Mestská polícia majiteľom nehnuteľností pripomína ich povinnosti počas zimného obdobia

Mestská polícia upozorňuje, že vlastníci, správcovia, aj užívatelia nehnuteľností sú povinní z priľahlých chodníkov odstraňovať závady, ktoré vznikli v dôsledku mrazivého počasia a sneženia.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.