Dva dni pred voľbami rozhoduje zastupiteľstvo o pozemku na Kalvárii

AKTUALIZÁCIA: Mestskí poslanci neschválili zaradenie bodu o pozemku na Kalvárii do programu zasadania. Proti bolo 18 poslancov, štyria sa zdržali, za zaradenie do programu nehlasoval nikto. O tomto bode sa teda napokon nerokovalo.

PÔVODNÝ TEXT: V Ružomberku nie je politický pokoj ani v čase moratória. Vo štvrtok o 13. hodine sa poslanci stretnú na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, aby rozhodovali o dvoch veľkých investíciách.

Prístupová cesta k pozemkom na Kalvárii

Spoločnosť Moneo, ktorej konateľom je Juraj Čech, predstavila ešte začiatkom leta zámer výstavby rodinných domov na Kalvárii. Projekt investičnej bytovej výstavby (IBV) Kalvária by realizovala na pozemkoch, ktorých vlastníkom je okrem samotnej spoločnosti aj Juraj Čech a podnikateľka Adriána Trangošová.

Najpriamejší prístup k týmto pozemkom vedie zo súčasnej asfaltovej cesty na Kalvárii. Moneo od mesta požaduje pozemok (vecné bremeno) a zároveň záruku, že tu vybuduje novú prístupovú cestu.

„Je tu priestor, ako priblížiť aj mestskú IBV v lokalite Dielec tým, že vybudujeme cestu do Dielca. Vždy som bol za to, bola to moja agenda, aby sa táto IBV rozbehla, lebo sme veľmi zaostalé okresné mesto, kde sa nič nestavia,“ podporoval zámer výstavby cesty počas prerokovania na septembrovom zastupiteľstve primátor Igor Čombor (nezávislý).

Nová cesta do lokality, kde by raz mohli vzniknúť desiatky nových pozemkov pre rodinné domy, by však išla pomedzi štvrtú a piatu kaplnku Kalvárie a napájala by sa na súčasnú asfaltku. S týmto zámerom však časť poslancov nesúhlasila.

„Chceme cestu do Dielca, ale nie takto, ako nám to nakreslí súkromný investor. Prečo tu mesto nedokončilo územný plán zóny, ako sme odsúhlasili ešte v roku 2015 v zastupiteľstve, kde by sa všetci majitelia pozemkov a dotknutí mohli vyjadriť a dohodnúť ako a kadiaľ tu cesty pôjdu? Podarilo sa to v Černovej-Hríboch, Bielom Potoku-Luhách, ale tu záhadne nie. Toto je riešenie pre nájdenie cesty pre investora Moneo a mestskú investíciu na Dielci,“ argumentoval na septembrovom zastupiteľstve poslanec Patrik Habo (nezávislý).

Porušia poslanci vlastný rokovací poriadok?

Kalvária má v územnom pláne mesta, v smernej (nie záväznej) časti určenú ochrannú zónu 10 metrov, v ktorej sa nesmie stavať, aby sa neničila jej zostávajúca hodnota. Vybudovanie novej cesty by ale znamenalo porušenie ochrannej zóny.

Tým, že toto usmernenie nie je záväzné a neexistuje ani spomínaný územný plán zóny, zámer dostal zelenú aj od hlavného mestského architekta.

„Sú aj iné možnosti na vybudovanie cesty, ale hlavne urobme územný plán zóny, vyriešime cestu a budú sa stavať aj domy. Nenarušme priestory kaplniek viac ako sú v spodnej časti, nerobme odbočky pomedzi ne a hlavne nechoďme sami proti sebe, ak sme tu odsúhlasili investíciu, ktorou chceme preložiť cestu, aby sme kaplnky oslobodili od dopravného ruchu,“ argumentoval ešte v septembri Habo. Odvolal sa pritom aj na nesúhlasné stanovisko cirkvi, ktorá kaplnky a kostol na Kalvárii vlastní.

„Nemám nič proti Kalvárii, ale nechcem tam zabetónovať výstavbu cesty, čo nám stopne celú výstavbu Na Dielci. Stále pre niečo sa v tomto meste nedá robiť, a preto sa tu nič nedarí vybudovať. Ani máčny mak. Tu niekde je chyba, aj vo vedení mesta, ale aj pri poslancoch,“ odpovedal na Habovú argumentáciu primátor Čombor.

Počas svojho vystúpenia adresoval aj niekoľko ostrejších útokov voči niektorým poslancom: „Vaše skazonosné pôsobenie raz skončí, lebo výsledky sú úbohé. Realita vás vytesní, keď budete takto blížiť mestu. Nerád počúvam reči o zónach, lebo toto mesto je zazónované a k ničomu to nie je.“

Ilustrácia, ktorou poslanec Habo počas zasadania zastupiteľstva vysvetľoval spoločnosťou Moneo navrhované riešenie pozemkov na Kalvárii. Zdroj – Patrik Habo

Poslanci zámer v septembrovom zastupiteľstve neodsúhlasili. Ôsmi boli za, štyria sa zdržali a šiesti boli proti.

Podľa rokovacieho poriadku, ktorí si poslanci sami schválili, by mali o rovnakom bode rokovať najskôr o šesť mesiacov.

Dnes však vedenie mesta po šiestich týždňoch zámer predkladá opäť a poslanci sa ním budú v krátkom čase musieť opätovne zaoberať.

Miesto pre štadión a futbalovú akadémiu

Druhým, nemenej dôležitým bodom dnešného mimoriadneho rokovania zastupiteľstva je investičný zámer Mestského futbalového klubu Ružomberok.

Jeho hlavný akcionár, spoločnosť FK Invest Milana Fiľa chce v areáli ZŠ Klačno vybudovať menšie tréningové ihrisko s umelou trávou, osvetlením a kompletným zázemím pre účely pripravovanej futbalovej akadémie klubu. Tá by mala vzniknúť nadstavbou súčasnej školy na Klačne.

Súčasťou je aj prestavba futbalového štadióna v Černovej, kde by MFK Ružomberok investoval 450-tisíc eur. Štadión by následne slúžil nielen pre miestnych futbalistov, ale aj pre mestský futbalový klub.

Titulná fotografia – Ružomberská Kalvária. Foto – MY Liptov/Marek Juriš

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.