Mondi SCP vyčíslilo podporu pre mesto na takmer 1,2 milióna eur

Aj tento rok podpísalo mesto Ružomberok a spoločnosť Mondi SCP Memorandum o spolupráci. Papierenský koncern sa v ňom zaväzuje podporovať mesto vo viacerých oblastiach.

Najväčšia suma z 1 195 000 eur, ktoré Mondi poskytuje mestu je spoločnosťou vyčíslená zľava na dodávkach tepla. Ide o sumu 450-tisíc eur ročne.

Teplo už o rok lacnejšie?

Ide o zľavu, ktorú spoločnosť sľúbila pri realizácií Regeneračného kotla číslo 3. V roku 2017 mala spoločnosť Mondi SCP, ako výrobca tepla, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví stanovenú maximálnu predajnú cenu 15,31 eura za GJ (gigadžaul). Mestskej spoločnosti CZT, ktorá zásobuje teplom mesto ju papierne predávali za 12,80 eura za GJ bez DPH.

„Áno, chceme, aby táto dotácia bola ešte vyššia. My podporujeme rozvoj fabriky, a teda jej konkurencieschopnosť na svetových trhoch, a tým aj udržateľnosť v regióne, samozrejme, s tým sa snažíme spojiť a vybojovať aj benefity. Sme najväčší odberateľ tepla a radi by sme mali ešte o niečo lepšiu cenu, ako je to v súčasnosti. Myslím, že už o rok je veľmi reálne to očakávať,“ povedal v tejto súvislosti primátor mesta Igor Čombor.

Teplo, futbal a ďalšie oblasti

Druhou najväčšou oblasťou, kam ide podpora z fabriky je futbal. Mestský futbalový klub dostáva ročne 350-tisíc eur.

„Je to výkladná skriňa mestského športu. Dávame tam najviac, hoci podporujeme aj iné športy,“ pripomenul predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurilla. Vo vedení fabriky je zástupcom menšinového akcionára, spoločnosti Eco-investment Milana Fiľa. Práve tá je najväčším sponzorom futbalu, a opätovne už aj basketbalu v meste.

Ďalšia finančná podpora pôjde do oblastí ako školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby či životné prostredie.

„Tento rok sme mimoriadne podporili mesto pri príležitosti 700. výročia vzniku a dali sme na túto príležitosť 100-tisíc eur,“ potvrdila tretiu najväčšiu položku memoranda riaditeľka ľudských zdrojov v ružomberskom závode Ivana Keyzlarová.

Približne 87-tisíc investuje spoločnosť do dôchodcov a zamestnancov. Ide o rôzne spoločenské podujatia pre zamestnancov a ich rodiny, ktoré Mondi počas roka pripraví, ako Deň detí, Letný tábor či Mikulášske posedenie. Rovnako je tu zarátaná aj podobná podpora pre dôchodcov v meste.

Do projektov pre zlepšenie environmentálneho prostredia, ako je program Mondi SCP – náš najlepší sused, ide ročne spolu 75-tisíc eur.

Predposlednou položkou rozpočtu podpory mesta je vzdelávanie. Pre tento rok je tu naplánovaná suma 70-tisíc eur.

„Špeciálne sme sa teraz zamerali na vzdelávanie na polytechnickej škole, kde od roku 2019 otvárame nový odbor chemik – operátor, a tu chceme vybaviť laboratórium v sume 50-tisíc eur,“ spresňuje použitie peňazí Keyzlarová.

Zvyšná suma v položke školstvo je určená pre umeleckú školu.

Poslednou kapitolou je zdravotníctvo. Mondi SCP každoročne podporí Ústrednú vojenskú nemocnicu sumou 50-tisíc eur.

Primátor Igor Čombor (vľavo) a prezident Mondi SCP Bernhard Peschek pri podpise memoranda o spolupráci.

Akt spoločenskej zodpovednosti

„Je to významný deň pre našu spoločnosť, pretože ide o dôležitý akt našej spoločenskej zodpovednosti. Chceme podporiť komunitu, kde pôsobíme a byť úspešní aj pre ňu. A zároveň je to podpora Ružomberku, aby bolo pekným miestom pre život,“ vyslovil prezident Mondi SCP Bernhard Peschek.

Spoločnosť podpisuje memorandum s mestom od roku 2006. Každoročne ho o jeden rok predlžujú. Za dvanásť rokov mesto získalo milióny eur. Zvyčajne bola ich spotreba presne určená, až teraz sú niektoré voľnejšie použiteľné položky, ako napríklad tie na podporu osláv 700. výročia získania mestských výsad.

„Toto memorandum má mnohostranný efekt. Nejde len o peniaze. Bez nich by sme si poradili. Ale ide o medziľudské vzťahy. Tie sú nesmierne dôležité a pre dobrý vývoj jedinca aj spoločnosti. My s Mondi ich také máme a udržiavame ich, a práve to si najviac vážim. Veď takáto spolupráca medzi fabrikou a mestom nemá ani v rámci Slovenska obdobu,“ zhodnotil podpísanie memoranda Čombor.

 

Finančná podpora komunity na rok 2018

Podpora pri dodávkach tepla                           450 000€

Šport

Futbal – MFK Ružomberok                                  350 000€

Ostatné malé združenia                                        13 000€

700. výročie mesta

– Sprievodné kultúrne podujatia                            50 000€

– Vzdelávacie a športové aktivity pre deti              50 000€

Zamestnanci a dôchodcovia                                87 000€

Životné prostredie

Mondi SCP náš najlepší sused                             65 000€

Iné projekty                                                          10 000€

Vzdelávanie

Stredná odborná škola polytechnická                   50 000€

Umelecká škola                                                      20 000€

Zdravotníctvo                                                       50 000€

Spolu                                                                  1 195 000€

 

Titulná fotografia – Zľava zástupca primátora Michala Slašťana, primátor Igor Čombor, predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurilla a prezident spoločnosti Mondi SCP Bernhard Peschek. Foto – autor.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.