Cholera zabila v druhej polovici 19. storočia na území Slovenska takmer 70-tisíc ľudí

Historik Ján Golian z Katedry histórie Filozofickej fakulty KU píše o cholere, ktorá v 18. a najmä 19. storočí decimovala aj Uhorsko a územie dnešného Slovenska. Voči opatreniam, podobným dnešku, sa ľudia neraz aj búrili.