Mesto plánuje v Rybárpoli postaviť dve bytovky nižšieho štandardu

Na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci podporili zámer výstavby dvoch bytoviek na ulici Ž. Silbigera. Mali by byť nižšieho štandardu a určené najmä pre marginalizovanú rómsku komunitu.

Radnica sa plánuje zapojiť do výzvy Operačného programu Ľudské zdroje zameraného na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Rozpočet celého projektu je nastavený na úroveň 2 500 000 eur, pričom spoluúčasť mesta na celom projekte je 5% z celkovej hodnoty, čo činí 125 000 eur s DPH. Pre mesto je tak získanie nenávratného finančného príspevku dobrá možnosť, ako zabezpečiť potrebné bývanie pre danú komunitu obyvateľov za minimálne finančné náklady. Oba bytové domy budú mať 4 podlažia a zhodne po 18 bytových jednotiek. Dokopy tak mesto, v prípade úspechu celého projektu, získa 36 bytových jednotiek nižšieho štandardu. Bytové domy budú spojené spoločnou štítovou stenou a rozdeľovať ich bude len dvojmetrový odskok od spoločnej hrany. Architektonicky aj urbanisticky však takmer identické stavby budú tvoriť jeden funkčný celok. K bytovým domom bude potrebné vybudovať parkovacie miesta a náležitú technickú infraštruktúru. Územné rozhodnutie počíta s tým, že k bytovým domom bude vybudovaných 49 parkovacích miest, z čoho 2 státia budú určené pre imobilných.

Mesto ma aktuálne v rukách vydané neprávoplatné územné rozhodnutie, kde stavebník vyhovel niektorým požiadavkám občanov, no „zelenú“ pre projekt to ešte nesignalizuje. Ako naznačil asistent primátora na uplynulom zastupiteľstve, pre budúce vydanie stavebného povolenia a úspešnú žiadosť je nevyhnutný konsenzus s občanmi a dotknutými orgánmi, resp. vlastníkmi okolitých parciel. Šibeničné sú v tomto prípade aj termíny pre dokončenie celého projektu. Ak radnica chce projekt financovať z externých zdrojov operačného projektu, je potrebné odovzdať stavbu do užívania najneskôr 31.12.2023. Hoci zo stavebno-technického hľadiska nie sú tieto bytovky náročnou stavbou, problémom môže byť získanie súhlasného stanoviska zo ŠFRB resp. vydanie stavebného povolenia v takých termínoch, aby bolo reálne celú stavbu dokončiť a prefinancovať. Nad celým projektom tak visí niekoľko otáznikov, no v tejto chvíli platí, že na júl tohoto roku je plánované obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Či sa tak aj naozaj stane ukáže až čas, ale už teraz je jasné, že radnica sa sama dostala do časového tlaku, čo aktuálne ohrozuje aj samotnú realizáciu.

 

Výkres bytoviek z DÚR. Zdroj:MsÚ

Otázky však vyvoláva aj samotné umiestnenie celého projektu. Bytovky by totiž mali stáť na prakticky jedinom voľnočasovom priestore v danej lokalite, čo namietali aj občania v územnom konaní. Zároveň je už dnes celú územie prevažne sociálne unifikované a výstavba ďalších bytov nižšieho štandardu môže ešte viac napomôcť väčšej koncentrácii sociálne rizikových skupín obyvateľstva. Zároveň je však pravdou, že takýto typ projektu môže časti obyvateľov zlepšiť sociálne a ekonomické postavenie, čo sa môže pozitívne prejaviť aj na ich zvýšenej ekonomickej aktivite. Či sa projekt dokončiť podarí, alebo nie mestu sa nedá uprieť snaha pohnúť s dlhodobo problematickou otázkou nájomného bývania či už nižšieho štandardu, alebo klasického mestského nájomného bývania. Avšak aj v tejto oblasti napreduje mesto len pomaly a napriek rozsiahlym plánom sa aktuálne nestavia ani jedna bytovky.

Hlavná fotka: Google maps

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.