Bude ružomberská Kalvária národnou kultúrnou pamiatkou?

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil Kalváriu v Ružomberku za Národnú kultúrnu pamiatku. Rozhodnutie však nie je právoplatné. Mesto, katolícka farnosť a investori s tým nesúhlasia.

Pamiatkový úrad (PÚ) SR vydal koncom júla rozhodnutie, podľa ktorého vyhlasuje Kalváriu v meste Ružomberok za Národnú kultúrnu pamiatku (NKP). O jej zaradenie do zoznamu kultúrnych pamiatok požiadala občianska iniciatíva Za záchranu ružomberskej Kalvárie, ktorá dlhodobo bojuje za jej záchranu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, zúčastnené strany sa voči nemu môžu odvolať. S rozhodnutím nesúhlasí mesto Ružomberok, investori, ani ružomberská rímsko-katolícka farnosť.

Dekan Dušan Škrabek: Nesúhlasím, aby bola Kalvária zapísaná za Národnú kultúrnu pamiatku

V blízkosti Kalvárie plánujú výstavbu domov

Národnou kultúrnou pamiatkou sa stal kostol Povýšenia svätého Kríža so štrnástimi kaplnkami a tiež časť bývalej stromovej aleje, ktorá siaha od štvrtého zastavenia krížovej cesty až ku kostolu.

„Krajinársky premyslene komponovaná scenéria zastavení kalvárie, kostola a aleje má svoj historický koncepčný základ, krajinno-urbanistické a duchovné opodstatnenie,“ uviedol vo svojom rozhodnutí PÚ SR.

Architekti predstavili projekt revitalizácie ružomberskej Kalvárie. Realizáciu však stopli pamiatkári

To však podľa iniciatívy Za záchranu ružomberskej Kalvárie neznamená, že v jej okolí nevznikne výstavba apartmánových domov, ktorú plánujú developeri postaviť v jej tesnej blízkosti, alebo akákoľvek iná investičná výstavba.

Ružomberská samospráva s vyhlásením nesúhlasí

Účastníkmi konania sú mesto Ružomberok, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Ružomberok a spoločnosť CPI Slovakia, a. s., ktorí nesúhlasia s vyhlásením Pamiatkového úradu, pretože to vraj znemožní revitalizáciu, sfunkčnenie jej územia a ďalšiu zástavbu.

,,Mesto má dlhodobo schválené územné rozhodnutie a aj stavebné povolenie na revitalizáciu územia Kalvárie. Roky túto revitalizáciu odsúvalo. Čas na jej realizáciu tu stále je. Z vyjadrenia pamiatkarov je zrejmé, že revitalizáciu územia len a len uvítajú,“ uviedla iniciatíva.

Kalvária v Ružomberku je jediná svojho druhu

Podľa pamiatkarov patrí ružomberská Kalvária medzi klasické exteriérové sakrálne areály špecifického zamerania, ktorých výskyt je v liptovskom regióne ojedinelý. Kostolík a jeho okolie bolo vybudované v polovici 19. storočia a od roku 2006 patrí medzi mestské pamätihodnosti.

„V danom rozsahu a zachovaní, napriek súčasnému narušenému stavebno-technickému stavu a nevhodným sekundárnym zásahom, je Kalvária v Ružomberku v regióne jediná a v rámci Slovenska je situovaná najsevernejšie,“ dodal PÚ v rozhodnutí.

Vyhlásenie Kalvárie za Národnú kultúrnu pamiatku by malo zaistiť zachovanie pôvodných sakrálnych objektov a tiež zvýšiť šancu na odbornú rekonštrukciu budov a revitalizáciu areálu. Podľa iniciatívy si Kalvária zaslúži byť zachránená a dôstojne zrekonštruovaná.

,,Vyhlásenie znamená, že Kalvária má viac ako len nádej byť dôstojne zrekonštruovaná a územie vhodne zrevitalizované, pričom Kalvária zároveň bude pamiatkou a celoslovenskou hodnotou, na ktorú môžu byť Ružomberčania právom hrdí,“ uviedla iniciatíva Za záchranu ružomberskej Kalvárie v príspevku na sociálnej sieti.

Pamiatkari vyzdvihli aj jej výtvarné hodnoty

Pamiatkový úrad SR dôkladne opísal, prečo by sa ružomberská Kalvária mala stať Národnou kultúrnou pamiatkou. Medzi jej prednosti patria aj architektonické či výtvarné hodnoty, ktorými sa pýši.

„Svojou fyzickou existenciou, zachovaním pôvodného rozmiestnenia zastavení a mierou zachovalosti (napriek narušenému stavebno-technickému stavu) reprezentuje Kalvária v Ružomberku historickú kultúrnu krajinu odrážajúcu duchovné a estetické vnímanie v minulosti, ktoré je súčasťou jedinečného obrazu mesta,“ odôvodnili svoje rozhodnutie pamiatkari.

Dlhodobý boj o záchranu kalvárie

Za záchranu historickej Kalvárie bojuje iniciatíva už niekoľko rokov. Historické budovy podľa aktivistov ohrozovala nielen blízka výstavba, ale aj plán na presunutie kaplniek v rámci staršieho projektu Revitalizácia územia kalvárie Ružomberok, ktorý mal zabezpečiť ich dostatočný odstup od novostavieb.

Výzva na záchranu ružomberskej Kalvárie prerástla do verejnej petície

V marci 2021 vznikla petícia za záchranu Kalvárie, ktorú podpísalo viac ako dvetisíc Ružomberčanov. Aktivisti taktiež podali podnet na Pamiatkový úrad SR, ktorý začal konanie v januári tohto roka. Proti vyhláseniu Kalvárie za Národnú kultúrnu pamiatku sa zúčastnené strany môžu ešte odvolať.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Mám vyštudovanú masmediálnu komunikáciu. Počas školy som pôsobila ako moderátorka v lokálnom rádiu, kde som mala svoju reláciu. Okrem rozprávania do mikrofónu a písania príbehov, rada pomáham aj "handmade" výrobcom so sociálnymi sieťami a prezentáciou na internete. V RK Magazíne pracujem ako redaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk. Milujem dobrodružné cestovanie, prechádzky v prírode, varenie a dobrú knihu pri káve.