Čo bude s bývalou pôrodnicou na Zarevúcej?

Niekdajšiu pôrodnicu chcelo do vlastníctva získať mesto. Zámenou za pozemky v kasárňach. Areál mal vyhliadnutý aj súkromný investor. Napokon ostáva v rukách armády, ktorá má s 12 rokov nevyužívaným objektom svoje zámery.  

Nápis na čiernej tabuli vystríha pred nepovoleným vstupom. Nie je ani nevyhnutné vojsť do areálu za bráničku, aby človek usúdil, že rozľahlá budova pred ním je už dlhodobo opustená. 

Pohľad na susediaci objekt nie je o nič potešujúcejší, zrakom „zaparkujete“ na Kaštieli sv. Žofie, respektíve na tom, čo zo slávnej pamiatky ostalo. Napravo zas kontrastne rastie nová stavba. 

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Roky nevyužívanej a chátrajúcej budove bývalej pôrodnice však možno svitá na lepšie časy. Vlastník, ministerstvo obrany, s ňou má svoje plány. 

Bývalá pôrodnica nemala kupcu, roky chátrala

Budova na Zarevúcej stojí už desiatky rokov. Postavili ju v roku 1937 ako Pavilón pre matku a dieťa, neskôr v komplexe sídlilo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Ústrednej vojenskej nemocnice. 

To v roku 2008 presťahovali do zrekonštrukovaných priestorov v areáli nemocnice na Považskej ulici. Niekdajší ruch zdravotníckeho personálu aj matiek s novorodencami sa tak z budovy vytratil. Do roku 2011 ešte nemocnici slúžila ako sklad, následne už činnosť v priestoroch utíchla úplne.

Nemocnica stavbu nevyužívala, roky ju evidovala ako prebytočný majetok. Ako správca sa však o ňu musela starať a vynakladať nemalé financie na jej údržbu, drobné opravy či stráženie. 

Areál sa viackrát pokúšali predať. Vyhlásených bolo niekoľko kôl ponukového konania, o kúpu niekdajšej pôrodnice však nik neprejavil záujem. 

Tému bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia preberali aj na výjazdovom rokovaní vlády v Ružomberku v roku 2015. Vláda vtedy prijala uznesenie, v ktorom uložila ministrovi obrany navrhnúť riešenie majetkového vysporiadania budovy bývalej pôrodnice a pozemkov pod ňou. 

Ako možný budúci majiteľ začalo skloňovať mesto Ružomberok, ktoré chcelo dostať budovu do svojho vlastníctva. Radnica vstúpila do rokovaní s majiteľom ministerstvom obrany v roku 2016. Postupne dospeli k dohode, podľa ktorej by sa zamenila časť pozemkov v dotknutom areáli za mestské pozemky v susedných kasárňach. 

Súkromné protónové centrum? 

Tento návrh na zámenu pozemkov predložili v júni 2018 mestskému zastupiteľstvu. Obrana by ňou získala pozemky mesta v areáli Považských kasární v hodnote približne 70-tisíc eur, mesto zas pozemky v komplexe starej pôrodnice v približne rovnakej cenovej hodnote.   

Samotnú budovu mohla radnica nadobudnúť bezodplatne, a to na základe darovacej zmluvy, uvádzalo sa v rokovacom materiáli. 

A prečo chcelo vedenie mesta prikývnuť na zámenu? „V budove by mal súkromný investor vybudovať exkluzívne zdravotnícke zariadenie,“ uviedol primátor Igor Čombor na vtedajšom júnovom zastupiteľstve. Dodal, že by malo ísť o súkromné protónové centrum v objeme 60 miliónov eur, určené aj pre zahraničnú klientelu. „Treba uskutočniť, aby sa táto súkromná spoločnosť dostala k pozemku, kde stojí gynekológia,“ argumentoval primátor v prospech zámeny, po ktorej by bolo majiteľom pozemkov mesto. 

Rokovania s investorom však neboli ukončené a v čase zasadnutia zastupiteľstva bolo otázne, či sa do projektu naozaj pustí. „Nie je isté, či plánovanú investíciu v komplexe bývalej gynekológie zrealizuje,“ povedal poslancom primátor, ktorý chcel stiahnuť bod z rokovania a o výmene pozemkov ešte definitívne nerozhodovať. Navrhol počkať na vývoj okolností, aj postup investora. 

V prípade, ak by podnikateľ od svojho zámeru v Ružomberku upustil, vedenie mesta by svoje pozemky v kasárňach nevymenilo za tie pod starou pôrodnicou. Získať by chcelo hodnotnejšie parcely. „Radšej by sme potom hľadali riešenie, ako pozemky v kasárňach zameníme za pozemky pred športovou halou Koniareň,“ povedal Čombor. 

Návrh na stiahnutie materiálu z rokovania však cez poslancov neprešiel, o predloženom návrhu na zámenu pozemkov tak museli hlasovať. A buď ho teda schváliť alebo zamietnuť. 

Niektorí poslanci nesúhlasili, aby sa mesto vzdalo pozemkov v kasárňach v prospech súkromného investora. 

„Nepáči sa mi, že mesto vystupuje ako nejaký sprostredkovateľ pre komerčné skupiny. Nevidím dôvod, prečo by malo vstupovať do podnikateľskej sféry. Ak má podnikateľ záujem využiť toto územie a kúpiť ho od štátu, nech tak spraví,“ vystúpil v diskusii poslanec Miroslav Zuberec, podľa ktorého pôvodný návrh svedčil o tom, že mesto je skôr riadené podnetmi podnikateľov než skutočnými strategickými zámermi. 

„Rozumiem, že chceme byť uľahčujúci prvok, ale bol by pre podnikateľa 60-miliónovej investície problém vysporiadať sa s majetkom štátu a kúpiť tie metre štvorcové priamo od neho?“ nechal v pléne rečnícku otázku. 

Zároveň sa však priklonil k návrhu, aby mesto využilo vlastníctvo pozemkov v kasárňach pri rokovaniach o pozemkoch pred Koniarňou, ktoré sú pre mesto kľúčové. „Vítam a budem plno podporovať model, v ktorom sa budú pozemky pod kasárňami zamieňať s pozemkami pred Koniarňou tak, aby sa vyriešilo majetkovo-právne vysporiadanie tohto územia.“ 

Poslanci sa ešte informovali, či je možné stiahnuť bod z rokovania. Napokon na odporúčanie vedenia mesta zámenu pozemkov neschválili. 

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 
Objekt na Zarevúcej chátra už vyše 12 rokov. Autorka: Anna Zábojníková

Úlohy armádneho zdravotníctva 

Spomínaný investor napokon svoj zámer v Ružomberku neuskutočnil. „Podnikateľ, ktorý chcel na tomto mieste realizovať výstavbu zdravotníckeho zariadenia, od projektu odskočil vzhľadom na nedostatok priestoru pre realizáciu celého areálu,“ povedal ešte pred rokom pre RK Magazín  asistent primátora Michal Praženica. 

Budovu si ponechal doterajší majiteľ, ministerstvo obrany, ktorý ju plánoval využiť na úlohy vojenského zdravotníctva. O areál neskôr prejavili záujem Ozbrojené sily, konkrétne Úrad hlavného lekára. Do užívania im ho rezort pridelil v závere minulého roka, potvrdila pre naše noviny hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.  

So starou pôrodnicou majú svoje plány, postupne realizujú prvé kroky. „V oblasti rozvoja infraštruktúry sa bude zabezpečovať investičná akcia – rekonštrukcia malého areálu ÚVN v Ružomberku. Uvedená akcia je v štádiu prípravy podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre začatie procesu obstarávania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby,“ povedala Kakaščíková. Predpokladaný časový horizont je v rokoch 2021 až 2023. 

 „Po rekonštrukcii tam Úrad hlavného lekára plánuje vytvoriť školiace stredisko pre zdravotnícke spôsobilosti Ozbrojených síl SR,“ priblížila hovorkyňa, na aký účel plánuje armáda budovu po oprave používať.

Článok bol publikovaný v novembrovom čísle RK Magazínu. 

Titulná fotografia – budova bývalej pôrodnice na Zarevúcej. Autor: Anna Zábojníková 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.