Poslanci odmietli ponuku developera na predaj pozemkov na Kalvárii. Mesto upriamuje pozornosť na revitalizáciu územia 

Rozostavaný projekt apartmánových domov nenapreduje. Spoločnosť CPI, ktorá vlastní pozemky na Kalvárii, nemá vydané stavebné povolenie. Mestu však ponúkla ich odpredaj v hodnote dvoch miliónov eur, čím by zároveň z projektu vycúvala. Poslanci aj na odporúčanie vedenia mesta s ponukou nesúhlasili. 

Téma ružomberskej Kalvárie rezonuje v centre dolného Liptova od decembra minulého roka, keď sa v tesnej blízkosti kaplniek usalašili bagre. Nesúhlas s výstavbou apartmánových domov napokon prerástol do občianskej výzvy, ktorá sa dostala aj na februárové zastupiteľstvo. 

Poslanci vtedy zaviazali primátora vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá pripraví návrh konkrétnej ponuky pre developera – spoločnosť CPI Slovakia. Či už zámenu pozemkov, odsunutie výstavby alebo iné vhodné riešenie. Primátor však skupinu rozpustil a na júnovom zastupiteľstve mu to odsúhlasili aj poslanci. 

Téma Kalvárie sa na septembrovom zastupiteľstve otvorila opäť. Nielen kvôli výstavbe apartmánových domov, ale aj kvôli revitalizácii, na ktorú dostalo mesto transfer od spoločnosti Mondi SCP v hodnote 100-tisíc eur.  

Spoločné riešenie nenašli, výsledkom je rozpustená pracovná skupina 

,,Po ceste, kde je slepá ulička, ktorá nevedie k výsledku, jednoducho nebudem držať komisiu, ktorá to nevie vyriešiť. Preto som povedal, že si túto vec najlepšie postráži katolícka cirkev, ktorá je vlastníkom kaplniek a mesto bude nápomocné, aby to dobre dopadlo. Mesto sa teda bude sústrediť na obchvať Kalvárie,” obhajuje rozpustenie pracovnej skupiny na septembrovom zastupiteľstve primátor Ružomberka Igor Čombor. 

Miesto modlitieb aj bagrov. Prečo ružomberská Kalvária stráca svoju tvár?

Zdôraznil, že ochranné pásmo by sa dalo zrealizovať len tak, že by mesto získalo pozemky iných vlastníkov pozemkov v blízkosti Kalvárie do svojho vlastníctva. Vedenie mesta by však podľa Čombora mohlo byť napadnuté za nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta kvôli cene, za ktorú chceli súčasní vlastníci pozemky predať. 

,,Tam cesta neviedla, pretože mi bolo povedané, že to nikdy mestské zastupiteľstvo neschváli, aby sa od týchto vlastníkov kupovali pozemky alebo im ponúkali ako protihodnota iné pozemky v meste, ktoré majú ďaleko väčšiu hodnotu.” 

Poslanec Patrik Habo však naznačil, že možná dohoda stále existuje. ,,Mrzí ma, že sme v júni rozpustili pracovnú skupinu kvôli tomu, že sa už rokovať nedá, pretože žiadna dohoda neexistuje. Chcem povedať, že existuje. Pani Trangošová dodnes hovorí, že má záujem vymeniť pozemky, že by ich vedela využiť pod Dielcom. Rovnako aj ďalší vlastník pozemkov, Peter Šrobár, jasne avizoval pred členmi komisie, že má záujem vymeniť pozemky,” hovorí o možnom ústupku súčasných vlastníkov pozemkov v okolí Kalvárie Patrik Habo.  

Poslanec Milan Šlávka, ktorý bol tiež členom pracovnej komisie však hovorí o vysokej cene.  ,,Na rokovaní pracovnej skupiny, po dlhých prieťahoch a váhaniach uviedla pani Trangošová sumu, ktorú by požadovala za meter štvorcový a to 180 eur. V celkovom sumáre by to bolo asi trištvrte milióna eur, preto sa rokovanie ukončilo,” povedal v pléne Šlávka. 

Patrik Habo však pred poslancami zdôraznil, že pracovná skupina ale hovorila o dvoch variantoch. Kúpiť pozemky alebo ich vymeniť za rovnakú bonitu. ,,Viem o tom, že pani Trangošová nemala problém hľadať riešenia aj výmeny pozemkov v podobnej lokalite najmä pod Dielcom. Tým chcem povedať, že pracovná skupina neurobila všetko pre to, aby sme vymenili pozemok za pozemok. Nehovorme len o tom, že sa mohli pozemky kúpiť, mohli sa predsa vymeniť,” argumentoval Habo.  

Výzva na záchranu ružomberskej Kalvárie prerástla do verejnej petície

Viceprimátor Bednárik: Ak budeme aj naďalej robiť obštrukcie, mesto nebude rásť

K developerskému projektu a iniciatíve na záchranu ružomberskej Kalvárie sa napokon vyjadril aj viceprimátor Bednárik. Poukázal na to, že problém s udelením stavebného povolenia na budovanie apartmánových bytov súvisí aj s individuálnou bytovou výstavbou na neďalekom Dielci. 

,,Dnes vieme, že 10. októbra sa majú vytyčovať pozemky, o týždeň na to odovzdávame jednotlivým ľuďom protokoly. Ľudia sa ale budú pýtať, ako sa budú napájať inžinierske siete. Mesto stojí pred tým, že z jednej strany to je zabezpečené, z druhej nie, pretože v rámci povoľovacieho kolotoča zo strany CPI nedostali povolenia. Pokiaľ sa nevyrieši tento problém, inžinierske siete budú len z jednej strany,” povedal v pléne viceprimátor Ján Bednárik. 

Zároveň povedal, že ak budú v meste prebiehať podobné obštrukcie, môže sa stať, že aj v iných stavebných aktivitách sa mesto dostane do časového posunu, nebudú sa realizovať alebo sa budú roky oddiaľovať. 

,,Dostali sme sa do situácie, že sa nebude ani stavať a problém bude mať aj Dielec. Ak budeme robiť problémy, tak sa nepohneme v tomto meste ďalej a mesto nebude rásť,” hovorí Bednárik.

Faktickou poznámkou mu jeho názor vyvrátil poslanec za Černovú. ,,Nezovšeobecňuj problém rozvoja Ružomberka na jednu investíciu, ktorá sa týka ochrany 160-ročnej kalvárie. Trvám na tom, že toto nie je politická téma, ale téma svedomia a presvedčenia,” povedal Habo. 

Ružomberskej Kalvárii hádžu záchranné koleso. Mestu, investorovi aj poslancom smeruje verejná výzva

Budú sa presúvať kaplnky? 

Na septembrovom mestskom zastupiteľstve otvorili poslanci aj tému revitalizácie Kalvárie. V investičnom pláne má mesto na spomínanú revitalizáciu schválených 380-tisíc eur. Ďalších 100-tisíc dostalo od spoločnosti Mondi SCP. Na zhotoviteľa už prebehla verejná súťaž, kde je najnižšia vysúťažená cena v hodnote 277-tisíc eur. 

Poslanec za Černovú sa preto spýtal, kde bude použitých ďalších 100-tisíc eur. 

,,Peniaze sme dostali účelovo, museli sme ich zahrnúť do rozpočtu. Peniaze z mesta sme dávali z rozpočtu Fondu rozvoja mesta. Keď sa robil tento materiál, ešte nebola ukončená súťaž, nepoznala sa suma. Následne bude na zastupiteľstve urobená ďalšia zmena rozpočtu, kedy bude upravená akcia na Kalvárii na rozpočtovú sumu, ktorá je na túto akciu potrebná a peniaze sa do Fondu rozpočtovo vrátia, zatiaľ neboli použité,” vysvetlila vedúca investičného oddelenia Janka Mokošová.  

K presunu asfaltovej cesty aj kaplniek už začalo územné konanie. Viac ako 160-ročné kaplnky chce mesto v rámci zamýšľanej rekonštrukcie presúvať. Revitalizáciu Kalvárie malo mesto schválenú platným stavebným povolením v roku 2018. Základnou časťou bola prekládka existujúcej cesty a vytvorenie nových pochôdznych kamenných chodníkov ku existujúcim kaplnkám. 

,,Dnes úprava projektu a požadovaná zmena územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia hovorí o tom, že prekladať cestu, samozrejme, ideme a chceme, ale ideme vytvárať pochôdzne chodníčky k miestam, kde nie sú kaplnky. Kde sa v budúcnosti predpokladá, že tie kaplnky budú presunuté, respektíve postavené nové,” vysvetľoval v pléne Habo a položil otázku, či o tom všetci poslanci vedia. 

,,Všetci vieme, že sa buduje chodník aj s nástupnými plochami, a vieme, že vedľa príde Katolícka cirkev, ktorá si bude riešiť svoje kaplnky aj podesty, taká je dohoda a poslanci o tom vedia,” odpovedal na otázku viceprimátor Bednárik. 

Ilustračná fotografia: ružomberská Kalvária. Foto: Viktor Mydlo.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.