Mladé basketbalistky z Liptova či Oravy, hláste sa!

MBK Ružomberok organizuje nábor dievčat z Liptova a Oravy s ročníkom narodenia 2009 až 2011. Viac informácii získate na telefónnych číslach 0908 963 013 pre Ružomberok a okolie a 0917 642 733 pre Dolný Kubín a okolie. Zároveň ružomberský klub pokračuje v projekte krúžkov Všeobecnej pohybovej prípravy pre materské aj základné školy.