Kraj predstavil novú rozvojovú stratégiu

Záverečná konferencia sa konala v Úrade ŽSK. Foto: ŽSK
Na záverečnej konferencii predstavili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+. Podujatie bolo súčasťou projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj.

Stúpajúce nároky na samosprávy, efektívnejšie fungovanie, lepšie služby, šetrenie zdrojov – to sú témy, ktorými sa zaoberali prezentujúci hostia. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia obcí a miest Žilinského kraja, neziskových organizácií, a tiež predstavitelia súkromného a verejného sektora.

V rámci programu sa prezentovali príklady dobrých riešení, ktoré boli úspešne implementované a predstavilo sa aj inovačné centrum INOVIA a jeho služby pre samosprávy,“ objasnil Ján Pavlík, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK.

Prioritami sú inovácie, infraštruktúra a ekológia

Súčasťou konferencie, ktorá sa uskutočnila v stredu 12. októbra v Úrade ŽSK, bolo predstavenie prioritných oblastí PHSR ŽSK 2021+, ktorými sú inovácie, životné prostredie, infraštruktúra, sociálna stabilita, identita a sebestačnosť.

V rámci bloku Efektívna samospráva sa pozornosť venovala zlepšeniam eGov služieb mesta Žilina, kybernetickej bezpečnosti samospráv a kolaboratívnej energetike. Predstavili aj služby INOVIA pre samosprávy v regióne.

Navrhovanou rozvojovou stratégiou chceme zabezpečiť rozvoj a prosperitu nášho kraja a jeho regiónov, poskytovať kvalitné služby obyvateľom a výzvy spojené so zmenou klímy. Tento strategický dokument si vyžiadal desiatky stretnutí a stovky hodín vzájomného dialógu a vďaka tomu odzrkadľuje reálne priority a výzvy územia Žilinského kraja,“ zdôraznila na konferencii Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Teší ma, že sa nám podarilo spojiť dôležitých partnerov a vytvoriť funkčný systém spolupráce aj so zapojením regionálnych partnerov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je deklaráciou, kam ako kraj smerujeme, a čo môže verejnosť očakávať v najbližších rokoch,“ dodala županka.

Kampus v Ružomberku, aj rekonštrukcia hradu Likava

Vo väzbe na plnenie PHSR ŽSK 2021+ sa pripravuje viacero zámerov, napr. vytvorenie stredoškolského kampusu v Ružomberku, pokračovanie rekonštrukcie Hradu Likava, rozvoj Integrovaného dopravného systému, Vážskej cyklodopravnej trasy, ale aj zámery na zlepšenie dostupnosti kvalitných zamestnancov v sociálnej oblasti a stabilizácie zdravotníckych pracovníkov.

Proces tvorby dokumentu ukončilo prerokovanie a schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (PHSR ŽSK 2021+) Zastupiteľstvom ŽSK (26. 9.).

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.