Namiesto motta

Anton Péteri – S darom sa prebúdzam

Ktože len prečíta

tieto básne.

Netočia sa v nich

tanečnice pri tyči,

chýba v nich pot

udychčaných tvárí

i prevrátené poháre na stole.

 

I smerovka v nich chýba

k nenápadným dverám,

za ktorými v botoxových perách

predáva sa slasť

a dokončená kompletka

na vyležaných posteliach.

I bitka v nich chýba,

dokaličené budúcnosti.

I monológ prebudeného týpka

na železničnej stanici.

Všeličo v nich chýba…

 

Je v nich len kus mojej duše.

Zbierka: S Darom sa prebúdzam, 2008

Kladné i záporné postrehy z mesta.