Chceli vypíliť lipu. Zmizlo pätnásť stromov

V Políku na Žilinskej ceste vypílilo mesto medzi bytovkami pätnásť stromov. Najneskôr do septembra ich plánuje nahradiť tridsiatimi novými.

Koncom leta spísali obyvatelia bytovky číslo 3 na Žilinskej ceste v Políku žiadosť na výrub stromov. Lipa zasahovala konármi do novo zrekonštruovanej fasády i okien a robila podľa nich príliš veľký tieň. Ďalší strom chceli len orezať, pretože bol vysoký a padali z neho konáre. Podpísalo sa šestnásť rodín.

Nespokojní obyvatelia Žilinskej cesty

„Myslela som si, že prídu, ukážem im o ktoré stromy ide a vybavené. No a vidíte, čo tu zostalo. Toto sme teda nechceli,“ hovorí Anna Veselá, domová dôverníčka z bytovky, ktorá „vypilovanie“ po dohode s obyvateľmi iniciovala.

Pred týždňom prišli pracovníci Technických služieb a na ulici, kde je päť bytoviek vypílili medzi nimi namiesto jedného, dovedna pätnásť stromov.

Nespokojní ľudia kontaktovali priamo našu redakciu, prihovorili sa aj na ulici. Nerozumejú, prečo muselo dôjsť k tak veľkému výrubu. V Políku, ktorý je zeleňou priam charakteristický. Tieto stromy navyše aspoň trochu bránili hluku a prachu od hlavnej cesty. Nik však svoje vyjadrenie pre Ružomberský magazín menom „podpísať“ nechce.

Situácia po výrube (vľavo) a pred výrubom (vpravo)

So starými stromami sú opakujúce sa problémy

„Ľudia tu pred mnohými rokmi posadili stromy. Dnes sú staré, nevhodné do bytovej zóny, často ide o alergény, poškodzujú koreňmi chodníky, zasahujú do drôtov elektrického vedenia alebo nadmerne niektorým bytom tienia. Pri silných vetroch sa stane, že niektoré aj padnú. Neustále riešime žiadosti o opilovanie, ale to sa nedá robiť donekonečna,“ argumentuje Michal Matis z Oddelenia technickej infraštruktúry na mestskom úrade.

Žiadosť, ktorá na mesto prišla, sa rozhodli vyriešiť inak.

„Dohodli sme sa s pánmi Matisom a Hrnčiarom z mestského úradu, že tu spravíme pilotný projekt novej, vhodnej výsadby zelene v Políku. Odstránili sa nevhodné stromy, ktoré treba každoročne nákladne a prácne opilovať a vysadíme tu menšie do obytnej zóny vhodné dreviny, ktoré budú aj esteticky rozložené,“ vysvetľuje Ján Kolík, poslanec za mestskú časť Polík, ktorý celú vec s mestom konzultoval.

Oddelenie technickej infraštruktúry si nechalo vypracovať projekt (Záhradníctvo Vaňo), podľa ktorého určilo, ktoré stromy sú nevhodné a je potrebné ich nahradiť. V Technickej správe je každý jeden strom zvlášť zhodnotený a píše sa tam: „Súčasná zeleň je bez kompozície a nezodpovedá estetickým funkciám. Prevládajú prestarnuté stromy so zníženou vitalitou. Technický a zdravotný stav je nevyhovujúci, potenciálne ohrozujúci zdravie a život človeka či možnú škodu na majetku.“

Vysadia tridsať nových stromov

„Nebránim sa tomu, nech tu urobia novú výsadbu, dajú vhodnejšie stromy, ale tieto tu boli vo väčšine tiež v poriadku a nikomu nezavadzali,“ myslí si domová dôverníčka Anna Veselá, ktorej sa nepáčil ani spôsob komunikácie mestských úradníkov.

Radnica na žiadosť obyvateľov odpovedala listom, kde stručne informuje, že žiadosti bude vyhovené, ale výrub urobia vo väčšom rozsahu. Po vyfrézovaní kmeňov plánujú náhradnú výsadbu urobiť do konca mája tohto roka. Pribudnúť má nových tridsať stromov. Vypracovaná správa menuje javory, smreky, lipy či hraby.

„Najneskôr do septembra, ale chceme to stihnúť ešte teraz, pred letom. Revitalizácia bola naozaj potrebná a ja verím, že za pár rokov to ľudia ocenia a budú chcieť niečo podobné aj v iných častiach mesta, lebo tieto problémy sú okrem Políka aj inde,“ vysvetľuje Matis.

Podobne mesto postupovalo na Madačovej (pri Kocke), na Sladkého ulici či nad Skalkou. Z Hlinkovho námestia pred pár rokmi tiež zmizli ovocné stromy.

„Chápem, že ľudia sa boja, nechcú prísť o zeleň a vôbec ťažko prijímajú niečo nové. Ale dúfam, že tento krok pochopia ako snahu zlepšiť životné prostredie, že sa osvedčí a budeme robiť podobnú revitalizáciu aj v ďalších uliciach,“ nádeja sa poslanec Kolík.

Situácia na Žilinskej ceste po výrube (vľavo) a počas výrubu (vpravo)

Titulná fotografia: Situácia na Žilinskej ceste po výrube (vľavo) a pred výrubom (vpravo). Foto – autor.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.