Mestské zastupiteľstvo: drahšie Technické služby, dosiaľ najvyšší rozpočet aj manuál umiestňovania reklám

Radnica si chce na nové budúcoročné investičné akcie vziať bankový úver vo výške 1,4 milióna eur. 

Pozrite si prehľad vybraných bodov rokovania tohtoročného posledného mestského zastupiteľstva.

Odklepnutý rozpočet

Poslanci schválili rozpočet na rok 2022. Mesto bude hospodáriť s 41,3 milióna eurami.

V budúcoročnom rozpočte sa ráta s prijatím úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na tri nájomné bytovky na Plavisku vo výške takmer 4,5 milióna eur. Radnica tiež plánuje prijať bankový úver vo výške 1,45 milióna eur na investičné akcie mesta. Ide prevažne o rekonštrukcie.

Tento rok nie je v pláne navýšenie daní a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ako tomu bolo posledné dva roky, hoci náklady spojené s vývozom komunálneho odpadu sú vyššie ako je príjem z poplatku. Obyvatelia to nepocítia priamo v peňaženkách, no rozdiel bude nutné vykryť z iných zdrojov mesta (premietne sa napr. v navýšení cenníka Technických služieb, viac v predposlednom bode).

Ďalší príjem do mestskej kasy predpokladajú z predaja pozemkov pod odpredanými bytovkami (Plavisko a Cesta do Tehelne). Z budov sa plánuje aj odpredaj rodinného domu Malé domky. V príjmoch figurujú aj granty (napr. zľava na cestovné v MHD, terénna sociálna práca, opatrovateľská služba či dotácia na podporu prestupného bývania pre marginalizované skupiny, smart technológie mesta).

Väčšina investícií je presunutých

Mestské zastupiteľstvo na decembrovom rokovaní odobrilo aj plán investičnej výstavby na budúci rok.

Naplánovaných je 72 akcií, z toho 23 realizácií. Väčšinu tvoria projekty a prípravné dokumentácie (49), niektoré z nich sú už úplne alebo čiastočne zrealizované, resp. prebiehajú povoľovacie procesy a vyjadrenia príslušných orgánov.

Investičný plán 2022 obsahuje aj presunuté akcie z tohto roka. Tie tvoria drvivú väčšinu. Nových akcií je 21 a tie plánuje radnica kryť z bankového úveru. Ide napr. o projekt na 1. etapu cyklochodníkov, parkovisko na ul. Klačno, rekonštrukcia chodníka Plavisko, doplnenie chodníkov v urnovom háji, projekt inžinierskych sietí IBV Dielec, rekonštrukcia chodníkov a komunikácia Poľná, rekonštrukcia chodníka I. Houdeka.

Investičné akcie sú plánované v sume 2,1 milióna eur. Na realizáciu stavieb je vyčlenených 1,8 milióna eur, zvyšných 303-tisíc na projektovú dokumentáciu. Akcie sú aj naďalej rozdelené z hľadiska lokality na obvodové. Celomestské sú len tie, ktoré presahujú viac než dva obvod (napr. cyklotrasy).

Aktuálne práce na Plavisku. Na bytovky plánuje vziať mesto úver zo ŠFRB. Zdroj: Viktor Mydlo

Vznikne koncepcia umiestňovania reklám

Poslanci mali pred sebou materiál na riešenie vizuálneho smogu.

Predkladal ho poslanec Juraj Burgan (KDH) za celú skupinu odborníkov aj predsedu pracovnej skupiny na riešenie problematiky vizuálneho a svetelného smogu poslanca Jána Kuráňa (Za slušný Ružomberok). Ako zdôraznil, ich cieľom nie je zrušenie všetkej reklamy, ale jej regulácia na podklade informácií a analýz, ktoré zatiaľ nie sú a je potrebné ich získať a spracovať.

Plénom napokon prešlo vytvorenie odbornej pracovnej skupiny pod vedením architekta a urbanistu Ota Nováčka, pôvodom z Ružomberka, ktorý pôsobí v sekcii verejných priestorov Metropolitného inštitútu Bratislavy. Nová skupina vytvorená výlučne z odborníkov v danej sfére má spracovať koncepciu umiestňovania reklamy v meste. Materiál bude následne predložený poslancom na schválenie a pre mesto sa stane strategickým dokumentom.

Na uvedené ciele vyčlenia 9-tisíc eur.

Drahšie Technické služby

Mestské zastupiteľstvo schválilo Cenník prác a služieb Technických služieb (TS), ktorý bude v budúcom roku oproti aktuálnemu navýšený o 20 percent. Zároveň zaviazalo primátora mesta o prerokovanie takto upraveného cenníka v orgánoch spoločnosti TS.

Pôvodne totiž predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o navýšení služieb v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti ostatných služieb až o 30 percent. Argumentovalo problémami spôsobenými infláciou (rast miezd, zvýšenie cien energií, pohonných hmôt a materiálov) či investíciou do dvoch nových zvozových vozidiel.

Aj tento bod sprevádzala dlhá diskusia a námietky, samostatný článok pripravujeme.

Dočasné bezplatné parkovanie neprešlo

Upravené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o parkovaní poslanci nepodporili. Ešte na predchádzajúcom rokovaní navrhol Ján Kuráň spolu s Ľubomírom Kubáňom, aby bolo možné parkovať prvých 15 minút na vlakovej stanici a na ulici Antona Bernoláka v centre mesta pred hlavnou poštou parkovať zadarmo.

Titulná fotografia: záber z rokovania MsZ. Zdroj: Viktor Mydlo 

 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.