Hľadajú archívne materiály k výstave o Bavlnárskych závodoch

Autorka nápadu je spisovateľka Alena Sabuchová, ktorá by spolu s Mestskou knižnicou Ružomberok rada zmapovala a zaznamenala genézu „slávy priemyselného mestečka“ očami tých, ktorí boli jeho súčasťou, skôr než celkom upadne do zabudnutia.

Cieľom výzvy je zhromaždili materiály, vypovedajúce o dobe, akejsi kolektívnej pamäti, ale aj o individuálnych osudoch pracovníkov a pracovníčok jedného z najznámejších bavlnárskych podnikov v Rakúsko-Uhorsku a neskôr aj Československu.

,,Našou snahou je vytvoriť výstavu a prípadne publikáciu viacgeneračných spomienok pamätníkov či ich potomkov, ktorí by boli ochotní sa o ne s nami podeliť,” približuje spisovateľka Alena Sabuchová a dodáva, že s históriou mesta aj životov jeho obyvateľov naprieč mnohými generáciami (nielen) v Ružomberku sú späté aj známe Bavlnárske závody (neskôr Texicom).

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

,,Ich produkty boli každodennou súčasťou našich domácností v priebehu niekoľkých desiatok rokov. A koľkí z nás by aj dnes našli doma obliečky či zástery práve „od bavlnárov,“ ktoré stále slúžia svojmu účelu,” hovorí Sabuchová.

Hoci fabrika známa od roku 1895 už pár rokov neexistuje, jej história je natoľko bohatá a skrytá nielen v archívoch, ale aj spomienkach ľudí, a práve preto sa spolu s Mestskou knižnicou rozhodli opäť oživiť jej príbeh a pospájať drobné fragmenty zašlých priemyselných čias mesta.

,,Preto by sme radi poprosili všetkých, ktorí by mohli prispieť k zberu materiálu budúcej výstavy s pracovným názvom „Bavlnáre 2.0“ a nájdu v rodinných archívoch staré fotografie či korešpondenciu, kde je fabrika vyobrazená, alebo len poznajú zaujímavý príbeh viažúci sa k Bavlnárskym závodom v ktorejkoľvek fáze ich existencie, aby sa nám ozvali mailom na info@kniznicark.sk, či sa u nás zastavili osobne,” prihovára sa miestnym spisovateľka.

Všetky fotografie a iné papierové materiály budú oskenované a originály vrátené majiteľom. Nielen fotografie, aj príhody a spomienky môžete doručiť elektronicky alebo osobne.  Ak nechcete, aby bolo na výstave uvedené vaše meno, môžete zostať v anonymite.