Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 9 miliónov eur. Ružomberské školy neuspeli

Základné školy Zarevúca, Klačno, Sládkovičova a Bystrická neuspeli so žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu telocviční. Ministerstvo školstva vybralo iné školy, ktorým rozdá 9 miliónov eur.

Spolu 101 projektov na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční podporí v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Medzi úspešných žiadateľov rozdelil rezort školstva sumu 9 miliónov eur.

,,Cieľom výzvy je pokračovať v zlepšovaní stavu telocviční a zvyšovať počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy. Napriek tomu, že budovy telocviční patria do kompetencie zriaďovateľov, ministerstvo dlhodobo aktívne pristupuje k ich skvalitňovaniu,” informovalo v tlačovej správe ministerstvo školstva.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

„Rozvoj v oblasti telesnej a športovej výchovy je jednou z priorít nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma navýšenia dotácie o 5 miliónov eur, a tým pádom v realite viac telocviční pre naše deti,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

Ružomberské školy v tomto grante neuspeli

Žiadosť o grant podali aj štyri ružomberské školy: ZŠ Zarevúca, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta a ZŠ Sládkovičova. Ani jedna však neuspela a dotáciu nedostane. Na Bystrickej napríklad počas leta telocvičňu opravilo mesto zo svojho rozpočtu.

MŠVVaŠ SR dostalo celkovo 472 žiadostí týkajúcich sa dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične so súhrnnou požiadavkou vo výške približne 42 miliónov eur. Spomedzi podporených žiadostí ide o 83 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí (7 452 855 eur), 13 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov (969 199 eur) a 5 cirkevných škôl (577 945 eur).

Maximálna výška finančnej dotácie  poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt bola 150 000 eur. Z pridelených financií  budú môcť školy obnoviť cvičebný priestor, opraviť strechu, zrekonštruovať elektroinštaláciu, osvetlenie či ústredné kúrenie. Použiť sa tiež môžu na rekonštrukciu sociálnych zariadení a zdravotechniky v rámci telocviční.

Titulná fotografia – Ilustračné foto. Zdroj – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.