Malé zmeny môžu pomôcť centru, jeho najväčšie problémy však nevyriešia

Keď v uplynulých dňoch mesto pristúpilo k znovuosadeniu ochranných stĺpikov za začiatku pešej zóny na ulici Mostová na sociálnych sieťach táto zmena vyvolala pomerne veľký ohlas. Väčšina ľudí sa však zhoduje na jednom. Stav centra mesta je alarmujúci a je nutné to okamžite riešiť.

Stav centrálnej mestskej časti by mal byť pre každé mesto akousi výkladnou skriňou a zároveň výpovednou správou o tom, v akom stave sa nachádza celá samospráva. Ak by sme to takto referenčne zobrali v Ružomberku, znamená to, že Ružomberok je v dezolátnom stave. Centrum mesta dnes neplní takmer žiadnu zo svojich funkcii a to napriek tomu, že je v ňom množstvo historicky významných budov odrážajúcich veľmi bohatú minulosť jedného z kedysi najvyspelejších slovenských miest. Radnica dnes nevie aké centrum mesta vlastne chce mať a problematikou centrálnej časti Ružomberka sa zaoberá veľmi lokálne a okrajovo. Takýto prístup však generuje len ďalšie problémy, keďže sa jednotlivé záležitosti neriešia systematicky a koncepčne.

Veľkou pomocou v tejto oblasti by mohol byť práve dizajn manuál, ktorý by určoval typológiu opráv a rekonštrukcii dlažby, ciest či chodníkov, alebo napr. reguloval rozsah, množstvo a typológiu reklamných pútačov, či vizuál terás pohostinstiev. Hoci v uplynulých týždňoch boli v tejto otázke začaté nejaké kroky, je evidentné, že postup je pomalý a nedostatočný. Podobne je to aj v otázke cyklodopravy, parkovacej politiky či celkovej koncepcie investičného plánu.

Jedným z vinníkov takéhoto stavu je bezpochyby aj systém komunálnych volieb, ktorý okrem toho, že nastavuje maximálny zákonný počet poslancov pre mesto o veľkosti Ružomberka, zásadne krivý investičné nahliadanie na centrum mesta, ktoré má v príncipe “nárok” na rovnaké množstvo peňazí než iné mestské časti bez ohľadu na to, že centrum slúži všetkým obyvateľom, návštevníkom a zároveň je vizitkou celého regiónu. Pokiaľ sa centrum mesta nestane prioritou pre celé vedenie mesta, poslanecký zbor a aj obyvateľov Ružomberka, tak sa mesto ako celok rozvíjať nebude.

Ružomberské „staré mesto“ je dnes v dezolátnom stave a jediná pomoc ktorá sa mu zatiaľ rysuje je v podobe malých úprav a okrášlení ako napr. na spomínanej Mostovej, kde sa znovuosadením ochranných stĺpikov zabráni nevzhľadnému parkovaniu a zlepší verejný priestor. Toto je však minimum a mestu ako celku to pomôže len veľmi okrajovo. Kým sa zásadne nevyrieši budúca architektonická podoba centra, jeho ďalšie smerovanie spolu s parkovacou politikou či cyklodopravou bude centrum mesta vyzerať rovnako zle, nesúrodo a nekoncepčne ako je tomu i dnes. Je teda na nás všetkých aby sme vytvorili dostatočný tlak na to, aby sa centrum Ružomberka stalo dlhoročnou prioritou súčasného i budúceho vedenia mesta.

Hlavná foto: Osadené stĺpiky na Mostovej ulici (ešte nedokončené)

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.