Cintorín treba rozšíriť a zároveň nájsť miesto pre nový

Na hlavnom cintoríne sa čoraz ťažšie kopú jamy. Zapĺňa sa aj urnový háj.

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve vystúpili k téme mestského cintorína hneď dvaja poslanci. Nedohodli sa, no obaja vzniesli pripomienky k nutnosti investovať tu viac peňazí.

Cintorín treba rozšíriť

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

„Viem, že sa tu čoraz ťažšie realizujú výkopové práce. Terén je čoraz viac nedostupný, kamenistý a urnový háj bude tak o dva roky plný,“ vyslovil k téme cintorína poslanec za volebný obvod Satelity, kam miesto posledného odpočinku patrí, Vendelín Ružička (nezávislý).

Poslanci jednohlasne odobrili jeho návrh, aby sa hľadali možnosti rozšírenia súčasného cintorína po plošnej aj kapacitnej stránke.

„Je potrebné nájsť miesto pre kolumbárium a v zadnej časti cintorína, kde nie je možné vytváranie klasických hrobov, treba uvažovať s terasami pre urnový háj. Existujú navyše dva mestské a jeden súkromný pozemok v blízkosti, kde by sme cintorín vedeli rozšíriť,“ navrhoval konkrétne Ružička.

Hlavný architekt mesta Jozef Jurčo dostal za úlohu do konca mája spracovať štúdiu s možnosťami rozšírenia cintorína a výstavbou urnového hája a kolumbária (pozn. redakcie: estetická stena v ktorej sú uložené urny s popolom zosnulých. Na priečelí je pamätná doska.)

Zdroj: skgeodesy.sk, Ružomberský magazín
Miestá o ktoré by sa podľa V. Ružičku mohol cintorín rozšíriť. Červené vlastní mesto, žltý pozemok je nevysporiadaný. Zdroj: skgeodesy.sk, Ružomberský magazín

Zastupitelia tiež odobrili návrh, aby mesto vyčistilo spomínané vlastné pozemky, ktoré pripadajú do úvahy pre rozšírenie cintorína. Toto by sa malo zrealizovať ešte do konca apríla. Mesto by na týchto pozemkoch zároveň malo podľa schváleného uznesenia vysadiť nové stromy, tak aby boli pripravené pre účely cintorína.

Darček: miesto pre nový cintorín

„Do cintorína nejdú také investície, ako by si toto miesto zaslúžilo. Už tento rok sme s poslancom Šlávkom z volebného obvodu žiadali v rozpočte viac, neuspeli sme. Máme aspoň 40-tisíc eur, no určite bude potrebné do budúcna investovať viacej,“ zhrnul svoje požiadavky Vendelín Ružička.

Peniaze mali ísť v rámci tohtoročnej investície na zveľadenie ciest na cintoríne, najmä tej, ktorá vedie do urnového hája. Napokon sa z vyčlenených peňazí bude robiť viacej vecí.

„V predchádzajúcom volebnom období sa zrekonštruoval Dom smútku, ale chýba k nemu bezbariérový prístup a taktiež zábradlie, ktoré si tu starší ľudia pýtajú,“ hovoril o požiadavkách na investície poslanec Ladislav Valent (Smer-SD). Jeho zámer kolegovia poslanci taktiež schválili a mal by sa realizovať tiež zo spomínaných 40-tisíc určených na tento rok.

Voľného a ľahko dostupného miesta už na cintoríne veľa nie je. Foto – autor.

Na pracovnom stretnutí zástupcov mesta, technických služieb a poslancov k tejto téme sa minulý týždeň pridala aj požiadavka na skvalitnenie ozvučenia. Ružička tvrdí, že vec už konzultovali s viacerými ľuďmi. Najrozumnejšie sa zdá bezdrôtové ozvučenie. Zmestiť by sa však tiež malo do spomínanej sumy 40-tisíc eur.

Na spomínanom stretnutí sa poslanci dohodli (prítomní boli šiesti), že pre rok 2019 navrhnú do rozpočtu ďalšiu, v poradí už štvrtú etapu revitalizácie cintorína. Vychádzať by mala z projektovej dokumentácie, ktorú dalo vypracovať v roku 2013 vtedajšie vedenie mesta. Doplní sa o novú, spomínanú štúdiu rozšírenia cintorína, na ktorej teraz robí hlavný architekt Jozef Jurčo.

Ružička však pri svojej „cintorínovej“ aktivite zašiel ešte ďalej. Úspešne navrhol uznesenie, aby v rámci najbližších zmien a doplnkov územného plánu mesta hľadal architekt aj nové miesto pre mestský cintorín. „Hovoril som s ním o tom (s architektom J. Jurčom, pozn. redakcie) a súhlasil. Treba na to myslieť už teraz, nie potom, na poslednú chvíľu, ako to pri mnohých otázkach života mesta častokrát vidíme. Ak sa to podarí, bude to taký darček pre budúce generácie. Že niečo bude vopred pripravené,“ povedal o svojom návrhu Vendelín Ružička.

Titulná fotografia – Hlavný mestský cintorín. Foto – autor

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.