Cholera zabila v druhej polovici 19. storočia na území Slovenska takmer 70-tisíc ľudí

Historik Ján Golian z Katedry histórie Filozofickej fakulty KU píše o cholere, ktorá v 18. a najmä 19. storočí decimovala aj Uhorsko a územie dnešného Slovenska. Voči opatreniam, podobným dnešku, sa ľudia neraz aj búrili.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.