetlení.

Ďalších 600-tisíc eur získala materská škôlka na Hrabovskej ceste a približne 300-tisíc išlo na sociálne projekty v oblasti opatrovania starých a chorých ľudí.

Zvyšok eurofondového  balíka tvoria menšie sumy, napríklad drobné opravy a úpravy vo Vlkolínci či kamery pre mestskú políciu.

Kým prostriedky získané z eurofondov vyčíslil primátor zhruba presne, o peniazoch, ktoré mestu dala vláda počas výjazdového rokovania v roku 2012, sa to povedať nedá.

Cez rozpočet mesta reálne pretieklo 980-tisíc eur, a nie primátorom deklarované dva milióny. K tejto sume sa zrejme dostal tak, že do nej zarátal napríklad aj 612-tisíc eur určených pre úrad práce na opatrenia v oblasti nezamestnanosti. Tieto peniaze však neboli v rozpočte mesta a neboli jeho investíciou. To isté platí aj o peniazoch, ktoré po rokovaní vlády prišli na účty ružomberských obcí.

Ďalších započítaných 20-tisíc eur pre strednú polytechnickú školu zasa prešlo rozpočtom Žilinského samosprávneho kraja, a teda znovu nie mestským rozpočtom.

Hra s číslami

Ďalším problémom Čomborových výpočtov je opakované započítanie niektorých finančných položiek. To, čo je zahrnuté do balíka z výjazdového rokovania vlády, je ešte raz zarátané do investičných prostriedkov použitých na cestné komunikácie (napríklad 100-tisíc eur na rekonštrukciu cesty na Smrekovicu), školské zariadenia (napríklad 100-tisíc eur na rekonštrukciu ZŠ Sládkovičova) či na mestský cintorín (infraštruktúra za 120-tisíc eur)

Zhrnuté a podčiarknuté – nemožno poprieť, že vďaka primátorovmu úsiliu si mesto v uplynulých rokoch prilepšilo o niekoľko miliónov eur. Na druhej strane, jeho bilbordom by viac svedčala suma, ktorá by bola poctivejšie prepočítaná. Aj keby bola o nejaký ten milión nižšia.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 10/2018.

Titulná fotografia – Reprofoto.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.