Kino Kultúra rok po…

17. augusta už ušiel rok odvtedy, čo na vlaňajšej panelovej diskusii pri príležitosti 80. výročia úmrtia Andreja Hlinku primátor mesta Igor Čombor vyhlásil, že Andrej Hlinka by mal byť blahorečený.

Práve v mestskom kine Kultúra, a v KD Andreja Hlinku, vtedy v piatok v závere panelovej diskusie vyslovil slová o blahorečení kňaza Andreja Hlinku. Stalo sa tak krátko po pol siedmej hodine odpoludnia, za potlesku viac ako dvestovky prítomných poslucháčov takejto diskusie. Pred tmavým filmovým plátnom moderoval diskusiu Radislav Kendera, s účasťou historičky Emílie Hrabovec, Ivana Mrvu a Martina Lacku z ÚPN. 

Téma – Život, dielo a odkaz A. Hlinku – Otca slovenského národa dokázala Ružomberčanom a i iným návštevníkom miest a obcí, ktorí do Ružomberka došli, na dva a pol hodinové odpoludnie pripomenúť život kňaza, sprítomniť a priblížiť jeho minulosť, a rečou historikov nahliadnúť vybranými citátmi kňaza i do dokumentov, ktoré kedysi nebolo možné publikovať.  

K štvorčlennému stolu odkiaľ sa diskusia moderovala prichádzali otázky z publika, týkajúce sa života kňaza a politika Andreja Hlinku. A späť odchádzali najmä pohotové a fundované odpovede Emílie Hrabovec, vracajúce sa do zaplnených lavíc kina.

A tak po roku, prichádza spomienkou návrat ku kultúrno-historickej udalosti jedného augustového piatka v Kine Kultúra, ktorému predchádzala dopoludňajšia sv. omša celebrovaná v Kostole sv. Ondreja kardinálom Jozefom Tomkom. Či neskôr prejavy  cirkevných predstaviteľov, primátora mesta, miestnych poslancov a politických činiteľov pred kladením vencov pri soche A. Hlinku.

Do mesta, ktoré v jeho minulosti s osobou kňaza A. Hlinku zohralo významnú úlohu i v dejinách Slovenska (okrem iného aj mesta zaznávaného, veď o Hlinkovi sa skoro päť desaťročí nesmelo hovoriť, a ak tak, tak len negatívoch) prišla myšlienka primátora mesta viac zadosťučiniť i samotnému kňazovi Andrejovi Hlinkovi a pokúsiť sa o jeho blahorečenie. 

Pochopiteľne ako Ružomberčania – všetci by sme mali preto všetko urobiť a zasadiť sa  o blahorečenie Andreja Hlinku, tak, ako to primátor, ukončujúci záver panelovej diskusie povedal. 

V čase, už nadchádzajúceho 81. výročia úmrtia A. Hlinku, (aj keď obyčajne svätorečenie a blahorečenie sú zdĺhavejšie niekoľkoročné procesy, kde treba nazbierať značné množstvo historických materiálov o živote blahorečeného a činnosti kňaza pre tých, ktorí zo Svätej stolice rozhodnú o blahorečení) by to bola popri iných správach, ďalšia dobrá správa aj pre naše mesto.

Marián Mydlo 

(vnuk ružomberského sochára a prvého slovenského autodidakta Viktora Mydlu, narodeného r. 1895, ktorý asistoval pri zhotovení posmrtnej masky A. Hlinku sochárovi  Fraňovi Štefunkovi na rím. kat. fare v Ružomberku 16. 8. 1938)

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.