Čaká nás revolúcia v starostlivosti o detské ihriská

Do decembra 2021 musí mať každé detské ihrisko v krajine certifikát. Poslanec Juraj Burgan preto vypracoval aplikáciu a urobil prehľad všetkých ihrísk v meste. Hovorí, že niektoré musíme zrušiť a o zvyšné sa poriadne starať.

Ak práve nie je ich používanie obmedzené pre epidémiu koronavírusu, asi väčšina rodičov v meste chodí s potomkami na detské ihrisko. Na tých novších je zvyčajne pretlak a na atrakciu si treba počkať. Inde nezostáva iné, len sa vyhnúť poškodeným častiam alebo ich preventívne nepoužívať.

Osobitnou kapitolou sú pieskoviská. Dennodenne hľadajú röntgenové oči rodičov, napríklad tuhé zvieracie výkaly v rovnakom čase, ako ich dieťa práve vypĺňa formičku pieskom.

Aktivita poslanca odmenená potleskom

Detské ihrisko v Hýrošovom parku. Ilustračné foto – redakcia.

„Ešte predtým, ako som vôbec kandidoval, tak sme s pár ľuďmi z okolia na Rovni pripravili nové, kryté detské pieskovisko. Staré bolo rozbité a nedalo sa plnohodnotne používať. Tak som si ich začal viacej všímať a prišiel som na to, že sú v katastrofálnom stave,“ opisuje začiatok svojho záujmu o bezpečnosť a užitočnosť detských ihrísk mestský poslanec Juraj Burgan (KDH).

Záľubu z donútenia rozvinul v poslaneckej volebnej kampani. Sľuboval, že zmapuje všetky ihriská na Rovni a navrhne riešenie ich stavu. „A keď som to už začal robiť, tak som si povedal, prečo to nespraviť v celom meste,“ hovorí o aktuálnom projekte, ktorý kolegom poslancom a mestu predstavil ešte vlani v decembri.

Na Rovni si svojpomocne zmajstrovali už druhé kryté pieskovisko

V meste napočítal spolu s dobrovoľníkmi, ktorí mu pomáhali, až 76 detských ihrísk. Vychádza pritom zo znenia novely zákona o detských ihriskách, ktorá považuje za ihrisko akýkoľvek priestor, kde je čo len jeden detský prvok alebo pieskovisko.

„Jedno ihrisko v meste má až 19 prvkov, pričom sme našli 10 ihrísk, kde bol iba jeden prvok,“ menuje Burgan konkrétne dáta o Ružomberku. Zdôrazňuje, že k ihriskám nerátal to najväčšie na Klačne, najnovšie, stále zamknuté, v Políku, a tiež ani žiadne ihrisko, ktoré je súčasťou materských alebo základných škôl.

„Len 16 z týchto ihrísk nemá viditeľný problém. Pripomínam, že ak by prišiel odborník, problém by možno našiel aj tam,“ vypočítava Burgan.

Identifikoval aj 51 detských pieskovísk. „V 33 z nich je dezolátny stav: piesok smrdí, alebo je zhnitý, čierny, rastie tam tráva. V meste máme 209 hojdačiek a 439 rôznych detských prvkov,“ vyrátal Juraj Burgan podrobné štatistiky zo svojho prieskumu, za čo si od kolegov poslancov vyslúžil pochvalu a aj potlesk.

Juraj Burgan na zasadnutí MsZ. Foto – redakcia

Ihriská budú potrebovať certifikáty a dohľad zaškolených osôb

Burgan však túto aktivitu neurobil pre výpočet čísiel. V súvislosti so sprísneným zákonom o detských ihriskách chcel upozorniť, že do decembra 2021 musíme urobiť s ihriskami v meste poriadok.

„Ihriská budú musieť byť certifikované a potom každé dva roky prejsť odbornou kontrolou, aby si certifikát udržali. Len tak budú schválené, bezpečné a udržiavané. Toto nás bude stáť nemalé peniaze. Ak máme 76 ihrísk, pričom mnohé sú len s jedným prvkom alebo v devastačnom stave, musíme sa zamyslieť, čo ideme s nimi urobiť, ktoré chceme udržať a ktoré nie,“ vysvetlil Juraj Burgan.

Pravidlá na prevádzkovanie ihrísk sa skutočne radikálne sprísnia. Každé bude musieť mať certifikát zo vstupnej kontroly, ktorú vykoná osoba nezávislá od výrobcu, prevádzkovateľa, majiteľa, staviteľa či distribútora a výrobcu jednotlivých prvkov. Tá vydá, alebo nevydá, inšpekčný certifikát. Následne bude ihrisko tento certifikát každé dva roky obhajovať. O kontrolu sa bude starať zaškolená osoba s ďalším certifikátom odbornej spôsobilosti. Aj ten bude musieť v skúškach pravidelne obhajovať. Nad všetkým bude dozerať Slovenská obchodná inšpekcia.

Okrem toho ihriská čakajú také povinnosti, ako vlastný názov, adresa, prevádzkový čas, zverejnený dátum poslednej kontroly či evidencia úrazov. To všetko pod hrozbou pokút od 100 do 50-tisíc eur. Ak vlastník pozemku respektíve ihriska nedostatok po uložení sankcie neodstráni, kontrola môže druhú pokutu zdvojnásobiť!

Vďaka Burganovej mobilnej aplikácii teraz mesto vie, aký stav ihrísk na svojom území má.

Počet detských ohrísk v meste podľa aplikácie, ktorú vypracoval poslanec J. Burgan. Zdroj – J. Burgan.

Čo ďalej

„Nasledovať by mali ďalšie kroky. Povedzme si, zrejme aj v súčinnosti s verejnosťou, kde a ktoré ihriská potrebujeme a chceme sa o ne starať. Definujme si, aké prvky na nich budú, ako ich budeme udržiavať, koľko do toho budeme ročne investovať, kto konkrétne to bude robiť, tak, aby sme po roku 2021 boli pripravení spĺňať podmienky prísneho zákona,“ navrhol Juraj Burgan postup, ako začať so starostlivosťou o ihriská.

„Takto by sme mali pristupovať k verejným zariadeniam. Takýto passport potrebujeme na chodníky, cesty, kosenie, parky a vtedy sa má mesto o čo oprieť pri koncepčnom plánovaní so starostlivosťou. Toto je ale úloha mesta. Oceňujem Juraja a jeho prácu, ktorú vykonal,“ pochválil a prehodil loptičku na stranu mesta poslanec Patrik Habo (nezávislý).

„Juraj si zaslúži verejné poďakovanie a veľkú pochvalu za tento materiál. Upozorňujem, že na Klačne máme aj 20 či 30 rokov staré preliezačky, ktoré treba jednoducho demontovať a odstrániť,“ zapojil sa Ľubomír Kubáň (nezávislý, Za slušný Ružomberok).

Juraj Burgan vytvoril k téme detských ihrísk v meste mobilnú aplikáciu. Tá nie je verejne prístupná, ale radnica, poslanci a niektorí ľudia, z jednotlivých častí Ružomberka k nej dostali prístup. Môžu tak kedykoľvek aktualizovať údaje pri jednotlivých detských pieskoviskách a hracích prvkoch. Aplikácia ukazuje pozíciu a fotky všetkých ihrísk v meste. Monitoruje situáciu s pieskom, technický stav preliezačiek, rozmery ihriska, aké prvky tam sú, zaznamenáva jednotlivé nedostatky a upozorňuje na ich odstránenie.

Titulná fotografia – Detské ihrisko v Ružomberku. Zdroj – redakcia.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.