Mestská polícia majiteľom nehnuteľností pripomína ich povinnosti počas zimného obdobia

Mestská polícia upozorňuje, že vlastníci, správcovia, aj užívatelia nehnuteľností sú povinní z priľahlých chodníkov odstraňovať závady, ktoré vznikli v dôsledku mrazivého počasia a sneženia.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.