Kraj schválil plán opravy ciest za milióny eur. Pozrite sa, ktoré cesty v okrese zrekonštruujú

Medzi prioritami Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa spomína aj most do Rybárpola.

Žilinská župa vypracovala plán priorít opráv ciest a mostov II. a III. triedy, ktoré má v správe. Zámer počíta zatiaľ s investíciami za 50 miliónovej eur do roku 2022.

Do Rybárpola najskôr len ostrovček

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

V pláne sa hneď pre tento rok spomína aj most do Rybárpola, nie však jeho oprava, ale len stavebné úpravy ostrovčeka. Nedávno pritom kraj pri posudzovaní zaradil most do 4. kategórie zo sedemdielnej stupnice kategorizácie technického stavu mostov. Stupeň sedem je havarijný stav, ktorý predpokladá zatvorenie mosta.

„Poprosím, aby sme zaradili do plánu aj opravu komunikácie na moste,“ vzniesol pripomienku krajský poslanec za okres Ružomberok Ľubomír Kubáň. Neskôr Ružomberskému magazínu potvrdil, že hoci v materiáli sa to priamo nepíše, dostal prísľub, že kraj počíta aj s rekonštrukciou vozovky na moste. Termín ani suma, ktorá pôjde na opravu mosta, však nie sú zatiaľ známe.

Pripomienkoval aj ďalšie tri objekty z okresu, ktoré podľa neho mali byť medzi župnými prioritami. Išlo o mosty v Bešeňovej –  ponad diaľnicu pri Liptovskom Michale, ponad Váh priamo v obci a ponad železnicu smerom na obec Potok.

Kubáň sa tiež pripojil k všeobecnej kritike, ktorú vzniesli poslanci z viacerých regiónov kraja, k spôsobu prípravy tohto materiálu. Poslancom sa nepáčilo, že župa nestanovila žiadne verejné, objektívne kritéria na výber ciest pre rekonštrukciu a nekonzultovala to s poslancami z jednotlivých regiónov, ktorí podľa nich majú prehľad o stave ciest.

„Odporúčam stretnutie jednotlivých poslancov za obvody s vedením župy a Správou ciest ŽSK priamo v regiónoch a až potom určiť priority za jednotlivé okresy. Tiež by sme chceli poznať, aké sú kritéria pre výber cesty na opravu a aká suma bude investovaná do jednotlivých okresov,“ vravel na zasadnutí Kubáň.

Najaktívnejší v tejto kritike boli najmä opoziční poslanci za Smer-SD z Kysúc: Jozef Grapa a Ján Podmanický. Pridal sa však napríklad aj Žilinčan Ján Marosz, ktorý je z rovnakej koalície ako predsedníčka Jurinová.

Most do Rybárpola. Foto – autor.

Až 60 mostov je v havarijnom stupni číslo šesť

Všetkým poslancom sa snažil odpovedať poslanec a zároveň zástupca predsedníčky Eriky Jurinovej zodpovedný za dopravu Igor Janckulík. Argumentoval veľkým množstvom poškodených ciest, ktoré kraj musí riešiť a nemá na to dostatok finančných prostriedkov.

„V kraji máme 800 mostov a 1400 kilometrov ciest. V havarijnom stupni číslo šesť máme až 60 mostov. Pri všetkých rekonštrukciách sme vychádzali z poznatkov riaditeľov našich závodov v jednotlivých regiónoch. Pri viacerých mostoch sme museli ustúpiť od diagnostiky stavu, pretože by to stálo veľa peňazí a prejdeme radšej priamo k rekonštrukcii. Diagnostiku urobíme len pri tých najdlhších a najvyťaženejších úsekoch,“ bránil pozíciu kraja pri vypracovaní zoznamu rekonštruovaných ciest a mostov Janckulík.

„Zoznam a priority boli vypracované na základe kritérií technického stavu vozoviek a predovšetkým bezpečnosti, ktorá z toho vyplýva. Naozaj sme postupovali podľa toho, ako tie cesty evidujeme a v akom sú stave podľa našich dostupných informácii. Nemáme toľko peňazí, aby sme všetky cesty v nevyhovujúcom stave nášho kraja opravili,“ argumentoval riaditeľ odboru dopravy Úradu ŽSK Juraj Kanis.

Zasadnutie zastupiteľstva ŽSK. Predsedníčka Erika Jurinová druhá sprava. Foto – ŽSK.

Schválený materiál

Poslanci napokon celý materiál bez problémov odobrili. Prispela k tomu aj opakovaná informácia, že dokument je otvorený a je možné z neho niektoré stavby vypustiť či prihodiť.

„Doprava je dynamický jav a musíme počítať s tým, že postupne nám budú pribúdať zhoršujúce sa úseky ciest a mostov. Najmä po zimnej údržbe môžu vyskočiť nepredvídateľné okolnosti, ktoré budeme musieť do plánu opráv zapracovať,“ doplnil Igor Janckulík. Rovnako v ňom nie sú zahrnuté bežné opravy či opravy objektov, na ktoré ŽSK uplatňuje reklamácie počas trvania záručnej doby.

Kraj môže zatiaľ použiť na mimoriadne opravy okrem vlastného rozpočtu len cirka 15 miliónov eur, ktoré dostal formou pôžičky mimoriadne od Vlády SR. Aj preto sú rekonštrukcie rozplánované na celé volebné obdobie. Kraj však na najbližšie tri roky disponuje aj eurofondmi v hodnote 35 miliónov, ktoré sú určená na opravy komunikácií predovšetkým v oblastiach s prístupom ku kultúrnym pamiatkam.

Zoznam ciest v ružomberskom okrese, ktoré v tejto chvíli plánuje Žilinská župa zrekonštruovať do roku 2022 s približným rozpočtom a plánovaným rokom opravy.

2019

Sanácia oporného múru v intraviláne obce Ludrová – 37-tisíc eur vrátane projektovej dokumentácie.

Stavebné úpravy stredového ostrovčeka smerom na most a Rybárpole – 32-tisíc eur.

2020

Stabilizácia približne 220 metrov cesty na ulici Nová Hrboltová –  300-tisíc eur

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Rekonštrukcia mostu v časti Medokýš v Korytnici – 120-tisíc eur

Z Eurofondov III/2216 – rekonštrukcia a modernizácia cesty v Liptovskej Teplej – suma zatiaľ neznáma

2021

Necelé tri kilometre cesty v úseku Lúčky – Osádka – 100-tisíc eur

Rekonštrukcia mosta v Liptovské Revúce – 108-tisíc eur

Rekonštrukcia cez potok Skalnô v Liptovskej Osade – 36-tisíc eur

2022

Most ponad železnicu v obci Bešeňová – 625-tisíc eur

Rekonštrukcia mostu cez potok Veľký Rakytov – 45-tisíc eur

Rekonštrukcia mostu cez potok v Liptovských Revúcach – 45-tisíc eur

Rekonštrukcia mostu cez rieku Ludrovianka v katastri Liptovskej Štiavničky – 35-tisíc eur

Celý zoznam úsekov plánovaných na rekonštrukciu v Žilinskom kraji si môžete pozrieť tu.

Titulná fotografia – Most do Rybárpola. Zdroj – autor.

Most do Rybárpola je aj na pohľad v zlom stave. Vrátane chodníkov a prachu na krajnici. Foto – autor.

 

Jeden z mostov v Bešeňovej. Zdroj – Ľubomír Kubáň

 

Most v Bešeňovej. Zdroj – Ľubomír Kubáň

 

Takto vyzerá most ponad diaľnicu medzi Bešeňovou a Liptovským Michalom. Zdroj – Ľubomír Kubáň.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.