Čo s mestským zastupiteľstvom? Bude v Bielom Potoku

Viaceré obce si dnes lámu hlavu nad tým, ako zorganizovať mestské zastupiteľstvo. O týždeň čaká rokovanie aj ružomberských poslancov.

Jedno z prvých opatrení, ktoré mesto Ružomberok na začiatku korona krízy prijalo, bol aj zákaz účasti verejnosti na rokovaniach mestského zastupiteľstva (MsZ).

„Vedenie mesta Ružomberok zvolalo mimoriadne zasadanie Krízového štábu mesta s cieľom prijať také kroky, ktoré budú viesť k ochrane obyvateľov mesta v súvislosti s možným nebezpečenstvom nákazy vírusom Covid 2019. Radnica s okamžitou platnosťou, až do odvolania: … zakazuje účasť verejnosti na rokovaniach mestského zastupiteľstva,“ písalo sa okrem iného v sumáre opatrení, ktoré zverejnila radnica ešte 9. marca.

Neverejné byť môže, ale…

Problém tohto nariadenia, ktoré odvolané nebolo, je v jeho protizákonnosti. Zákon o obecnom zriadení nepripúšťa možnosť, že zastupiteľstvo urobí tajným, a teda neverejným, vedenie mesta, prednosta alebo sám primátor alebo akýkoľvek krízový štáb. Môžu to urobiť len samotní poslanci. A musia byť pritom splnené požiadavky, ktoré zákon relatívne presne menuje. Vzhľadom na to, že je z roku 1990, epidémia, pandémia a už vôbec nie koronavírus sa tam nespomínajú.

„Mestské zastupiteľstvo je zásadne verejné. O vyhlásení rokovania za neverejné rozhoduje mestské zastupiteľstvo,“ hovorí právnik z Transparency International Slovensko Ján Ivančík.

Podľa neho je prekladanie zastupiteľstiev a hľadanie vhodnej formy, či zavádzanie bezpečnostných opatrení, aby neboli jeho účastníci v bezpečí, nevyhnutné. Nemalo by však odporovať nateraz platným demokratickým predpisom.

„Vylúčenie verejnosti z rokovaní mestského zastupiteľstva, navyše realizované bez možnosti sledovať rokovanie prostredníctvom live prenosu, však považujeme za nevhodný a v istých prípadoch až potenciálne nezákonný postup,“ hovorí právnik Ján Ivančík.

Zákon vyslovene hovorí, že pokiaľ sa na zastupiteľstve rokuje o nakladaní s verejným majetkom alebo napríklad o mzdovom ohodnotení zástupcov mesta, rokovanie musí byť verejné.

„Vyhlásenie zastupiteľstva za neverejné je v takom prípade v rozpore so zákonom o obecnom zriadení,“ povedal Ivančík.

Zrušený termín a hľadania nového

Samotné zastupiteľstvo, ktoré bolo ako riadne naplánované na 25. marca, napokon primátor v čase prehlbujúcej sa zdravotnej krízy nezvolal. K odkladu rokovania ho navyše vyzvali šiesti zastupitelia z poslaneckého klubu Za slušný Ružomberok.

Ešte začiatkom apríla sme sa pýtali radnice, kedy a ako plánuje zorganizovať mestské zastupiteľstvo, a či platí stanovený zákaz účasti verejnosti.

„Mestské zastupiteľstvo nemôže za normálnych okolností prebiehať bez účasti verejnosti,“ priznal hovorca mesta Viktor Mydlo, a pokračoval: „preto bolo napokon plánované marcové zastupiteľstvo zrušené, hoci sa pôvodne uvažovalo iba o vylúčení verejnosti zo zasadania. Momentálne pracujeme s verziou, že mestské zastupiteľstvo bude napokon zorganizované za prísnych bezpečnostných opatrení. Akonáhle bude príprava dokončená, budeme informovať poslancov aj občanov,“ odpovedal Ružomberskému magazínu ešte pred dvomi týždňami hovorca mesta.

Oslovili sme aj viacerých poslancov, či by rokovanie malo byť, s akými opatreniami a ako by sa malo podľa nich konať.

Rokovanie mestského zastupiteľstva. Sprava Vendelín Ružička, Milan Šlávka a Tomáš Šošovec z Klubu primátora. Foto – redakcia.

Rokovanie zastupiteľstva je teraz nevyhnutné

„Potrebujeme, aby prebehlo zasadnutie MsZ, ktoré bolo pôvodne naplánované na 25. marca. Predchádzali mu už aj stretnutia mestskej rady a zasadnutia komisií. V súvislosti s koronavírusom vznikli aj nové problémy a budú zrejme nutné aj zmeny rozpočtu. Preto považujem za potrebné, aby sa do konca apríla zastupiteľstvo uskutočnilo a jeho pôvodný program sme doplnili alebo pozmenili,“ myslí si Milan Šlávka (nezávislý), predseda najsilnejšieho poslaneckého zoskupenia v ružomberskom parlamente, Klubu primátora.

Navrhuje, aby sa uskutočnilo vo väčší priestoroch ako doteraz zaužívaná veľká zasadačka mestského úradu (MsÚ). Aby boli zabezpečené dostatočné rozstupy medzi sediacimi.

„Hlasovať by sa mohlo zdvihnutím ruky. Za podobných podmienok by sa ho mohli zúčastniť aj zamestnanci MsÚ prípadne médiá, otázkou pre mňa je účasť verejnosti, či si to niekto zoberie na zodpovednosť. Túto alternatívu vidím reálne, len ak s ňou budú súhlasiť všetci poslanci,“ povedal poslanec z Rovne Milan Šlávka a zdôraznil argument súhlasu všetkých poslancov.

S nutnosťou zasadnutia zastupiteľstva súhlasí aj jeho poslanecký i klubový kolega Michal Kubačka (nezávislý). „Predložené by boli len najnevyhnutnejšie body, ktoré treba odsúhlasiť. Body rôzne a podobne, by zo známych dôvodov boli vylúčené. Sedeli by sme vzdialení od seba. Médiá či verejnosť by nemuseli byť prítomní. Ospravedlnil by som aj starších kolegov v dôchodcovskom veku, ktorí sú rizikovou skupinou pre nákazu,“ hovorí poslanec za Baničné Michal Kubačka (nezávislý).

Mestské zastupiteľstvo by som určite prijala skôr, ako to plánované na konci mája. Epidémia Covid-19 ešte možno nie je v takom veľkom rozsahu, a nevieme, čo nás v tejto súvislosti čaká neskôr. Treba vždy zvažovať aktuálnu situáciu a potreby. Konať by sa mohlo vo veľkej zasadačke MsÚ. Je dosť veľká, aby sme mali medzi poslancami väčšie odstupy a, samozrejme, s rúškami, rukavicami a dezinfekciou. Hlasovať môžeme aj zdvíhaním rúk,“ odpovedala rybárpoľská poslankyňa Adriana Stolárová z klubu KDH.

Podľa Karola Javorku je nevyhnutné, aby sa poslanci podrobne oboznámili s prijatými opatreniami mesta a prijali na rokovaní ďalšie kroky vedúce k ekonomickej stabilizácii mesta najmä s ohľadom na budúcnosť.

„Napríklad treba prijať zmeny v rozsahu investičného plánu, úpravy úhrad nevyužívaných koncesií, zrušenie úhrad za nevyužívané externé služby mestom a podobne. Musíme rozpočet mesta pripraviť na avizované nižšie príjmy zo štátneho rozpočtu a zvýšené úhrady v súvislosti so zabezpečením uskutočnených epidemiologických a hygienických opatrení,“ hovorí poslanec z Políka Karol Javorka (nezávislý, Klub nezávislých).

„Určite by sa zasadanie malo konať čo najskôr. Vieme vydezinfikovať veľkú zasadačku úradu a poslanci s rúškami môžu rokovať a hlasovať. Pripúšťam aj, že by to bolo bez verejnosti či pracovníkov úradu,“ myslí si Martin Hromada, poslanec za stred mesta z klubu Za slušný Ružomberok.

Rokovanie mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke MsÚ. Vedenie mesta, zľava: prednosta Marián Šeršík, I. viceprimátor Michal Lazár, primátor Igor Čombor a II. viceprimátor Ján Bednárik. Foto – redakcia.

Online, osobne, ale s prísnymi opatreniami aj per rollam

Novej situácii sa prispôsobujú aj jednotlivé slovenské mestá. V našom krajskom meste, v Žiline, zastupiteľstvo odložili na polovicu mája a preložili ho do väčšej sály. Verejnosti namiesto účasti odporúčajú online sledovanie. Kto príde, musí podstúpiť známe hygienické opatrenia.

Zastupiteľstvo odložil aj Žilinský samosprávny kraj. Podrobnosti konania nového zatiaľ nezverejnili.

V Košiciach zorganizovali mestské zastupiteľstvo s osobnou účasťou. Rúška poskytli všetkým poslancom nad 50 rokov. Každý poslanec mal svoj mikrofón a sedeli vo väčšej vzdialenosti od seba, ako býva bežné. Miestnosť pred rokovaním vydezinfikovali. Polícia merala každému účastníkovi, vrátane novinárov a verejnosti, teplotu. Všetci museli mať rúška, od mesta dostali účastníci gumené rukavice.

Napríklad Trnavská župa zastupiteľstvo najskôr odložila a v stredu 15. apríla ho zorganizovala online prostredníctvom platformy ezastupitelstvo.sk. Tá umožňuje jednoduchšie hlasovanie, ako napríklad emailom. Je na to prispôsobená. Lenže bežné rokovanie sprevádzali problémy so zvukom, kedy sa poslanci nepočuli a diskusia viazla. Župan Jozef Viskupič musel dokonca pre technické problémy so zvukom rokovanie prerušiť. V Trnave to napokon aj so živým vysielaním pre verejnosť zvládli a krajské zastupiteľstvo s minimálnou diskusiou aj dokončili.

Do hlasovania emailom, teda per rollam, sa pustili v Gelnici. Ako jedni z prvých na Slovensku vôbec zorganizovali rokovanie zastupiteľstva v čase prísnych epidemiologických opatrení a pred aprílovou novelou zákona o obecnom zriadení.

„Hlasovanie o jednom uznesení znamená poslať štyri maily. Návrhov na uznesenie bolo 22, plus maily k diskusii. Vyše tisícka mailov. Slovo nepadlo, boli len písmenká v emaile, ktoré videli všetci,“ poznamenal primátor Gelnice Dušan Tomaško pre denník Korzár Spiš.

Rokovanie mestského zastupiteľstva: Karol Javorka (nezávislý). Foto – redakcia.

Problém takéhoto rokovania a hlasovania per rollam je práve absentujúca verejná diskusia poslancov a uzavretosť zastupiteľstva pred verejnosťou. Poslanci sa dokonca nestretnú, hlasujú korešpondenčne. Chýba teda jedna z elementárnych kontrol práce úradu a najmä poslancov.

Nestretnúť sa na zastupiteľstve je už legálne

Národná rada prijala 7. apríla novelu zákona o obecnom zriadení. Umožňuje rokovanie a hlasovanie už od 9. apríla prostredníctvom videokonferencie. Ale len v čase mimoriadneho, núdzového – oba platia aj teraz – alebo výnimočného stavu v krajine.

Obec musí v tomto prípade do 48 hodín zverejniť zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam a do piatich dní aj zápisnicu na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

Vo výnimočných prípadoch a vážnych dôvodoch môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenia aj spôsobom per rollam. To znamená, korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe, alebo emailom. Má ísť o prípady, keď nebude môcť rokovať zastupiteľstvo štandardne a ani cez videokonferenciu.

Nová legislatíva tiež obmedzuje prípady, v ktorých nie je možné hlasovanie spôsobom per rollam. Ide napríklad o uznesenia vo veciach koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, priameho predaja, prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce či prijatia investičného úveru. Pri hlasovaní per rollam sa musí okrem iného predĺžiť lehota na zverejnenie návrhov uznesení na päť dní pred hlasovaním.

V Ružomberku zatiaľ osobne

Ružomberské rokovanie zastupiteľstva nebude nateraz cez videokonferenciu a ani per rollam. Zatiaľ teda ani nebude online prístupné.

Radnica zvolala rokovanie na stredu 22. apríla. Poslanci sa za prísnych hygienických opatrení stretnú osobne v Kultúrnom dome v Bielom Potoku. Veľká dvorana je totiž aj kvôli odstavenému hotelu Kultúra odpojená od kúrenia. V kine zase nie je po usadení sa pracovný priestor.

Rokovať budú o záverečnom účte mesta za rok 2019, zmenách rozpočtu, aktualizácii investičnej výstavby, rozdelení mestských dotácií na kultúru, šport, sociálne záležitosti, školstvo a cestovných ruchu. Sľúbený priestor dostane aj Správa o ochrane ovzdušia či návrhy na zníženie výdavkov a príjmov mesta v dôsledku aktuálnej pandémie.

Titulná fotografia – rokovanie mestského zastupiteľstva. Zľava Pavel Šípoš, Juraj Burgan a Anna Šanobová. Všetci z KDH. Foto – redakcia.

Ôsmi mestskí poslanci sa počas krízy vzdali nároku na odmenu

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.